ועדה רפואית עיניים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא ועדה רפואית עיניים: 1. הוועדה הרפואית לעררים בהחלטתה מיום 7.2.12 קבעה למערער נכות בשיעור של 44% לצמיתות החל מיום 18.9.10 בעקבות פגיעה בעבודה מיום 18.6.10. 2. המערער טוען כי טעתה הוועדה הרפואית כאשר קבעה לו דרגת נכות בתחום העיניים בשיעור של 10% בלבד, זאת למרות חוות דעתו של המומחה מטעמו ד"ר כהן אשר המליץ להעניק דרגת נכות בשיעור של 39%. המערער טוען כי הוועדה טעתה כאשר ייחסה חלק מהותי מהפגיעה בעינו לנכות קודמת. המערער מבקש להשיב את עניינו אל הוועדה על מנת שתיתן דעתה לגבי השפעת תאונות העבר על מצבו וכן שתפעל על פי חוות דעתו של ד"ר כהן. 3. ב"כ המשיב טוענת כי הוועדה רשמה את תלונות המערער ובא כוחו, ערכה בדיקה קלינית יסודית. הוועדה ציינה את חדות הראייה הן בעין ימין והן בעין שמאל ואת הממצאים העולים מבדיקת שתי העיניים. לטענתה הוועדה התייחסה לחוות הדעת של ד"ר כהן התייחסות עניינית ומפורטת, ולא עולה טעות משפטית מהחלטת הוועדה ולכן דין הערעור להידחות. 4. הוועדה נשוא הערעור כתבה בפרוטוקול הדיון בפרק נימוקי הערעור מפי ב"כ התובע: "עו"ד אביעד מלכה: התובע עצמאי - משק חקלאי - חדל לעבוד במשק החקלאי. הילדים מפעילים את המשק. ועדת הרשות קבע ירידה. הערעור נסוב עיניים, וכן צוואר - לא מערערים לעניין הנוירולוגי, קבע 20%. מבקש להפנות לעניין הצוואר ד"ר יפה לנימוקי הערעור - הגבלות קשות בצוואר - לנימוקי הערעור צורף חוו"ד ד"ר שמואל (עיניים). הבהרות - לא מסתירים שבגיל 12-13 פגיעה קודמת בעין שמאל. הפגיעה זו לא גרמה לעיוורון ולא חדות ראיה. החדות בראייה היתה 6/9 גם בצבא. לתת 30% עקב העיוורון ולקזז עבור 5% פגיעה בקרנית בילדותו וקטרקט בילדות. . . 9.75. במידה ותחליט לבחון הנכות נוירולוגית למשוך הערעור." המערער אמר בפרק התלונות: "בזמן מאמץ בלילה לא יכול לישון . . . , לא יכול להזיז את הצוואר, כאבים." עו"ד: "לא מערערים לגבי תקנה 15." בפרק הממצאים הרפואיים כתבה הוועדה: "עיניים: חדות ראיה לא הביא משקפיו. חדות ראיה עין ימין 6/12 ונקב אופטי 6/6 בעין שמאל, תנועת יד ממרחק פחות מ- 1/2 מטר. עין ימין - קרנית שקופה ותקינה, לשכה קדמית תקינה עדשת עין . . . קלים, עצב ראיה תקין, רשתית תקינה. עין שמאלית - קרנית עם צלקת באזור תחתון עם הדבקות של הקשתית, לשכה עמוקה, בעדשה, אזור עבור באזור שעה 6:00. חלק מכריע של עדשה שקוף, קרקעית ממברנית מעל הצייקה והצטלקות אוריינטאלית . . . לדיסקה, אזור המקולה נראה תקין. אורטופדי - מתהלך באופן חופשי. במשך הדיון קיימות תנועות ספונטניות טובות עם הגבלה קלה בסיבוב לצדדים. ב. פיזיקלית - מתח שרירים קל בצוואר, עם הגבלה קלה כל הכוונים. כתפיים בגדר תקין." בפרק האבחנות כתבה הוועדה: " 1. חבלת ע"י צווארי. 2. מצב לאחר חבלה." בפרק הסיכום והמסקנות כתבה הוועדה: "מבחינה אורטופדית מצבו כעת מתאים ל-10% לפי סעיף 37(5)(א). הוועדה לא מקבלת חוו"ד ד"ר יפה בשל אי התאמה בממצאים. 