הקדמת טיסה ללא ידיעת הנוסעים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא פיצוי על הקדמת טיסה ללא ידיעת הנוסעים: 1. בפניי בתביעה בהליך של סדר דין מהיר, לפיה התובעים מבקשים לחייב את הנתבעת בתשלום סך של 17,322 ש"ח. 2. התובעים הינם בני זוג ולהם ילד אשר במועדים הרלוונטיים לתביעה היה תינוק כבן שנתיים. הנתבעת הינה חברה המשווקת חבילות לחו"ל. התובעים הזמינו מהנתבעת חבילת נופש לרודוס לתקופה שמיום 20.8.10 - 27.8.10 הכוללת מלון, טיסת צ'רטר וביטוח (להלן: "החבילה"). ההזמנה בוצעה פחות מיומיים לפני מועד הטיסה וזאת באמצעות אתר האינטרנט של הנתבעת. הטיסה היתה אמורה להמריא מנתב"ג בשעה 15:35 והיה על התובעים ובנם להגיע לנמל התעופה כשלוש שעות לפני מועד הטיסה. תמורת החבילה חוייבו התובעים על ידי הנתבעת בתשלום סך של 8,383 ש"ח. בהגיעם לנמל התעופה, בשעה שבמחלוקת בין הצדדים, נמסר לתובעים כי שמם אינו מופיע ברשימת הנוסעים לטיסה הרלוונטית, ובעקבות פניות לנתבעת הם שובצו לטיסה אשר יצאה למחרת היום לאותו יעד מבלי שהם נדרשו לשלם תוספת מחיר עבור כך. 3. לטענת התובעים בתמצית, הם הגיעו לנמל התעופה כשלוש שעות לפני מועד הטיסה, ואז נודע להם בראשונה כי שמם לא מופיע ברשימת הנוסעים של אותה טיסה, ונמסר להם כי הטיסה הוקדמה לשעות הבוקר. התובעים טוענים כי מעולם לא נמסרה להם כל הודעה על הקדמת הטיסה ובעקבות התעקשותו של התובע למצוא פיתרון לבעיה שנוצרה, ניתנה להם האפשרות לנסוע למחוז חפצם למחרת היום. התובעים טוענים כי על-פי ההסכמה אליה הגיעו עם הנתבעת עלות החבילה הינה בסך של 7,500 ש"ח אך בפועל הם חוייבו בסך של 8,383 ש"ח. במהלך שתי שיחות אשר התנהלו בין התובע לבין נציג הנתבעת עלה מחיר החבילה והתובע תיקן את המחיר בו ביקש נציג הנתבעת לגבות ממנו, אך לשווא. סכום התביעה מורכב ברובו מעוגמת נפש בסך של 15,000 ש"ח והיתרה הינה בגין הוצאות בהם התחייבו התובעים עבור שהייה בירושלים עד לשעת הטיסה למחרת היום, הסכום אשר נקבע, כטענת התובעים, ביתר, וכן החלק היחסי מהתמורה המוסכמת עובר החבילה בגין הפסד לילה אחד. 4. הנתבעת מבקשת לדחות את התביעה על הסף שכן לטענתה בתמצית עסקינן בחבילה הכוללת טיסת צ'רטר ואשר הוזמנה זמן קצר לפני מועד הטיסה המתוכנן. התובעים ידעו או יכלו לדעת כי מועדי טיסת צ'רטר משתנים והדברים הינם במיוחד בשיא העונה כבמקרה דנן. לאחר שנמסר לנתבעת על הקדמת שעת הטיסה היא ניסתה ליצור קשר עם התובעים בכל אמצעי הקשר אשר הותירו בידיה - טלפון נייד, אס.אמ.