דמי חגים לאחיות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא דמי חגים לאחיות: 1. התובעת הועסקה על ידי הנתבעת מחודש אפריל 2007 ועד נובמבר 2011. התובעת הועסקה כאחות, במשמרות בנות כ-6 שעות כל אחת. ימי העבודה היו ששה ימים בשבוע אך בפועל, עבדה בד"כ 4 עד 5 ימים בשבוע. 3. כתב תביעה מתוקן הוגש בגין רכיב ימי חגים בלבד. 4. דיון הוכחות התקיים ביום 25/11/2013. בדיון הובהר כי התובעת לא הועסקה במשרה מלאה אלא במשרה חלקית, שעתית. כן התברר שלא עבדה בכל ימות השבוע אלא ארבעה חמישה ימים לשבוע בלבד. 5. הנתבעת שילמה לתובעת ימי חג בתקופת העבודה, כעולה מתלושי השכר, כדלקמן: שנת 2009 15 שעות בחודש 4/09, 5 שעות בחודש 5/09, 10 שעות בחודש 9/09, סה"כ 6 ימי חג לפי 5 שעות ליום עבודה. בשנה זו עבדה בממוצע כ-100 שעות לחודש. שנת 2010 1 ימי חג בחודש 3/10, 2 ימי חג בחודש 4/10, 1 יום חג בחודש 5/10, 11 שעות בחודש 9/10, סה"כ 6 ימי חג. בשנה זו עבדה בממוצע כ-80 שעות לחודש. שנת 2011 1 יום חג בחודש 4/11, (149 ₪), 4 ימי חג בחודש 5/11 (136 ₪ ליום), 1 יום חג בחודש 6/11, (136 ₪), 4 שעות חג בחודש 9/11, סה"כ 7 ימים. בשנה זו עבדה בממוצע כ-80 שעות לחודש. 6. התובעת עבדה בהיקף משרה חלקי. התובעת אינה זכאית לתשלום עבור ימי חג שחלו בשבת. כמו כן אינה זכאית לתשלום עבור ימי חג שבהם לא עבדה יום לפני ויום אחרי החג. 7. הנתבעת לא הציגה את דוחו"ת העבודה של התובעת ולכן אין אפשרות לקבוע האם התובעת עבדה יום לפני ויום אחרי החג. מכל מקום, נוכח חלקיות המשרה והעובדה ששולמו ימי חג בחודשים שבהם חלו חגים, כמתואר לעיל, אני קובעת שהתובעת קיבלה תשלום על ימי חג שלהם היתה זכאית בשנים 2009 עד 2011. 8. בנוסף, בכתב התביעה המתוקן נתבעו עבור כל שנה מספר שונה של ימי חג. בשנת 2009 נתבע 7 ימים, בשנת 2010 נתבעו 8 ימים. לא היה הסבר לשינוי בימים שנתבעו. מכאן שאין לקבל את התחשיב שבכתב התביעה המתוקן. 9. לאור כל האמור, התביעה ככל שהיא נוגעת לשנים 2009 ו-2011 נדחית. 10. בהתייחס לשנת 2007 ולשנת 2008, עיון בתלושי השכר מעלה כי לא שולמו דמי חג עבור שנים אלה. 11. שנת 2007 התובעת החלה לעבוד בחודש אפריל 2007 ולכן יש לקבוע את זכאותה החל מחודש יולי 2007. בתקופה מיולי 2007 ועד סוף השנה חלים 5 ימי חג. בשנה זו עבדה בממוצע כ- 140 שעות חודשיות, לפי תעריף 40 ₪ לשעה. בהעדר ראיה מטעם הנתבעת באשר לימי העבודה, אני קובעת שהתובעת זכאית לחמישה ימי חג לפי 75% משרה, סה"כ 900 ₪. 12. שנת 2008 התובעת עבדה בהיקף משרה חלקי, כ-130 שעות לחודש. הנתבעת לא הוכיחה אילו ימי חג חלו בשבת וכן לא הוכיחה אם התובעת עבדה יום לפני ויום אחרי החג. לפיכך, אני קובעת שהתובעת זכאית ל-8 ימי חג, כפי שתבעה בכתב התביעה, באופן יחסי לחלקיות משרתה (70% משרה) ולפי תעריף 45 ₪ למשמרת, סה"כ 1,512 ₪. 13. סוף דבר הנתבעת תשלם לתובעת כדלקמן: א. דמי חגים עבור שנת 2007 בסך 900 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1/1/08 ב. דמי חגים עבור שנת 2008 בסך 1,512 ₪ בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 1/1/09. 14. לאור ההליכים בתיק מחד ולאור תוצאת פסק הדין מאידך, אני קובעת שכל צד ישא בהוצאותיו. אחיותדמי חגים