זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא זכות קדימה לרכב הבא מימין בצומת: בפניי תביעת נזקי רכוש לרכב, אשר אוחדה עם תביעת שיבוב של חב' ביטוח לפיצוי בגין נזקים שכבר שילמה. הלכה למעשה התברר, כי אין מחלוקת עובדתית אמיתית בין הצדדים והמחלוקת בפועל היא מחלוקת משפטית בשאלה למי מבין הרכבים המעורבים בתאונה זכות קדימה בצומת. לטענת החב' לביטוח ישיר (התובעת בתביעת השיבוב), אין ולא צריכה להיות מחלוקת שהזכות היא של הנהג מטעמה, מר שגיא דואק, ואולם על גישה זו חולקת חב' הביטוח הכשרה אשר ביטחה את התובע מר תאופיק חוג'יראת. בתאריך 7.10.13 הכתיבו הצדדים את העובדות המוסכמות כדלקמן: "תמונה מ/6 מבטאת את הצומת נשוא האירוע, כאשר התמונה מבטאת גם את הפגיעה של שני הרכבים (מצב אחרי התאונה). אין חולק שנהג חב' ביטוח ישיר הגיע מכיוון החץ הישר, רצה לחצות את הצומת. לטענתו עצר זמן די ממושך ואז החל לחצות את הצומת ואז הגיעו שני הרכבים, כאשר הרכב של הכשרה חב' לביטוח היה השלישי מאחוריהם וארעה תאונה של שני כלי הרכב". למרות שהוכתבו ע"י הצדדים עובדות מוסכמות, שמעתי גם את הנהגים המעורבים בתאונה ואת העדה מטעם מר דואק. תאופיק חוג'יראת, נהג הכשרה, העיד בין השאר: "אני עובד בעתלית. יום יום אני נוסע במקום. זה כביש ישר. נסעתי במהירות של 40,50 קמ"ש ופתאום הוא יצא לי. נכנסתי בו". מר שגיא דואק, נהג ביטוח ישיר שעדותו נתמכה בעדות חברתו אסתר זוהר, העיד: "נסעתי בכביש רח' גורן. היתה תנועה די ערה. נעצרתי בקו עצירה של גורן. היתה תנועת מכוניות מימין ומשמאל. חיכיתי. היתה מכונית שעברה מעתלית לחיפה. מכונית לכיוון גורן. מכונית שהגיע ממול לכיוון גורן ואז עברו שתי מכוניות בדרך הים. המכוניות עברו התחלתי לצאת. היתה מכונית שהגיע במהירות. אני יצאתי והוא פגע בי". על כך הוסיפה העדה: "יצאנו לצומת כשהרכב בא במהירות ונכנס בנו. אני לא יודעת כמה מהירות אבל הוא בא במהירות. הבחנו בו כשהוא נכנס לתוך הצומת. הוא היה מוסתר כי היה רכב לפניו שפנה לשכונה והרכב ההוא הסתיר לנו". בטופס ההודעה על התאונה הרחיב מר שגיא דואק וציין: "נסעתי ... הגעתי לצומת ... רציתי לפנות שמאלה לכיוון חיפה. נעצרתי וחיכיתי כחמש דקות שיעברו המכוניות והצומת תהיה פנוייה... נכנסתי לצומת פנויה והתחלתי לבצע את הפנייה במהירות איטית. רכב המיצובישי הגיע במהירות מדרך הים בכיוון חיפה ללא מתן זכות קדימה לרכב שלי מימין ופגע בי". עוד עלי לציין, כי בישיבת בימ"ש הוגשו לי הודעות על התאונה ותיק המשטרה בשלמותו (לא הוגש כתב אישום כנגד מי מהצדדים) ועיינתי גם בגירסאות הצדדים, כפי שנמסרו בהודעות ולמשטרה. לאחר עיון בחומר ולאור הסכמות הצדדים, אכן צדק עו"ד אברהים, המייצג את ביטוח ישיר בהצהרתו לפרוטוקול ביהמ"ש מיום 23.5.13, כי ניתן לחסוך את שמיעת הנהגים לאור העובדה שמדובר במחלוקת משפטית ולא עובדתית. עם זאת, בסופו של יום, גם עדות הנהגים והעדה