ועדה רפואית בדיקת EMG

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא אי התייחסות ועדה רפואית לבדיקת EMG: 1. זהו ערעור לפי סעיף 213 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995 על החלטת ועדה רפואית לעררים בענף נכות כללית שסיכמה דיוניה ביום 28.5.13, ואשר קבעה למערער 36% נכות רפואית משוקללת (להלן - הוועדה). 2. טענות המערער: א. הוועדה קבעה כי מצבו של המערער מבחינת מחלת הסכרת ממנה הוא סובל מתאים לסכרת מאוזנת, בעוד ניתן להסיק מהמסכים הרואיים כי המערער סובל מסכרת שאינה מאוזנת. ב. הוועדה סיכמה דיוניה מבלי שהונחה בפניה בדיקת EMG, על אף שבישיבתה הראשונה עצרה את הדיון כדי לקבל בדיקה שכזו לידיה. ג. הוועדה התעלמה מסיכום רפואי של ד"ר נג'אר מיום 28.7.12 המצביעה על קיומה של נכות בתחום הנוירולוגי, ויש בה כדי להשפיע על שיעור הנכות של המערער בשל מחלת הסכרת שכן ניתן ללמוד מהאישור שהמערער סובל מסיבוכי סכרת. 3. טענות המשיב: א. קביעת הוועדה בעניין שיעור הנכות בשל סכרת מבוססת על המסמכים שבפניה המצביעים על היעדר סיבוכים. ב. בפני הוועדה הונח פענוח של בדיקת EMG עדכנית והיא התייחסה אליו. די במסמך האמור ואין צורך בביצוע בדיקה חדשה. ג. הוועדה בחנה את המסמך של ד"ר נג'אר, שכן בו מופיעה ההפניה לבדיקת EMG. הוועדה בחנה והתייחסה למסמך הנוירולוג שפענח את הבדיקה. לאור האמור לעיל אני קובעת כדלקמן: 4. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי כי יש לדחות את הערעור, וזאת מהנימוקים שיפורט להלן. 5. הוועדה התכנסה בעניינו של המערער וקיימה שתי ישיבות. בישיבתה הראשונה ציינה הועדה באשר למחלת הסכרת כי: "סובל מסוכרת מטופלת באינסולין.... עבור הסוכרת בשלב זה דוחה את הערר אך הנכות הסופית תיקבע לאחר קביעה סופית של הנכות הנוירולוגית.... מבחינה נוירולוגית למרות שאלות חוזרות אין תלונות מבחינה נוירולוגית. בהכרה, משתף פעולה, מתמצא, עצבי גולגולת תקינים, כח גס שמור, אין הפרעת תחושה שטחית ועמוקה, החזרים רדודים. יש לציין עודף משקל. הוועדה עיינה בסיכום ייעוץ נוירולוגי מ- 28.7.12 ד"ר נג'אר. הוועדה מבקשת בדיקת EMG הולכה ותסכם הדיון בהעדר התובע". בסיום הישיבה ציינה הוועדה כי היא מבקשת מידע רפואי נוסף - בדיקת EMG הולכה. 6. בישיבתה המסכמת ציינה הוועדה כי "עינה בסיכום ביקור ד"ר זלינגר (נוירולוג) מיום 2.11.12 בו מצוין שאין עדות לנוירופתיה פריפרית. אי לכך הוועדה דוחה את הערר מבחינה נוירולוגית ומבחינת סכרת וסיבוכיה". בסיכום החלטתה קבעה הוועדה למערער בגין מחלת הסכרת 20% לפי פריט ליקוי 4(4) המתאימה למסגרת המטופלת באינסולין. 7. לא מצאתי כי היה על הוועדה לדון באופן מפורט ומנומק במסמך הרפואי של ד"ר נג'אר. כאמור במסמך זה, שנערך לפני שהמערער ביצע בדיקת EMG, מפנה הנוירולוג ד"ר נג'אר, את המערער לביצוע בדיקה זו. אין מדובר במסמך מהותי או חוות-דעת המחייב התייחסותה המפורטת של הוועדה. 8. לא מצאתי כי נפל פגם בהתייחסות הוועדה לבדיקת EMG או כי נפל פגם בכך כי סיכמה את הדיון מבלי שעיינה בבדיקת EMG חדשה. כאמור, בישיבתה הראשונה ולאחר שעיינה במסמך הרפואי של ד"ר נג'אר מיום 26.7.12 אשר הפנה את המערער לבדיקת EMG, ביקשה הוועדה לעיין בבדיקת EMG - הולכה. המערער מסכים כי אכן הציג את ממצאי הבדיקה שבוצעה על-פי הנחיית ד"ר נג'אר בפני הוועדה (דברי ב"כ בפרו: 1; ש: 16-17). הוועדה ציטטה בישיבתה השניה את הפענוח של הנוירולוג ד"ר זלינגר מיום 2.11.12 לאותה בדיקת EMG. השאלה אם על הוועדה לבצע פענוח של ה- EMG בעצמה או להסתפק בפענוח שבוצע על-ידי הנוירולוג המטפל היא שאלה שברפואה, ואינה נושא לערעור בפני בית הדין. העיון בפענוח ורישום עיקריו עונה על דרישת הוועדה כאמור בישיבתה הראשונה כי היא מבקשת EMG - הולכה. אין לומר כי משכתבה הועדה כי היא מבקשת EMG - הולכה הכוונה בהכרח לבדיקה חדשה, אלא לבדיקה עדכנית שלא היתה בפניה בישיבה הראשונה. לאחר שהונחה בפניה הבדיקה, או פענוח שלה על-ידי הנוירולוג המטפל - יש בסיס להחלטתה המסכמת של הוועדה. 9. אין לומר כי אין בסיס לקביעת הוועדה לפיה אין סיבוכי סכרת ואין נוירופטיה, בהסתמך על הפענוח של ד"ר זלינגר לפיו "אין סימנים אלקטרונוירוגרפים התומכים באבחנה של פולינוירופטיה פריפרית". לא מצאתי כי מדובר בציטוט שגוי או בפרשנות שגויה לעולה מהמסמך של ד"ר זלינגר. מדובר בקביעה רפואית של הוועדה בהסתמך על המסמכים שלפניה, ואשר יש בהם בסיס למסקנתה המקצועית של הוועדה בדבר היעדר סיבוכי סכרת. 10. לאור האמור הערעור נדחה בזאת. 11. אין צו להוצאות. 12. לצדדים מוקנית הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בבקשת רשות לערער על פסק הדין וזאת תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה. ניתן היום, כ"א כסלו תשע"ד, (24 נובמבר 2013), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם. רפואהבדיקת אי.אם.ג'י (EMG)ועדה רפואית