הפעלת מאסר על תנאי בעבירת תעבורה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא הפעלת מאסר על תנאי בעבירת תעבורה: הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה ללא רישיון נהיגה תקף שתוקפו פקע כתשע שנים, ללא רישיון רכב תקף שפקע כשנתיים ושלושה חודשים, נהיגה ברכב שנאסר לשימוש וללא ביטוח. מדובר בעבירה שבוצעה ביום 23.12.12 בשעה 09:27 בכביש 44. הנאשם הורשע על פי הודאתו ב- 14.01.2013. המאשימה בטיעוניה לעונש מיום 30.01.2013 מפנה לעברו התעבורתי המכביד של הנאשם אשר הוציא רישיון נהיגה בשנת 93' וצבר לחובתו 63 הרשעות קודמות ובניהם הורשע הנאשם בתיק תל אביב 35687/09, ויש לו מאסר על תנאי להפעלה. ב"כ המאשימה מפנה להתנהגות המזלזלת של הנאשם, אשר ביצע אתה העבירות כאשר הוא מרצה מאסר בדרך של עבודות שירות. עוד מפנה ב"כ המאשימה לתיק 35687/09 וטוענת ששם כב' השופט צימרמן התחשב בטיעוני הנאשם והשית עליו מאסר לריצוי בעבודות שירות בלבד. התביעה עותרת לעונש מאסר בפועל בן שנתיים לשלוש שנים, הפעלת מאסר על תנאי במצטבר, פסילה לתקופה של חמש שנים, פסילה על תנאי וקנס תוך הפנייה לבעיות כלכליות של הנאשם. ההגנה צרפה חוות דעת משפטית, אבחון פסיכולוגי קרימינולוגי שנערכה על ידי ד"ר נמרוד שני וסלומון אשר, מומחים בתחום פסיכולוג קליני וקרימינולוג קליני. המומחים נפגשו עם הנאשם ובחנו מסמכים משפטיים ומשטרתיים. בחוות הדעת יש התייחסות לנסיבות אישיות של הנאשם, העסק שניהל עם אחיו, הקריסה הכלכלית, השכלתו, שירותו הצבאי, מעמד האישי שהוא נשוי ואב לשלושה ילדים, וכן לעברו הפלילי. לבסוף, ממליצים לשלב את הנאשם בקבוצה טיפולית למניעת רצידיביזם, בה משתמשים עברייני תנועה. ב"כ הנאשם מבקש להתחשב בכך שהנאשם היה במעצר מאחורי סורג ובריח בין התאריכים 23.12.12 עד ליום 27.01.2013, שעבודות השירות הופסקו כתוצאה מהמעצר בית. עוד התייחס ב"כ הנאשם לקריסה הכלכלית של הנאשם וטוען שפרנסת המשפחה הוביל אותו לבצע את העבירות. ב"כ הנאשם מבקש להתחשב בחוות הדעת שמצביעה על אפשרות ממשית לשיקומו של הנאשם. על כן, הוא מבקש להאריך את המאסר על תנאי ולתת משקל לשיקומו של הנאשם וכי מדובר בתיק ישן. בנוסף לכך, טוען ב"כ הנאשם שנסיבות ביצוע העבירה לא גרמו לנזק, הנאשם נטל אחריות, הוא אדם חיובי ומסובך כלכלית כפי שעולה מכל המסמכים שצרף ב"כ הנאשם. הנאשם עצמו הביע חרטה. בקביעת מתחם העונש ההולם את העבירות בהן הורשע הנאשם על בית המשפט להתייחס לערך החברתי שנפגע מהעבירה, מידת הפגיעה, מדיניות הענישה ונסיבות הקשורות לעבירה. המדובר בעבירה המהווה זלזול מוחלט בחוק הן בהחלטת בית המשפט שפסל אותו מלנהוג והן בהוראות החוק, כאשר נהג כשרישיון הנהיגה לא בתוקף תקופה ארוכה ביותר. הנני מפנה בעניין זה לרע"פ 4372/98, רע"פ 70445/08 הקובעת כי עבירה של נהיגה בזמן פסילה איננה רק עבירת תעבורה, אלא עבירה שיש בה משום זלזול בפסקי דין של בית משפט והפרה בוטה של הוראות החוק. באשר למדיניות הענישה בתי שמפט התייחסו לעבירות נשוא האישום כעבירות מן החמורות והטילו עונשים של מאסר. כך למשל בע"פ תל-אביב 72101/06 משיח יוסף נגד מדינת ישראל, הוטלו 10 חודשי מאסר בפועל ו- 14 חודשי מאסר על תנאי וכן פסילה בפועל בת שנתיים על מערער שהורשע בעבירה של נהיגה בזמן פסילה. גם ברע"פ 3878/05 יעקב בן גוזי נגד מדינת ישראל, אישר בית משפט עליון מאסר