מה מקבלים על נהיגה ללא רישיון ?

מה מקבלים על נהיגה ללא רישיון ? קראו דוגמא מהפסיקה בנושא העונש על נהיגה בלי רישיון: 1. הנאשם הורשע עפ"י הודאתו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום. 2. עפ"י כתב האישום נהג הנאשם בתאריך 19.09.11 בכניסה לטייבה על אף שאינו מורשה לנהיגה כלל, בניגוד לסע' 10 (א) לפקודת התעבורה. 3. העבירה בה הורשע הנאשם, הינה חמורה ומסוכנת באופייה, ומשקפת זלזול מוחלט בחוק ובביטחון המשתמשים בדרך אך בנס לא גרם הנאשם לאסון. עם זאת לזכותו של הנאשם הודאתו. 4. על אף שהנאשם לא הוציא מעולם רישיון נהיגה, כבר צבר לחובתו 2 הרשעות קודמות, מהן אחת בגין נהיגה כבלתי מורשה. הנאשם נעדר עבר פלילי. 5. התביעה עתרה להשית על הנאשם מאסר בפועל, מאסר על תנאי פסילה וקנס. הסנגור ביקש להתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם ולא להחמיר עמו. 6. לאור הסכמת הצדדים ובשים לב לגלו של הנאשם במועד ביצוע העבירה, בהחלטתי מיום 11.10.12 הוריתי לשירות המבחן להגיש תסקיר בעניינו של הנאשם ולממונה על עבודות השירות להגיש חוות דעת ככל שימצא מתאים לריצוי עונש של מאסר בדרך של עבודות שירות. בחוות דעת מיום 05.02.13 קבע הממונה כי, הנאשם מתאים לרצות עונש של מאסר בדרך של עבודות שירות והמליץ להציבו במוסד "רוחמה" בכפר סבא. בתסקיר מיום 07.04.13 שהוגש לבית המשפט ציינה קצינה המבחן כי נעשו מספר ניסיונות לזמן הנאשם, אך הנאשם לא התייצב כנדרש. לפיכך, נמנעה מלהגיש תסקיר בעניינו. 7. בהחלטתי מיום 02.05.13 לאחר ששמעתי הסבר ב"כ הנאשם והתחייבותו להתייצב בשירות המבחן, בשים לב כי לנאשם טרם מלאו 21 שנים במועד ביצוע העבירה וקיימת חובת תסקיר ולאור עתירת המאשימה למאסרו, הוריתי לשירות המבחן להגיש תסקיר בעניינו. בתסקיר מיום 16.06.13, סקר קצין המבחן את עברו ונסיבותיו האישיות של הנאשם וציין, כי הנאשם מודה בעבירה בגינה הורשע, חש חרטה וצער בגין מעשיו ומודע להשלכותיהם עליו נוכח מצבו המשפטי. בבחינת גורמי סיכון ניכר, כי הנאשם מתקשה לבחון לעומק את מניעי התנהגותו או מודעות לדפוסי התנהגותו המכשילים. לאור האמור, המליץ קצין המבחן שלא להטיל על הנאשם עונש מאסר או מאסר בעבודות שירות ולהטיל עליו של"צ בצד ענישה מרתיעה של מאסר על-תנאי. 8. בעפ"ת (י-ם) 37090-05-10 עודה נ' מדינת ישראל, קבע כב' בית המשפט המחוזי בירושלים, כדלהלן: "אדם הנוהג מבלי שיש בידיו רשיון נהיגה, לעיתים רבות אינו בקיא בחוקי התנועה ובאופן הפעלת הרכב, בכך יש כדי להוות סיכון ממשי ומיידי לכלל הציבור בכביש." בעפ"ת 42946-08-11 מסארוה נ' מדינת ישראל מיום 23.10.11 קבעה כב' השופטת נגה אהד כי : "על בתי המשפט להילחם מלחמת חורמה בנהגים בלתי מורשים. נהיגה על ידי בלתי מורשה כמוה כעליה על כלי רצח, נהיגה בו בנתיב נסיעה כמעט כמו שימוש ב"רולטה רוסית" ובמקרה זה לא מדובר בפעם הראשונה, כבר מדובר במי שנשפט בגין עבירה זו ועל אף זאת ברוב חוצפתו, תעוזתו הוא חוזר על העבירה... נסיבות ביצוע העבירה משקלן אפס... נהגים בלתי מורשים חייבים להיות מורחקים מהכביש לתקופה ארוכה. נהג זה הוכיח לבית המשפט כי לא די בעונש קודם שקיבל שכן הוא חוזר ומבצע אותה עבירה, רק מאסר בפועל ירחיק אותו מלקחת הגה ולנהוג ברכב " (ההדגשה שלי ל.ש.ש). לאחרונה ניתן פס"ד ע"י ביהמ"ש המחוזי למחוז המרכז (כב' השופטת אהד) שקבעה: "נראה לי כי ריבוי עבירות נהיגה בידי בלתי מורשים.. מחייב העלאת רף הענישה למאסר בפועל, (ולא בעבודות שרות) כבר מביצוע העבירת הנהיגה הראשונה ע"י בלתי מורשה". עפ"ת 17539-07-12 אבו דחל סולימן נ' מד"י מיום 24.6.13. 