אס. ואימייל ואשר באמצעותו נשלחו כרטיסי הטיסה העדכניים - אולם התובעים לא היו זמינים בטלפון הנייד. התובעים הגיעו לנמל התעופה באיחור ולפיכך לא ניתן היה למצוא להם פיתרון הולם ולהעלותם על הטיסה אשר יצאה בשעה 15:30 לאותו יעד. בנסיבות העניין, הפיתרון אשר ניתן לתובעים, לפיו הם טסו ליעד המבוקש למחרת היום, היה הפיתרון ההולם והאפשרי והנתבעת לא גבתה מאומה מהתובעים בגין כך. התמורה אשר גבתה הנתבעת מהתובעים עבור החבילה סוכמה בין הצדדים מראש ולפיה חוייבו התובעים. התובעים לא טרחו להזמין מספר עדים שיכלו להזמין אותם על מנת לתמוך בגרסתם במשפט והדבר נזקף לחובתם. 5. פתח דבר יודגש כי בניגוד לרושם העולה מכתב ההגנה ומההודעה שנמסרה לתובעים, כאילו מועד הטיסה הוקדם לשעות הבוקר, הרי מחקירת נציג הנתבעת, מר כהנא, עולה כי ייתכן שהטיסה לא הוקדמה, אלא יצאה בשעה היעודה, 15:30, אולם, ספק הטיסה העביר את התובעים לטיסה אחרת אשר יצאה בשעות הבוקר. 6. טענת הנתבעת ולפיה נעשה ניסיון להודיע לתובעים מבעוד מועד על הקדמת הטיסה נסמכת במיוחד על הרישום בכרטיס הנקרא "הטופס הכחול" ובו מתועדים, כך לטענת הנתבעת, כל אשר נעשה לצורך הטיפול בעניינים של התובעים, מסמך שאין אפשרות לעשות בו שינוי בדיעבד. דא עקא, מסתבר כי הטענה ולפיה לא ניתן לעשות שינוי בפרטים המופיעים בטופס הכחול הינם בערבון מוגבל, שכן מעדות נציג הנתבעת, מר כהנא, עולה כי במסמך אחר של הנתבעת, אישור קבלת פרטי הזמנה, הוסף מספר טלפון (מספר פקס לטענת הנתבעת) בדיעבד ולאחר שהתובעים מסרו אותו לנתבעת עם חזרתם מחו"ל. בנסיבות העניין, יש להטיל ספק כי הטופס הכחול אכן משקף נאמנה את מהלך הדברים. 7. חשוב מכך, מהטופס הכחול עולה כי שני נציגים מטעם הנתבעת ניסו כביכול ליצור קשר טלפוני עם התובעים, אולם, הנתבעת לא טרחה להזמין אותם למתן עדות במשפט והדבר אומר דרשני. תחת זאת, הנתבעת הזמינה את מר כהנא אשר לטענתו הוא עמד ליד אותם נציגים שניסו ליצור קשר עם התובעים ללא הצלחה, אולם טענתו הנ"ל של העד, כמו גם עדותו בכלל, אינה אמינה בעיניי והותירה עלי רושם שלילי. אינני מאמין לעד כי הוא זכר בצורה כה מדויקת את האירועים, מה גם וטענתו האמורה לא הופיעה בתצהיר עדותו הראשית אשר הוגש לבית המשפט. יתירה מכך, מאותו טופס עולה כי נעשו שני ניסיונות להודיע לתובעים טלפונית על הקדמת שעת הטיסה וזאת בשעה 17:58 ובשעה 18:18. לא ברור מדוע לא נעשו נסיונות נוספים, ככל ואכן נסיונות אלה נעשו ללא הצלחה, בשעה מאוחרת יותר. 8. הטענה ולפיה נשלחו הודעות לתובעות באמצעות המייל לא נתמכה באישור משלוח מייל וגם בטופס הכחול לא נרשם כי הודעה לתובעים על הקדמת הטיסה אלא כל שנרשם הוא שלתובעים נשלחו כרטיסי טיסה עדכניים, זאת ותו לא. אין לראות בטענת הנתבעת כניסיון להודיע לתובעים על שינוי שעת הטיסה. 9. באשר להודעות שכביכול נמסרו לתובעים באמצעות אס.אמ.