הבטחת הכנסה ידועה בציבור

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הבטחת הכנסה ידועה בציבור: 1. התובעת הגישה תביעה לנתבע להבטחת הכנסה ביום 12.10.10. ביום 11.4.11 דחה הנתבע את התביעה מאחר שלטענתו התובעת ידועה בציבור של מר X X. בעקבות כך הגישה התובעת את התביעה לבית הדין. 2. ביום 12.6.13 נתנו פסק דין שהורה על מחיקת התביעה מאחר שלא הוגשו סיכומי התובעת, פסק הדין בוטל ביום 29.10.13 לאחר שב"כ התובעת הבהיר שבשל מחלוקת עם שותפו לשעבר הוא לא קיבל את החלטות בית הדין. 3. בתובענה זו עלינו להכריע בבקשת התובעת לקבלת הבטחת הכנסה מאוקטובר 2010 ועד ליום 11.4.11, מאחר שהתביעה היא ערעור על החלטת פקיד התביעות מיום 11.4.11. 4. התובעת טוענת כי בשנת 2001 היא נישאה לבן דודה מר X X, אולם היא פרודה ממנו כבר משנת 2010 והיא מתגוררת בבית אמה. לטענתה אמנם מר X X גר במתחם קרוב למתחם בו היא מתגוררת עם אמה, אולם לטענתה הוא לא מפרנס אותה ולא מפרנס את ילדיהם והיא אף הגישה נגדו תביעה למזונות בבית הדין השרעי. התובעת אישרה שלה ולX שלושה ילדים משותפים והיא אישרה שבחודש נובמבר 2010 נולד ילדם המשותף השלישי, אולם לטענתה הילד נולד לאחר שעברה להתגורר עם מר X X ל -10 ימים בלבד בתחילת שנת 2010. 5. הנתבע טוען כי התובעת מתגוררת בסמוך למר X וכאמור נולד להם ילד משותף ביום 17.11.10, לכן אין לראות בה כנפרדת כפי שהתובעת טוענת החל משנת 2010. הנתבע טוען כי לא חל שינוי באורחות חייה של התובעת לפני ואחרי הפירוד הנטען משנת 2010. 6. בדין לפנינו העידה התובעת, הנתבע העיד את מר X X. 7. בהודעת התובעת שנמסרה לחוקר מטעם הנתבע ביום 13.03.11 תיארה התובעת כי היא נשואה למר X X החל משנת 2001, אינה רשומה כאשתו, מאחר ולמר X X אישה נוספת, איתה יש לו ארבעה ילדים משותפים. בהודעה מסרה התובעת שהיא עברה לגור בבית אמה החל מספטמבר 2009, וחזרה לביתו של מר X X, בגלל בקשתו גרה עימו במשך 10 ימים במהלך שנת 2010 שבהם נקלטה להיריון ומאז חזרה לבית אמה. בחקירתה בפנינו הודתה שהיא התגוררה בבית אמה מאז תחילת נישואיה. 8. בחקירתה הנגדית של התובעת, כאשר נשאלה התובעת לעניין המועדים בהם היא ומר X X היו יחד בשנת 2010 טענה כי היו 10 ימים ומר X X בחקירתו טען כי היו יחד כחודש ימים (עמוד 10, שורות 26-27, עמוד 13, שורות 6-7 לפרוטוקול מיום 08.01.13). התובעת טענה כי קיבלה פסק דין למזונות בסך 500 ₪, מר X X טען כי אינו יודע על קיומו של פסק דין למזונות (עמוד 9, שורות 28-31, עמוד 12, שורות 22-31 לפרוטוקול מיום 08.01.13). כמו כן, כאשר נשאל, מדוע אינם מתגרשים, ענה שהוא "רוצה להתגרש", והתובעת ענתה כי "המשפחה לא מאפשרת" (עמוד 12, שורה 19, עמוד 11, שורה 20 לפרוטוקול מיום 08.01.13). כאשר נשאלה התובעת, מפני מה עברה לבית אמה, הסבירה כי אינה רוצה לחיות איתו ומר X X ענה, "יש כל מיני בעיות" (עמוד 10, שורה 19, עמוד 12, שורה 17 לפרוטוקול מיום 08.01.13). 9. ב"כ התובעת טוען שהעובדה שהתובעת מקבלת גמלת הבטחת הכנסה מהנתבע לתקופה שמיום 2.1.11 מבלי שחל כל שינוי במצבה מחזקת את הטענה שהתובעת זכאית לקבל הבטחת הכנסה בגין התקופה הנתבעת. 