החלפת שם ושם משפחה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא החלפת שם ושם משפחה: בקשה למתן פסק דין הצהרתי כי המבקש, X X, שנשא בעבר ת.ז. X [אזרח ישראלי לשעבר] הינו X X X, יליד פולין. עפ"י רישומי מרשם האוכלוסין, המבקש יליד פולין, נולד ב-1940, עלה לישראל בשנת 1949 , ובשנת 1982 ויתר על אזרחותו הישראלית. המבקש עלה לישראל במסגרת עלית הנוער בהדרכת לנה X, אשר איתרה וקיבצה ילדים שהוסתרו בשואה. המבקש היה בין הילדים שהועברו על ידה ממנזר ברמנוב שבפולין לבית ילדים בזקופנה שבפולין, משם הועבר לצרפת ולאחר מכן לישראל. בבואו ארצה הובא המבקש לקיבוץ קבוצת שילר ושם ניתן לו השם X X X, כאשר ביום 14.7.64 ביטל המבקש את שם המשפחה X [ראה סעיף 4ו' לתגובת הפרקליטות]. המבקש הצהיר,שידוע לו ששמו כילד היה X, אולם שם משפחתו לא היה ידוע לו עת עלה ארצה. מתצהירה של הגב' X, שצורף לבקשת המבקש עולה, כי שמו הפרטי X שונה בקיבוץ לשם עברי - X. במסגרת תוכניות תחקירים שערכה הטלוויזיה הישראלית [הערוץ הראשון], בעקבות אותם ילדים נעדרי זהות שעלו ארצה לאחר השואה, מסרה גב' בשם X X מהעיר קרקוב תיק מסמכים שהושאר בבית הוריה בתקופת מלחמת העולם השניה. לדבריה, לפרק זמן מסוים בזמן המלחמה, בשנים 1943 או 1944 , הוסתר בבית הוריה ילד כבן 3, כאשר אמו של הילד הותירה בבית את תיק המסמכים ששייך לה ולילד. יצוין שהמבקש יליד 1940 , ובמועד הסתרת הילד היה כבן 3. נוסף על כן הגב' X X סיפרה כי הילד בעל תיק המסמכים שהובא לבית הוריה נקרא X. המסמכים שהיו בתיק, והומצאו על ידי הגב' X X היו: תעודת לידה של ילד בשם X X X, תאריך לידה 1.1.1940, שם האב: מיכאל X. שם האם: שבע X לבית X. דרכון של אם הילד ותעודת לידה שלה - שבע בת X X לבית X. נטען כי בזכות הצלבה בין הדרכון של האם לבין דפי עד ביד ושם אותרה בארץ אחותה של האם ומשפחתה. תעודת נישואין של הורי הילד. במקביל להצגת המסמכים הוצלב מידע נוסף שהוביל לגילוי הבא: בארכיון בעיר וורשה שבפולין אותרה תמונה של ילד בשם X ולגביה נכתב שילד זה הגיע לבית הילדים בזקופנה ממנזר בעיר רמנוב [להלן: "תמונת הילד X"]. תמונה זו נשלחה לגב' X X והיא אישרה כי ילד זה הוא הילד שהוסתר בבית הוריה, ושהוא הילד בעל תיק המסמכים שהושאר על ידי אמו בבית הוריה. תמונת הילד X זוהתה גם על ידי הגננת X X, שטענה כי טיפלה בו בבית הילדים בזקופנה, ושהוא הילד שהגיע ארצה עם ילדי לנה X לקיבוץ קבוצת שילר. הגננת עצמה צירפה תמונות נוספות בהן נראה הילד X יחד אתה. מצפייה בקלטת התוכנית " זהות אבודה" ניתן לראות שקיימת זהות בין תמונת הילד שנמצאה בארכיון בורשה לבין תמונת הילד שצירפה הגננת X. כך נעשה למעשה זיהוי כפול על ידי שתי נשים, שאינן קשורות זו לזו, ממנו הוסק כי המבקש הינו הילד X, שאמו הסתירה אותו בבית בפולין יחד עם תיק המסמכים, לרבות תעודת הלידה של הילד X X X. 5. הגב' ליאורה ברטור הצהירה בסעיפים 2(ב) ו-6 לתצהירה, שאמה המנוחה סיפרה שהיתה לה אחות ששמה X (שבע) X, ושהיה לה ילד שנמסר למשפחה להסתרה בתקופת השואה, ומאז נעלמו עקבותיו. 6. מתצהירו של מר X X, שצורף לבקשת המבקש עולה, כי הוא היה יחד עם המבקש במנזר בעיר רמנוב, וכי שמו של המבקש היה אז X, ולימים, לאחר שעלו ארצה והועברו לקיבוץ קבוצת שילר, ניתן לX השם הישראלי - X X. הצהרה זו עולה בקנה אחד עם הכיתוב תחת תמונתו של הילד X, כפי שנמצאה בארכיב בורשה- תמונה אשר זוהתה על ידי הגננת, שטיפלה בו בבית הילדים בזקופנה אליו הועבר ממנזר בעיר רמנוב, ועל ידי הגב' X X, שבבית הוריה הוסתר הילד. הגב' X X, כאמור, זיהתה את תמונת X עם הילד שהוסתר בבית הוריה עם תיק המסמכים. בנוסף, במסגרת תוכנית הטלויזיה " זהות אבודה" התקשר לשידור מר X X, בן המשפחה ש"אימצה" את המבקש בקיבוץ קבוצת שילר, ואף הוא זיהה את הילד שבתמונות כX, ששמו שונה לX X . מר X X הצהיר, כי הוא והמבקש עלו ארצה בשנת 1949. נתון זה תואם את הצהרותיהם של מר שמואל X וגב' לאה X, כמפורט בתגובת הפרקליטות, לפיהן המבקש יליד 1940, עלה ארצה בשנת 1949 ולאחר מכן הועבר לקיבוץ קבוצת שילר. בתמיכה לתצהירו של מר X X צורף לבקשה צילום כרטסת ארכיון קבוצת שילר ממנו עולה כי בין "ילדי לנה" שהובאו יחד לקיבוץ קבוצת שילר בשנת 1949 היו X X וX X, שניהם ילדי 1940. 7. בית המשפט צפה בקלטת התוכנית "זהות אבודה". בקלטת מצולם ראיון עם הגב' X X, שנערך בשיתוף עם הטלויזיה הפולנית, וראיון טלפוני עם הגננת X X. כן הוצגו בקלטת המסמכים שנמצאו בתיק שהותירה אימו של X בבית שבו הוסתר, תמונה של X שאותרה בארכיון בורשה ותמונה של X עם ילדי הגן והגננת X. הקלטת סומנה כמוצג ת'1. בראיון טלפוני שנערך בתוכנית הטלויזיה עם המבקש, סיפר המבקש שהוא זוכר את השם X, וזוכר שהוסתר בבית ובו שני הורים וילדה הגדולה ממנו. X X סיפרה שבעת שX הוסתר בבית הוריה היא היתה בת 8, והילד היה בן 3. 8. ב"כ פרקליטות המדינה השאירה את ההכרעה בתובענה לשיקול דעת בית המשפט. 9. בהתחשב במכלול הראיות הנסיבתיות שהוצגו, מוצהר בזה שהמבקש X X, שנשא בעבר ת.ז. ישראלית מס' X - הינו X X X יליד פולין. שינוי שם