זימון שופט לעדות

שופטים אינם מעידים על דבר הקשור בתפקידם השיפוטי. ראו בעניין זה את דברי כבוד השופט צ' ברנזון בע"פ 364/73 שלמה זיידמן נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(2) 620, בעמ' 627: "כלל בל יעבור הוא, שאין לחייב שופט ... להעיד על דבר שטיפל בו בסמכותו כשופט, ואף לא להיקרא להעיד על כך ... שאם יבחר להעיד וייחקר בחקירה נגדית, עשוי הדבר להביא לביזוי בית המשפט - דבר שאין להרשותו" (עוד על סוגיית עדות שופט בכלל, ובין השאר גם בעניין הקשור בתפקידו השיפוטי, ראו את פסק-דינו של כבוד השופט י' טירקל ברע"א 3203/03 מדינת ישראל נ' חגי יוסף ואח', פ"ד נח(3) 541 (4.3.2004), בפסקה 6). שופטיםשופטעדותדיוןהזמנת עדים