2.מבחינת עיניים: הוועדה עיינה בתיעוד רפואי הנמצא בתיק ומסתבר שהיה אירוע קודם לאירוע הנוכחי. באירוע הנוכחי יש תיעוד רפואי, לא הייתה חבלת גלגל העיניים ולא נמצא בבדיקה עיניים כל עדות לחבלה חדשה. כל הממצאים המתוארים על ידי הבודקים מתארים צלקת וממצאים ישנים, ללא סימני פתולוגיה. גם בבדיקה הנוכחית נמצאו ממצאים הדומים לאותם ממצאים הדומים למסמכים מלבד חדות הראייה. הוועדה מבקשת להדגיש שחדות הראייה הינו באובייקטיביות ובבדיקה בוועדה לא נמצא כל הסבר קליני לראות בה ליקויים כפי נמצא בוועדה. לאור זאת ומחמת הספק הוועדה מאשרת את קביעת הדרג ה-I ומסתפקת בדחיית הערעור מבחינת העיינים. באשר לחוו"ד ד"ר כהן שמואל, ד"ר כהן אינו מסביר הסיבה לחדות ראייה לקויה בחוות הדעת וכן ד"ר כהן קבע 39% נכות מזכה, שכן דרגת כושר נכות מקסימלית לעין אחת הינה 30%! בחוו"ד לא התייחס לממצא בדיקה ואשר בדיקה שאינה מצביעה על פגיעה ישנה ולכן הוועדה איננה מקבלת חוו"ד. דיון בהפעלת תקנה 15/16: הוועדה מאמצת דו"ח הרשות מיום 25.10.11 ומפעילה ב-1/4." 5. הוועדה הרפואית מדרג ראשון כתבה בהחלטתה מיום 23.11.11 בפרק הסיכום והמסקנות : "על פי דו"ח הוועדה רפואית מיום 15.6.11 לא נותרה נכות אורטופדית בגין ע"ש מותני וצווארי, מבחינה נוירולוגית נקבעה נכותו 20% 29(1)(א)I שמאל ע"פ חוו"ד עיניים נקבעה נכות 10% 52(1)(א)(5)." 6. המומחה מטעם המערער ד"ר כהן התייחס לבדיקה מבית החולים קפלן מיום 27.1.98 שבה נכתב שחדות הראייה היתה 6/9, הוועדה נשוא הערעור לא התייחסה למסמך זה. 7. אני לא מקבל את טענת המערער שהוועדה לא התייחסה כראוי לחוות דעתו של ד"ר כהן. הוועדה כתבה שד"ר כהן לא מסביר את הסיבה לחדות ראייה לקויה וכן ד"ר כהן המליץ לעניק דרגת נכות גבוהה יותר מהנכות המקסימלית. הוועדה הסבירה כי לאור הבדיקה הקלינית הממצאים שלה שונים ממצאיו. די בכך כדי להוות התייחסות עניינית ומנומקת. יחד עם זאת, כאמור הוועדה לא התייחסה למסמך מבית החולים קפלן מיום 27.1.98 שם נקבע שחדות הראייה היא 6/9. באשר לטענת המערער כי הוועדה טעתה בקשר למצבו הקודם- מדובר בקביעה רפואית ואין מקום להתערב בה. הקביעה האם מסמכים רפואיים מלמדים על נכות קודמת היא קביעה רפואית ומסורה לסמכותה של הוועדה הרפואית בלבד. 8. כאמור, הוועדה לא התייחסה למסמך מבית חולים קפלן מיום 27.1.98 שם נקבע שחדות הראייה של המערער היא 6/9 לאור זאת, יש להשיב את עניינו של המערער אל הוועדה על מנת שתסביר האם יש במסמך זה כדי לשנות את דעתה, המערער וב"כ יוזמנו להופיע בפני הוועדה ויוכלו לטעון טענותיהם בעניין זה, והחלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת. 9. משהערעור התקבל בחלקו בלבד כל צד יישא בהוצאותיו. 10. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום מהיום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה. עינייםרפואהועדה רפואית