9. כאמור, אין זו הפעם הראשונה בה נתפס הנאשם נוהג על אף שאינו מורשה לנהיגה כלל, כי אם השנייה ואין צורך להכביר מילים על מסוכנותה של העבירה. העובדה, כי הנאשם נתפס בקלקלתו לא מנעה ממנו לשוב ולבצע העבירה שוב. בנסיבות אלה, יש להחמיר עם הנאשם ולהטיל עליו עונש שיש בו כדי להביע את סלידת החברה מהתנהגותו החמורה של הנאשם ולהרתיע אותו ואת הרבים מלעבור עבירות דומות בעתיד. ושוב, לא למותר להזכיר, כי הענישה אינה מכוונת רק כנגד הנאשם, וגלום בה גם מסר לציבור הרחב, מסר שיהיה בו כדי להרתיע עבריינים בכוח בתחום זה בדרך של קביעת רף ענישה גבוה, נוכח המציאות העגומה של הקטל בכבישים הממשיך לגבות מחיר דמים כבד כעניין של יום-יום. 10. בקביעת מתחם העונש ההולם בהתאם לסע' 40 ג' (א) לחוק העונשין התשל"ז -1977, התחשבתי בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה, בנסיבות הקשורות לביצוע העבירה ובסיכויי שיקומו של הנאשם. לא למותר לציין, כי הענישה היא לעולם אינדיווידואלית. על בית המשפט לשקלל נכונה את נסיבותיו הספציפיות של כל מקרה הבא בפניו, תוך מתן המשקל הסגולי הראוי ועריכת האיזון המתאים בין הנסיבות לחומרא הקמות במקרה זה, בצד הנסיבות לקולא ונסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שאלה באות בפניו. נסיבותיו האישיות של הנאשם אינן חשובות יותר מהאינטרס הציבורי להרחיק מן הכביש נהג מסוכן, שאינו מפנים את המסוכנות הנשקפת מנהיגתו. יתר על כן, על אף שהנאשם לא הוציא מעולם רישיון נהיגה, כבר צבר לחובתו 2 הרשעות קודמות. דבר המלמד, כי הנאשם לא סר למרות החוק וממשיך לבצע אותן עבירות בגינן נשפט בעבר. העובדה כי הנאשם ניסה להוציא רשיון נהיגה ולא הצליח בכך אך מחמירה את נסיבות המקרה. בנסיבות אלו ולאור כל האמור לעיל, לא מצאתי מקום להקל עם הנאשם. 11. כבר נפסק, כי תסקיר שרות המבחן, כשמו כן הוא "המלצה" בלבד ואילו בית המשפט אינו כבול אליו. "הלכה מושרשת היא כי בית המשפט אינו כבול להמלצות שירות המבחן, ששיקוליו אינם זהים, בהכרח, לשיקולי בית המשפט, שהם רחבים ומקיפים יותר. נפסק, לא אחת, כי על בית המשפט היושב על המדוכה "לתת דעתו לשיקולים הכוללים של ההליך הפלילי, וביניהם לעניינים ששירות המבחן אינו מופקד עליהם" (רע"פ 10524/09 בוזגלו נ' מדינת ישראל ([], 5.1.2010)" רעפ 9118/12 אלכסנדר פריגין נ' מדינת ישראל. וכן: "תסקיר שירות המבחן כבודו במקומו מונח, אך כפי שציינתי בעניין מגידוב "על אף ההערכה הרבה לעבודתם של הגורמים המקצועיים, תסקיר שירות המבחן הינו בגדר המלצה בלבד, ובית המשפט עצמאי בהפעלת שיקול דעתו" (וראו גם ע"פ 9044/11 מדינת ישראל נ' אלמליח ([], 12.3.2012); ע"פ 3472/11 פלוני נ' מדינת ישראל ([], 3.12.2012)".רעפ 8176/12 חדד ראהב נ' מדינת ישראל. כאמור, השיקולים אותם שוקל שירות המבחן קשורים להיבט האינדיבידואלי של הנאשם ואינם זהים לשיקולים הכוללים של ההליך הפלילי אותו שוקל בית המשפט. במקרה דנן מאחר ומדובר בנאשם המזלזל זלזול עמוק בחוק, ובחובתו הבסיסית להבטיח את חייהם ושלומם של המשתמשים בדרך, תסקיר שרות המבחן אינו יכול לשמש שיקול מכריע. ברע"פ 3878/05 בנגוזי נ' מד"י, מפי כבוד השופטת א' פורקצ'יה נקבע כי: "התייחסותו המקלה של שירות המבחן, אשר מטבע הדברים מתמקדת בהיבט האינדיבידואלי הקשור בנאשם ואינה בוחנת את האינטרס הציבורי הכללי, הגם שהיא מהווה שיקול חשוב בענישה, אינה יכולה לשמש שיקול מכריע במקרה זה, בו נדרש מסר הרתעתי ברור ותקיף כנגד נאשם שאינו יודע מורא החוק מהו, וחוזר ומפר צווים וחוזר ומסכן את הציבור ללא רתיעה". ויפים הדברים לענייננו. לאחר ששקלתי טעוני הצדדים, ולאור כל האמור לעיל, אני מחליטה לגזור על הנאשם העונשים הבאים: אני דנה את הנאשם למאסר למשך 7 חודשים שירוצה מאחורי סורג ובריח. אני דנה את הנאשם ל-9 חודשי מאסר על-תנאי למשך 3 שנים, שלא יעבור עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף כבלתי מורשה ו נהיגה בזמן פסילה. הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 12 חודשים . הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. מאחר וגזרתי על הנאשם מאסר לא אשית עליו קנס. הפסילה תחל לאלתר. הנאשם בלתי מורשה - אין צורך בהפקדה. משפט תעבורהנהיגה ללא רישיוןשאלות משפטיות