העסקת עובד זר בגן אירועים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא העסקת עובד זר בגן אירועים: 2. בפתח הדברים אודיע, כמצוות סעיף 182 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, כי החלטתי לזכות את הנאשמים מהעבירות המיוחסות להם בכתב האישום. 3. המאשימה הגישה כנגד הנאשמים כתב אישום בגין העסקה שלא כדין של עובד זר לפי סעיף 2(א)(1), 2(ב)(2), 2(ב)(3), 2(ב)7 לחוק עובדים זרים, (להלן: "חוק עובדים זרים"). כנגד הנאשם 2 הוגש כתב אישום גם בגין אחריות נושא משרה בהתאם לסעיף 5 לחוק עובדים זרים. 4. ואלה הן העובדות נשוא כתב האישום: א. ביום 27.1.03 בשעה 10:30 או בסמוך לכך, ערכו מפקחי משרד התמ"ת ביקורת בגן האירועים "גבעת האירוסים" המצוי בראשל"צ. ב. במקום מצאו המפקחים את העובד אשר נמצא שוטף כלים. ג. העובד לא היה אזרח או תושב ישראל והועסק ללא היתר וללא ביטוח רפואי. ד. העובד זוהה ע"י מס' דרכון שנרשם בטופס רשימת העובדים. ה. הנאשמת 1 הינה חברת כ"א, והנאשם 2 היה מנהל ובעל מניות בנאשמת 1. 5. כתב האישום בגין האירוע מיום 27.1.03, הוגש ע"י המאשימה לראשונה רק ביום 27.10.08. ביום 23.12.08, אושר למאשימה לתקן את כתב האישום,. 6. המאשימה טענה כי הנאשמים העסיקו את העובד הזר שנמצא באולם האירועים "גבעת האירוסים" מכח היותה חברת כ"א וכי העובד הזר הנ"ל הועסק ללא היתר ובניגוד להוראות חוק עובדים זרים. הנאשמת כלל אינה מיוצגת בהליך זה והנאשם 2 מיוצג ע"י ב"כ הנ"ל. מטעם המאשימה העיד מר דוד X אשר היה הבעלים של אולם האירועים ביום האירוע, וכן מר יצחק דנון ששימש מפקח מטעם משרד התמ"ת אשר רשם את רשימת העובדים וכן גבה עדות מהעובד הזר. המפקח יוסף אפרים אשר רשם את תיאור המקרה , לא התייצב לעדות ואף חנן זיגלבוים , מפקח המשרד לא התייצב לעדות. במסגרת העדויות הגיש ב"כ המאשימה את המסמכים הבאים כראיות, תיאור המקרה(מא/5), חוזה בין הנאשמת 1 לגבעת האירוסים משנת 2002 (מא/2), מיזכר של חנן זיגלבוים משנת 2005 (מא/6), גבית עדות מר דוד X, (מא/1) זימון לחקירת הנאשם 2 מ- 11/05, אשר נערך ע"י מר חנן זיגלבוים (מא/ 9 ), חקירת העובד (מא/4) ,רשימת העובדים (מא/3) ותעודת עובד ציבור משרד הפנים (מא/13). 6. כאמור במשפט פלילי נטל השכנוע מוטל על כתפי המאשימה והיא זו הנושאת בעול הוכחת האשמה ואין היא יוצאת חובה זו אלא אם כן יש בחומר הראיות, כדי להוכיח את יסודות העבירה נשוא האישום במידה של למעלה מספק סביר. במקרה זה העבירות נשוא כתב האישום כנגד הנאשמת היו העבדת עובד זר שלא כדין, אי הסדרת חוזה בכתב ואי ביצוע ביטוח רפואי. 7. יאמר על ידי כפי שאף הכרזתי בתחילת הכרעת הדין כי בהתבסס על מיעוט הראיות והעדויות הקלושות שנשמעו בפני, המאשימה לא הצליחה להרים ולו במעט את הנטל המוטל על כתפיה להוכיח כי הנאשמת העסיקה את העובד הזר שנמצא באולם האירועים גבעת האירוסים. עלה מעדות מנהל גן האירועים, מר X, הן בהודעה שנתן למפקח המאשימה בשנת 2005 והן בעדות שנשמעה בפני, כי במועד האירוע העובד כלל לא עבד אלא בא לומר שלום טרם נסיעתו. בנוסף העד מר דוד X טען בעדותו כי אינו זוכר את האירוע ולמעט מה שנרשם בהודעתו מ- 2005 כל שהוא זוכר כי הוגשו כנגדו כתבי אישום וקנסות וכי שילם קנסות בעבר על העסקת עובדים זרים. מר X לא ידע לומר מתי חתם על החוזה עם הנאשמת 1, מי חתם מולו על ההסכם והאם העובד הזר שנמצא בחצריו במועד הביקורת הועסק ע"י הנאשמת 1, שכן האחראי על העובדים היה שותפו יהודה. מר X אף לא ידע לומר לאיזה תקופה חוזה זה היה בתוקף ורק אישר כי הוא מכיר את החוזה, אך הוא אינו חתום עליו. מר X אמר כי הציג לחוקר המאשימה חשבוניות, אך המאשימה לא הציגה חשבוניות בין גבעת האירוסים לנאשמת 1 לתקופת האירוע ובאם לא הוצג ככל הנראה לא נמסרו לה מסמכים אלו . לכן לא הוכיחה המאשימה על התקשרות בין גבעת האירוסים לנאשמת 1 להעסקת העובד שנמצא במקום וחוזה ההתקשרות אין בו כדי להוכיח טענתה זו של המאשימה. 8. יתרה מכך הגם שעדות העובד נגבתה שלא כדין, שכן המפקח דואק יצחק אשר גבה את העדות לא דיבר בשפתו של העובד ולמרות שהאמור בעדות אינו קביל שכן העובד לא זומן לעדות, עולה מהעדות כי מעסיקו של העובד לפחות על פי גרסת העובד בעת האירוע הוא "חיים" שהוא שותפו ואחיו של מר X ולא מי מהנאשמים. 9. המאשימה אמנם זימנה לעדות שני עדים נוספים אך אלו לא התייצבו לחקירה והמאשימה ויתרה על עדותם. על כן תיאור המקרה שהוגש במסגרת מסכי הראיות עליהם התבססה המאשימה נערך על ידי מר זיגלבוים שלא התייצב לעדות ולכן אינו קביל, כך גם יתר המסמכים שהוגשו ונערכו על ידי מר זיגלבוים. המאשימה אף לא עשתה דבר כדי להוכיח כי מספר הטלפון של המעסיק כפי שמסר העובד בעדותו, קשור בקשר כלשהו למי מהנאשמים. 10. לכן ממיעוט העדויות שנשמעו בפני וכן בהעדר קבילות לחלק ניכר מהמוצגים שהוגשו ע"י המאשימה ,שכן אלו הוגשו ללא עורכם, לא הצליחה המאשימה להוכיח את יסודות העבירה בסעיפי החוק בהם הואשמו הנאשמים, ועל כן אין מנוס אלא לדחות את האישומים כנגד הנאשמים. 11. לאור כל האמור הריני מזכה את הנאשמים מהעבירות המיוחסות להן בכתב האישום. מאחר והצדדים ביקשו כי הכרעת הדין תישלח לצדדים בדואר, המזכירות תשלח ההכרעה לצדדים. ניתן להגיש ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 45 יום. העסקת עובדים זריםאולם / גן אירועיםעובדים זרים