בפועל של 12 חודשים על מי שנהג בזמן פסילה, וזאת על אף היותו אב ל-10 ילדים ולמרות המלצת שירות המבחן להימנע מהטלת עונש מאסר. כן הוטלה גם פסילה בפועל בת שלוש שנים. בית משפט עליון קבע, כי ענישה ראויה בעבירות של נהיגה בזמן פסילה הינה פסילה לאורך זמן ותקופת מאסר הולמת. ראה לעניין רע"פ 410/04 זאב מזרחי נגד מדינת ישראל ורע"פ 7019/04 ניר אופי נגד מדינת ישראל. במקרה אשר לפנינו מדובר אף בריבוי עבירות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח תקף, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף תקופה ארוכה ביותר, נהיגה ללא רישיון רכב תקף ונהיגת רכב שנאסר בשימוש. עוד אציין, כי נסיבות אישיות של נאשם אינה מובאות בקביעת מתחם הענישה עצמו, אלא בשלב קביעת העונש של הנאשם בתוך אותו מתחם. בעניין זה מפנה לע"פ 5956/13 (כב' השופטים נאור, חיות ועמית) מיום 28.11.2013. על כן, הנני קובעת כי מתחם הענישה בעבירות בהן הורשע הנאשם הוא מאסר בן 10 חודשים לשנים, פסילה רבת שנים, וכן עונשים נוספים כגון פסילה על תנאי ומאסר על תנאי. באשר לנסיבות שאינן קשורות לעבירה. עיינתי בחוות הדעת שצירף הנאשם ושמעתי בקשב רב את טיעוני ב"כ הנאשם. מדובר אכן בנסיבות חיים לא קלות, אם כי אין מדובר בנסיבות חריגות. מדובר בנאשם שהוציא רישיון נהיגה בשנת 92', צבר לחובתו 63 הרשעות קודמות. לנאשם 6 הרשעות בגין פקיעת רישיון נהיגה. הרשעה מספר 39, 40, 45, 59, 60, 62, 63 וכעת אף הורשע הנאשם גם בגין אותה עבירה. אציין, כי על פי עובדות כתב האישום בהן הודה הנאשם רישיון הנהיגה שלו פקע בחודש נובמבר 2003 כך שהעבירה הראשונה בגין פקיעת רישיון נהיגה הינה משנת 2005 (הרשעה קודמת 39). כלומר, כל העבירות של פקיעת רישיון נהיגה בוצעו כאשר הוא יודע שאין לו רישיון נהיגה תקף. אוסיף, כי נפסל מלנהוג בתיק 35687/09 ביום 14.10.2012 והעבירה בעבירות נשוא תיק זה כולל עבירה של נהיגה בזמן פסילה בוצעו כחודש לאחר מכן. לאור הנתונים הנ"ל, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלבנטיים, כולל חוות הדעת שהגיש הנאשם ומצבו הכלכלי הקשה ונסיבות חייו אני סבורה שכעת יש להעדיף את האינטרס הציבורי על נסיבותיו האישיות של הנאשם. אשר על כן, הנני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים: 15 חודשי מאסר בפועל. מהתקופה הנ"ל יש לנכות תקופת מעצר שריצה הנאשם בגין תיק זה. התקופה הנ"ל הינה במצטבר לכל מאסר אחר שהוטל על הנאשם. אני מפעילה את המאסר על-תנאי בהרשעה מס' שנקבע בבית המשפט לתעבורה בתל אביב ביום 14.10.2013 עפ"י תיק בימ"ש מס' 35687/09 לתקופה של 10 חודשים, וזאת בחופף למאסר שהוטל לעיל. אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים בפועל החל מיום שחרורו ובמצטבר לכל פסילה אחרת. בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין ואישור משרד הרישוי אודות מצב הרישיון. אני פוסלת את הנאשם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך שלוש שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה. הנני גוזרת על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 12 חודשים שלא יעבור בתוך 3 שנים עבירה של: נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למעלה משנה. זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום. עבירת תעבורהמשפט תעבורהמאסר על תנאימאסר