אס., הרי מעדות נציגת הנתבעת, גב' ארבוב, עולה כי אותן הודעות נשלחות על ידי החברה שהיא מועסקת בה לבקשת הנתבעת וזאת לחברת הסלולר עליה נמנים התובעים. העדה, כמו גם הנתבעת, לא יודעים לומר באם חברת הסלולר אכן העבירה את ההודעות ליעדן הסופי, משמע לתובעים או מי מהם. בנסיבות העניין, לא הוכח, ספק גם אם נטען, כי הודעת האס.אמ.אס. אכן הגיעה לידי התובעים. 10. טענת התובעים ולפיה הם הגיעו לשדה התעופה במועד אמינה בעיניי, והיא עלתה בכתב התביעה, כמו גם בתצהירי עדותם הראשית. אמנם נכון, התובעים ציינו לעיתים כי הם הגיעו לשדה התעופה כשלוש שעות לפני ההמראה, ובמקום אחר נאמר שהם הגיעו למקום כשעתיים וחצי לפני ההמראה, אולם אין לראות בכך סתירה. יתירה מכך, הנתבעת, ומשיקוליה, בחרה שלא לחקור את התובע לעניין זה, ולפיכך גרסתו בנדון לא הופרכה. 11. כל שהיה לנתבעת להציג על מנת להוכיח את התמורה אשר סוכמה בינה לבין התובעים עבור החבילה, הוא הפרסום שעשתה באתר האינטרנט שלה ולפיו התקשרו התובעים עימה בהסכם. הנתבעת, ומשיקוליה, לא הציגה כל אסמכתא לעניין זה והדבר אומר דרשני. אמנם נכון, התמורה הנטענת על ידי הנתבעת עבור החבילה מופיעה באישור קבלת פרטי ההזמנה, אולם, אין כל אסמכתא כי אישור זה הומצא לתובעים מבעוד מועד, ומכל מקום, כאמור לעיל, יש להטיל ספק באותנטיות של הפרטים המופיעים בו לאור עדותו של נציג הנתבעת כי הוסף בו בדיעבד מספר הטלפון (לטענת הנתבעת פקס) אשר נמסר על ידי התובעים לאחר חזרתם מחו"ל. מנגד, התובעים נותרו עקביים בגרסתם כי תמורת החבילה אשר סוכמה עם הנתבעת היתה 7,500 ש"ח וכי התובע תיקן את נציג הנתבעת בשם אמיר כאשר הוא ביקש לגבות סכום גבוה יותר מהמחיר שסוכם. הנתבעת, ומשיקוליה, לא טרחה גם כן להזמין את אותו נציג מטעמה, מר אמיר, על מנת לתת עדות במשפט, והדבר נזקף לחובתה. 12. לאור מכלול הממצאים לעיל, ייפסקו עבור התובעים הסכומים כמפורט להלן: א. עבור קיצור החופשה ביום אחד: סך של 750 ש"ח ליום הגשת התביעה. ב. עבור גביית תמורה ביתר: סך של 938 ש"ח ליום הגשת התביעה. ג. הוצאות נסיעה, לינה וארוחה בתקופה בה השתהו התובעים בארץ: סך של 600 ש"ח ליום הגשת התביעה. ד. עגמת נפש: לאור מכלול הנסיבות כמפורט לעיל, כמו גם העובדה כי יחד עם התובעים היה תינוק כבן שנתיים, ייפסק להם פיצוי בסך של 2,500 ש"ח ליום הגשת התביעה. 13. לסיכום, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובעים, ביחד ולחוד, סך של 4,788 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה, 7.3.12, ועד התשלום המלא בפועל. כן תשלם הנתבעת לתובעים, ביחד ולחוד, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,000 ש"ח (כולל מע"מ) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק על הוצאות המשפט מיום הוצאתן ועל שכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תביעות נגד חברות תעופהתעופההקדמת טיסה