האם נכנסים לכלא על נהיגה בשכרות ?

האם אפשר להיכנס לכלא על נהיגה בשכרות ? קראו דוגמא מהפסיקה בנושא מאסר בפועל נהיגה בשכרות 10 חודשים: הנאשם הורשע על פי הודאתו בעובדות המפורטות ב-4 כתבי אישום שצורפו בפני, לאחר שבוצע בכל אחד מהם תיקון של סעיפי האישום המקוריים שיוחסו לנאשם, כך שלבסוף הורשע הנאשם בעבירות הבאות: בתאריך 26.01.13 בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה. בתאריך 29.04.11 בנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה על תקנה 26(2) לתקנות התעבורה. בתאריך 25.09.11 בנהיגה תחת מצב השולל שליטה ברכב, עבירה על תקנה 26(4) לתקנות התעבורה. בתאריך 16.05.13 בנהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון נהיגה בתוקף, וללא ביטוח תקף, ובשימוש בלוחית זיהוי ובה מספר זיהוי שאינו תואם את מספר השלדה. העבירה האחרונה (בסעיף 4) בוצעה עת המתין הנאשם לזימון לשירות המבחן למבוגרים לצורך עריכת תסקיר של"צ לאחר שגובש הסדר טיעון עם המאשימה ככל הנוגע לכתבי האישום הנזכרים בסעיפים 3-1 הנ"ל. הצדדים הגיעו להסדר טיעון מחודש הכולל את צירופו של כתב האישום הרביעי כאמור, ל- 3 כתבי האישום המתוקנים, ובתאריך 04.11.13 הציגו את ההסדר בפני. על פי ההסדר סוכם על עונש "מסגרת" של מאסר שבין 5 ל-10 חודשים, כאשר כל צד חפשי לטעון לרף הראוי לשיטתו, וכן בהסדר סגור על 40 חודשי פסילה בפועל שימנו מיום הפסילה המנהלית בתיק זה (28.01.13), 12 חודשי מאסר מותנה ל- 3 שנים שיחולו על כל העבירות בהן הורשע, וכן חתימה על התחייבות כספית בסך 10,000 ₪ ל- 3 שנים, שלא יעבור את העבירות בהן הורשע. הוצג בפני גיליון הרשעות קודמות בתעבורה ובפלילים. הנאשם נוהג ברכב משנת 2005 וצבר לחובתו 24 הרשעות קודמות בתעבורה, בהן בעבירות בטיחותיות וכולל 2 תאונות דרכים (משנת 2008). עברו הפלילי של הנאשם כולל הרשעות בעבירות אלימות, רכוש וסמים. הרשעתו האחרונה בעבירה משנת 2008. הנאשם רצה 4 תקופות מאסר שונות בגין עבירות בתחום הפלילי, ושוחרר ממאסרו האחרון בחודש יולי 2010. במסגרת תיק הפסילה (פ"ל 6178-05-13) שצורף בפני, נשלח הנאשם לקבלת תסקיר שירות המבחן, זאת בהתייחס לאישום זה בלבד. קצינת המבחן התרשמה כי הנאשם הקים לאחרונה תא משפחתי וכן פתח עסק (לחלוקת ביצים) יחד עם שותפים במטרה להתקיים מעסק לגיטימי, ולהימנע מהתנהגות עבריינית. עם זאת קצינת המבחן התרשמה כי בעת הזאת הנאשם אינו מתאים להתערבות שירות המבחן ונמנעה מהמלצה על אלטרנטיבה עונשית שיקומית במסגרת שירות המבחן. שירות המבחן המליץ לבחון ענישה לגבי תיק זה בלבד, בדרך של מאסר שירוצה בעבודות שירות. בהתאם לתיקון מס' 113 לחוק העונשין אני קובע כי מתחם הענישה המקובל בבתי המשפט לתעבורה במקרים דומים, הינו בגבולות הסדר הטיעון לעונש אותו הציגו הצדדים. מאחר וכלל העונשים שיוטלו על הנאשם - פרט למשך המאסר - מוסכמים במסגרת הסדר הטיעון שבין הצדדים, לא נותר לי אלא לקבוע את משך המאסר הראוי לדעתי לנאשם בהתייחס למכלול האישומים בכתבי האישום המתוקנים, בהם הודה והורשע הנאשם הכול בהתאם למכלול שיקולי הענישה הנוהגים. עיינתי בכתבי האישום המתוקנים ומצאתי כי אכן הנאשם עבר 4 עבירות חמורות חלקן אף בתוך זמן קצר. העבירות של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים (פעמיים) ונהיגה במצב השולל שליטה, הן עבירות חמורות המשקפות זלזול מצידו של הנאשם בביטחון המשתמשים בדרך ומסכנות