היתה חשובה על מנת לתת תמונה שלמה על ההתרחשות. על פי טענת ביטוח ישיר האחריות על התאונה צריכה להיות מוטלת על חוג'יראת ועל הכשרת היישוב והסיבה לכך היא שחוג'יראת היה צריך לתת זכות קדימה לרכב שמגיע מימינו, שהינו הרכב שהיה נהוג ע"י מבוטח ביטוח ישיר, מר דואק. אין בכיוון נסיעת רכב ביטוח ישיר תמרור כלשהו, על נהג הכשרה היה אפוא לעצור, לבחון את הצומת ולתת זכות קדימה לרכב של ביטוח ישיר. זאת ועוד, רכב הכשרה, נטען, נסע במהירות ולכן נהג ביטוח ישיר לא יכול היה למנוע את התאונה ואין לייחס לו כל אשם תורם. למעשה, ביטוח ישיר מפנה את ביהמ"ש הלכה למעשה לסעיף 64(א) לתקנות התעבורה התשכ"א - 1961, הקובעת "לא הוצב תמרור המורה על מתן זכות קדימה בצומת או על עצירה לפני הצומת בכיוון הנסיעה של נוהג הרכב יחולו ההוראות הבאות (והדגש מבחינת ביטוח ישיר הוא על סעיף משנה (1) לאותה תקנה) הקובע כדלקמן: יתקרבו לצומת כמה כלי רכב מצדדים שונים ייתן נוהג הרכב את זכות הקדימה לכלי הרכב הבאים מימין". אלא שבסיכומיו טוען ב"כ חוג'יראת ואליו הצטרף ב"כ הכשרה, המבטחת, שלא צריך להחיל כאן את סעיף 64(א)(1) אלא את סעיף 64(א)(2) שהינו הסעיף הבא והקובע: "נהג רכב המתקרב לצומת או הנמצא בצומת ועומד לפנות שמאלה או לפנות בפניית פרסה לשמאל, ייתן זכות קדימה לרכב הבא ממולו והנמצא בצומת או קרוב לצומת וזאת מבלי לפגוע באמור בפיסקה (1)". רוצה לומר, לגירסת חוג'יראת והכשרת הישוב, מאחר ולא מדובר בשני כלי רכב שהתקרבו ביחד ובו זמנית לצומת, העובדה מי הגיע מימין כלל אינה רלוונטית. הרכב הנהוג ע"י ביטוח ישיר הגיע זמן רב לפני הרכב הנהוג ע"י הכשרה ומאחר והוא רצה לפנות שמאלה, על פי עדותו, נהג ביטוח ישיר הוא זה שהיה חייב לתת לו זכות קדימה בצומת. למרות זאת ולאחר שכבר נתן זכות קדימה לרכבים שנסעו בכיוון רכב הכשרה, בחר לא להמתין עד הסוף כמתחייב, הצטרף לצומת וגרם לתאונה. בכך, טוען חוג'יראת, הפר הנהג מטעם ביטוח ישיר, גם את תקנה 65 לתקנות התעבורה הקובעת שמי שהתכוון להיכנס לצומת היה חייב לבדוק שהצומת פנויה ויש לו יכולת לעבור אותה ללא הפרעה. יש להוסיף לכך, כי הרכב של חוג'יראת היה מוסתר ע"י רכב שהיה לפניו ופנה אח"כ ימינה והרכב של ביטוח ישיר נכנס לצומת כשהוא לא שם לב שרכבו של חוג'יראת מוסתר ע"י הרכב לפניו. להשלמת התמונה אציין, כי נציג ביטוח ישיר (עו"ד אברהים) התייחס בתגובתו לאמור לעיל כדלקמן: "הזהירות היתרה של נהג ביטוח ישיר אינה מאפשרת עבריינות מצד נהג הכשרה. אין בכך כדי לאשר זכות קדימה. התשתית שהניחה הכשרת הישוב לא נכונה היות והטענות החלופיות אותן טוען ב"כ הכשרת הישוב הן מעצם טענות ההגנה שנטענו בתביעה" (תביעת ביטוח ישיר). לאחר בחינת טענות הצדדים אותן סקרתי, עיון בחומר שהוצג לי ואשר סומן ויש לסרוק אותו לתיק ביהמ"ש ולאחר עיון בפרוטוקול ביהמ"ש מיום 7.10.13, ניתנת בזאת פסיקתי: דין תביעת ביטוח ישיר להתקבל, תוך