10. במקרים של משפחות פוליגמיות בהן "בעל" המשפחה המורחבת נשוי למספר בנות זוג המתגוררות במספר בתים - קובעת ההלכה כי המבחן העיקרי הוא קיומו של משק בית משותף. (דב"ע מט/04-136 עזיזה אל עביד - המוסד לביטוח לאומי פד"ע כב 306, 309). לגבי ניהול משק בית משותף נקבעו, על ידי הנשיא (בדימוס) אדלר, מבחני עזר כדלקמן - "האם בני הזוג מתגוררים באותו בית או בסמוך זה לזו; האם הם גרים בבתים נפרדים, ומה המרחק בין בית בת הזוג האחת לבתיהן של בנות הזוג האחרות שעמן גר האיש; אם האשה נשארה בחיק המשפחה או הוצאה ממנה; האם יש שינוי במעמדה בגלל הגירושין או אירוע אחר; האם נולדו לבני הזוג ילדים לאחר "הגירושים"; האם אב הילדים מבקר, אוכל, ישן, ומחזיק את בגדיו בבית האשה; למי שייך הבית שבו גרה האשה והרהיטים שבו; האם אבי הילדים משלם חשבונות חשמל, טלפון וכו' עבור הבית שבו גרה האשה; מי מקבל את קיצבת הילדים; האם לאשה יש חשבון בנק שלה נפרד מזה של בן הזוג; האם לאשה יש מקורות הכנסה נוספים על אלו שמעניק לה בן הזוג" (דב"ע מט/04-10 פאטמה דיב אובלבן - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע כ', 334, 339). כן קבעה הפסיקה, כי יש לבחון אם הוכח שינוי נסיבות באורח חיי התובעת עקב פירודה או גירושיה (ע"ע 705/06 אלמעאמי מונה - המוסד לביטוח לאומי, מיום 10.5.07). 11. מן העדויות והראיות שהוצגו בפנינו עולה כי לא חל שינוי בתנאי חייה של התובעת מיום תחילת הקשר עם X X, מאז תחילת הקשר הם התגוררו בסמיכות כאשר היא התגוררה בבית אמה. כאמור בחודש נובמבר 2010 לתובעת ולX X נולד ילד. התובעת לא הצהירה על הריונה בטופס התביעה שהגישה ביום 12.10.10, אלא מידע זה נודע לנתבע רק כאשר נתבקשה למסור הצהרה בפני פקיד התביעות. X טען שהקשר בתחילת שנת 2010 היה כחודש ואילו התובעת טענה שהוא היה 10 ימים בלבד. מדובר בסתירה מהותית בייחוד שלטענת התובעת מדובר באירוע נדיר בכל התקופה האחרונה. מר X לא ידע כלל אודות פסק הדין למזונות שקיבלה התובעת בבית הדין השרעי ומשמעות הדבר שלא בהכרח התביעה היתה על מנת לקבל כספים מX. 12. התרשמנו שלא חל כל שינוי במערכת היחסים בין בני הזוג במשך השנים. התובעת אישרה שהם מתגוררים באותה שכונה ובאותו שבט. פסק הדין שניתן בבית הדין השרעי לא מלמד על פרידה מאחר שX עצמו לא ידע על פסק הדין. אנו דוחים את טענת ב"כ התובעת לפיה מאחר שמחודש אוקטובר 2012 התובעת כן מקבלת הבטחת הכנסה יש להקיש מכך לגבי תביעה זו. במסגרת תביעה זו עלינו לבדוק את החלטת פקיד התביעות מחודש אפריל 2011 ואין בעובדה ששנה וחצי לאחר מכן החליט הנתבע לאשר גמלה להבטחת הכנסה כדי להשפיע על החלטה זו, אנו בודקים את החלטת פקיד התביעות ע"פ המידע שהיה ברשותו במתן ההחלטה. 13. סופו של דבר- יישום המבחנים שנקבעו בפסיקה מוביל למסקנה כי התובעת היתה ידועה בציבור של מר X X במועד הגשת התביעה, נולדו להם 3 ילדים ואף ילד אחד נולד לאחר המועד שבו טענה התובעת לפרידה. 14. לאור האמור התביעה נדחית. אין צו להוצאות. 15. ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. הבטחת הכנסהידועים בציבור