את שלום הציבור. ללא קשר לסעיף העונשי הקבוע בחוק בצידן של עבירות אלה, מדובר בהתנהגות חוזרת ונשנית, הגובלת בהפקרות ממש ומעידה כי הנאשם, לפחות בתקופה הרלוונטית, נהג בחוסר אחריות וברשלנות. על פי מדיניות הענישה הנוהגת בבתי המשפט לתעבורה, מקובל כי בגין מקבץ של 3 עבירות שעניינן אלכוהול וחוסר שליטה, העונש הראוי כולל מאסר בפועל (מאחורי סורג ובריח). העבירה של נהיגה בפסילה כשלעצמה, הינה מבין העבירות החמורות ביותר שבפקודת התעבורה, אשר המחוקק אף ראה להורות בצידה על עונש של 3 שנות מאסר (ס' 67 לפקודת התעבורה). נאמר לא אחת כי הפסילה, הינה הכלי העיקרי שקיים בידי ביהמ"ש, כדי למנוע את המשך הנהיגה ממי שמסכן בנהיגתו את בטחון הציבור. כאשר נהג בהתנהגותו מראה כי אין בעונש המקובל של נטילת רישיון הנהיגה כדי להרתיעו הרי שהענישה ההולמת במקרה זה, היא במאסר בפועל. בע"פ 4372/98 בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, קבע כב' השופט מודריק : " בעיקרון ניתן לראות בעונש פסילת רישיון נהיגה רכיב מרכזי בענישת עברייני תעבורה, מחמת האפקטיביות של צורת ענישה זו. עם זאת לגבי מי שנפסל מלנהוג, ונמצא נוהג בזמן פסילה, מתבקש עונש ממשי אחר, שהרי עונש הפסילה נכשל". ברע"פ 1812/94 קובע כבוד השופט לוין : " מי שנוהג בזמן פסילה ראוי לעונש חמור, שבין מרכיביו פסילה לאורך זמן ומאסר לתקופה הולמת". בע"פ 70445/02 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, קובע כב' השופט גורפינקל: " עבירה של נהיגה בזמן פסילה איננה רק עבירת תעבורה אלא עבירה שיש בה משום זלזול בפסקי דין של בתי משפט והפרה בוטה של הוראות החוק". ב- רע"פ 6115/06 קובע כב' השופט אדמונד לוי: " נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה, בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור- נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית - המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב". הנה כי כן, על פי ההלכה הפסוקה מי שמפר הפרה בוטה את הוראות החוק, מזלזל בפסק דינו של ביהמ"ש מפר ואינו מציית לו - ראוי שימצא מקומו מאחורי סורג ובריח. בע"פ (ת"א) 72101/06 משיח יוסף נ' מ"י (לא פורסם), הוטלו 10 חודשי מאסר בפועל, 14 חודשי מאסר על תנאי, וכן פסילה בפועל בת שנתיים על מערער שהורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה. ברע"פ 3878/05 יעקב בן גוזי נ' מ"י, אישר ביהמ"ש העליון עונש מאסר בפועל לתקופה בת 12 חודשים על מי שנהג בזמן פסילה, וזאת על אף היותו אב ל- 10 ילדים המשמש רב ומנהיג של קהילה, ולמרות המלצת שרות המבחן להימנע מהטלת עונש מאסר. בנוסף הטיל גם תקופת פסילה בפועל בת 3 שנים. האזנתי לדברי הנאשם עת טען בפני לעונש. שמעתי ממנו על נסיבות ביצוע העבירה, ובנוסף על נסיבות חייו, ונסיבותיו האישיות. לא נעלם ממני כי הנאשם עבר בחצי השנה האחרונה טלטלה קשה עם מעצרו של אחיו בחשד לעבירות חמורות וכן עם טרגדיה נוספת שפקדה את משפחתו כשאחיו הצעיר, נער בן 15 נפטר בתאונת עבודה, בנסיבות טראגיות. הנאשם בן 28 גרוש ואב לילדה קטנה, עצור בחלופת מעצר במעצר בית מלא בביתו, בתיק הרביעי (תיק הנהיגה בפסילה) וזאת מיום 16.05.13. למעשה הנאשם שוהה במעצר בית מאז ועד היום כ-6 חודשים ברציפות. הנאשם בדבריו ביקש כי אנהג בו נוכח האמור במידת האפשר "בחמלה". הנאשם הצהיר כי למד לקח, לדבריו מאז מאסרו האחרון בתחום הפלילי, שהיה