הפחתה מסוימת של רשלנות תורמת, כפי שיובהר בהמשך. דין תביעת תאופיק חוג'יראת (מבוטח הכשרת הישוב) להידחות. להלן נימוקיי: 1. אני מסכים עם עו"ד אברהים שייצג את ביטוח ישיר, בניגוד לדעתו החולקת של עו"ד לנדס שייצג את הכשרת היישוב ועו"ד סובחי שייצג את חוג'יראת שזכות הקדימה בנסיבות העניין היא לרכב הטויוטה שהיה נהוג ע"י שגיא דואק ולא של רכב המיצובישי הנהוג ע"י תאופיק חוג'יראת. מדובר בצומת שבמהלכה נהג שגיא זהירות יתרה ואין להעניש אותו על כי נהג כך. הזכות היא שלו והיא איננה של חוג'יראת, הגם שחוג'יראת מגיע לצומת בשלב מאוחר יותר. 2. התקנה הרלוונטית שצריכה לחול כאן היא 64(א)(1) לתקנות התעבורה ולא 64(א)(2). התקנה מדגישה במפורש כי הזכות במצב שבו יתקרבו רכבים לצומת (גם אם לא בו זמנית היא לרכב הבא מימין. מאחר וזהו מצב הדברים העובדתי בתיק שלפניי, האחריות היא על נהג המיצובישי נהוג ע"י חוג'יראת ולא של נהג הטויוטה נהוג ע"י דואק. 3. למעלה מן הצורך אציין, כי העדויות תומכות בכך, כי כניסתו של חוג'יראת שגם פגע בדואק נעשתה במהירות מופרזת, דבר שהיה בו כדי לגרום לקרות האירוע. אפילו בעדותו של חוג'יראת עצמו כי נסע במהירות 40,50 קמ"ש בצומת יש בה כדי ללמד על מהירות גבוה מידי בכניסה לצומת, דבר שהיה בו גורם משמעותי ביותר לקרות האירוע. כן ייחסתי משקל מתאים לעדותה של העדה, גב' אסתר זוהר, אשר נשמעה בעיני אמינה מאוד בהקשר זה. עוד אוסיף כי גם אופיים ומוקדי הנזק במכוניות תומכות במסקנה זו כאשר לאור גובה הנזק ברכב של ביטוח ישיר והעובדה שהפגיעה חזיתית ולא צידית תומכת בכך שהכניסה של חוגי'ראת לצומת היתה במהירות גבוהה, מהירות הגבוהה יותר מזו שציין. 4. עם זאת, אני סבור שבנסיבות העניין יש להטיל רשלנות תורמת גם על נהג ביטוח ישיר, ואסביר - נהג ביטוח ישיר כבר המתין בסבלנות מול קו עצירה והיה עליו לנקוט משנה זהירות במיוחד לאור התנועה הערה בצומת והעדויות לפיהן חוג'יראת הוסתר ע"י רכב אחר. כניסתו לצומת, הגם שהזכות שלו, בהעדר זהירות מספיקה, צריכה להביא להפחתה של רשלנות תורמת אותה אעריך ב- 15% בלבד (גם כאן הנזק בחזית הרכבים ואופי הנזקים תומך במסקנה זו). על כן, תוצאת פסה"ד היא כדלקמן: דין תביעת חוג'יראת להידחות. דין תביעת ביטוח ישיר להתקבל באופן שאני פוסק סך של 39,400 ₪ פחות 15% רשלנות תורמת, דהיינו הפחתה של 5,910 ₪. הסכום אפוא לפיצוי הינה - 33,490 ₪, כאשר הסכום צמוד ונושא ריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל ובתוספת אגרת בימ"ש ראשנה ששולמה וכן שכ"ט עדים בסך 250 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בגובה של 3,000 ₪ + מע"מ . סכומים אלה ישלמו הנתבעים לביטוח ישיר תוך 30 יום, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק. אני מורה לביטוח ישיר לשלם לעדה סך של 250 ₪, כאשר אני מורה על שיפוי הסכום האמור ע"י הנתבעים. רכבמשפט תעבורהזכות קדימהצומת