לפני כ- 5 שנים חזר הנאשם למסלול חיים תקין ולראייה לדבריו זוהי הסתבכותו הראשונה עם החוק מאז. בנוסף ציין הנאשם כי מעצרו הארוך הוביל אותו לעריכת חשבון נפש נוקב עם עצמו, ולבחינה מחודשת של מצבו וההשפעה שיש להסתבכותו בתיקים מסוג זה על תפקודו ברקע כדמות האח הגדול במשפחה. לדברי הנאשם שליחתו למאסר בעיתוי הנוכחי תקשה מאד על משפחתו כלכלית ותפגע ביכולת של המשפחה להעמיד לאחיו (העצור בפרשה חמורה) הגנה משפטית ראוייה. בשל כך בעיקר מבקש ממני הנאשם כי אפחית את תקופת המאסר שאטיל עליו למינימום. למרות האמור, לאחר שבחנתי את חומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, יחד עם מידת ההתרשלות המיוחסת לו, והאשם העולה ממעשיו, ולמרות נסיבותיו המשפחתיות והאישיות המיוחדות, אני סבור כי נוכח המצב כמתואר, אין מנוס אלא מקבלת הרף העליון של תקופת המאסר הנכלל בהסכמות הצדדים ובהסדר המסגרת העונשית, אליו הגיעו בהסכמה. לעניין טענות הנאשם לנזק כלכלי לנאשם ומשפחתו, ברע"פ 6115/06 מ"י נ' אבו לבן נקבע כי: "הנזק שמאסר עלול להמיט על נאשם שהורשע בנהיגה בזמן פסילה, וברגיל מנהל אורח חיים נורמטיבי - הוא אמנם שיקול רלוונטי וחשוב לעניין העונש. אולם, זהו אינו השיקול המרכזי וודאי שאינו היחיד. שיקולים נוספים הבאים בחשבון הם הרצון להתמודד עם התופעה של נהיגה בזמן פסילה, שעל חומרתה הרבה כבר עמדתי, והצורך לשגר מסר ענשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים." בע"פ 3731/11 סמי מסרי נ' מ"י (2011), נקבע בעניין דומה כי: " בית המשפט צריך להטות אוזן לנסיבותיו האישיות של המערער וכך גם עשה, אך עם זאת, מחויב הוא להשית עונש מאסר מאחורי סורג ובריח לתקופה משמעותית שיהא בה להגן על משתמשי הדרך ולהרתיע את המערער, כמו גם אחרים, מלסכן את הציבור בכלל זה נהגים ועוברי אורח תמימים." שמעתי את הצדדים וטיעוניהם, שקלתי את האינטרס הציבורי במניעת נהיגתם של נהגים פסולים, ונהגים שיכורים, נתתי דעתי לכך שהנאשם הורשע יחד ב-4 כתבי אישום, התחשבתי בעברו התעבורתי של הנאשם ובעברו הפלילי המכביד, כפי שהוצגו לי. מנגד, התרשמתי גם מנסיבותיו האישיות של הנאשם כפי ששמעתי מפיו של הנאשם עצמו ומסנגוריו המלומדים. עיינתי גם בפסיקה כולל זו שאליה הפנו הצדדים. לאור כל האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: מאסר בפועל לתקופה של 10 חודשים, מאחורי סורג ובריח שמניינם מהיום. הנאשם יאסר עתה ויועבר לחזקת שב"ס. 2. פסילה בפועל למשך 40 חודשים. הפסילה תחל מיום 28.01.13 והיא במצטבר לכל פסילה אחרת. 12 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי שלא ינהג בפסילה או ללא רישיון נהיגה תקף (שפקע מעל 6 חודשים) או ינהג בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים או יסרב לבדיקת אלכוהול / סם מכל סוג. 12 חודשי פסילה וזאת על תנאי ל- 3 שנים. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 10,000 ש"ח ל-3 שנים שלא יעבור עבירות של נהיגה בפסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף (שפקע מעל 6 חודשים) או נהיגה בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים או יסרב לבדיקת אלכוהול / סם מכל סוג. ההתחייבות כאמור תחתם היום. לא יחתום ייאסר ל- 10 ימים נוספים. זכות ערעור כחוק בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב בתוך 45 יום. שכרותבית סוהר / כלאמשפט תעבורהמאסרשאלות משפטיות