מחלת עור פחח רכב

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא מחלת עור פחח רכב: בהמשך להסכמת הצדדים מיום 25.4.13 למינויו של מומחה רפואי בתחום העור, אני קובע כדלקמן: 1. מינוי מומחה רפואי: פרופ' אריה אינגבר, מנהל מחלקת עור ומין בביה"ח הדסה עין כרם, מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי (להלן- המומחה), לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובע, וזאת תוך 30 ימים ממתן החלטה זו. 2. מסמכים רפואיים: להחלטה זו מצורפים מסמכים כמפורט להלן: א. כל המסמכים הרפואיים המצורפים לכתב התביעה. ב. תמונות צבעוניות+ דיסק+ תמונות בשחור לבן של אריזות החומרים בהם משתמש התובע במהלך עבודתו. ג. רשימת חומרים הכוללת את רשימת המרכיבים הכימיים של החומרים בהם משתמש התובע במהלך עבודתו (כפי שהועתקו מהאריזות של החומרים הנ"ל). ד. תיק רפואי מקופת חולים "מכבי": רפואה כללית- משפחה; רפואת עור; אלרגיה; רפואה תעסוקתית. 3. העובדות: התובע יליד 8/1954. התובע עובד כפחח רכב במוסך החל מחודש 1/06 ועד היום. נכון למועד הדיון, לא הפסיק התובע עבודתו זו. במסגרת עבודתו חשוף התובע לחומרים הבאים: טינר 21 - מדלל צבע וצבע יסוד. חומר פחחות RAGE. דבק מהיר. יסוד מקשה- CREAM HARDENER - חומר לייבוש חומר מילוי. חומרי צבע לרכב. זפת. כן נחשף התובע לחומרים אלה: שם היצרן שם החומר מספר המוצר מרכיבים M 3 ANTI-CHIP COATING TEXTURED GREY 8879 Xylene EVERCOAT RAGEGOLD 112 Znx-7tm M 3 STENSLAGS BESKYTTELSE 08888 M 3 MASTIC MS PULVERISABLE 08851 N-3 (trimethhoxysily)- propyl - ethlendiamin M 3 ULTCAPCO SEALANT 08300 EVERCOAT RUBBECIZED-UNDECCOATING 348 Acetone, Isobutene IMPA METAL FILL 3002-3722 styrene CORCOS UNDERBODY-SCHUTZ 720 א.ר. משווקי הצפון פוליאסטר+ מאיץ 555 Mekp, polyester, קובלט M 3 SCOTCH-WELD SF20 Cyamoacrylate DUPONT CLEANING THINNER 21 4244R Toluene DUPONT MULTI-FUNCTION-PUTTY 779R Styrene 12.5-15% EVERCOAT DURE-BUILD 2274 Talc, toluene, Acrylic resin, Isobutyl acetate, Isopropyl alcohol, titanium dioxide שם היצרן שם החומר מספר המוצר מרכיבים M 3 HOOKIT P40- נייר שיוף 01649 Aluminum oxide M 3 HOOKIT P80- נייר שיוף 00341 Aluminum oxide M 3 HOOKIT P120- נייר שיוף 00339 Aluminum oxide American Eagle תרסיס משחרר ברגים 2000 Propane, Kerosene, Butane, Acetone DUPONT חומר מקשה 762R Dibenzoyl, Peroxide 30%-60% התובע עובד במשרה מלאה, בימים א-ה במשך 8 שעות, וביום ו' במשך 6 שעות. התובע עובד ללא כפפות, ללא מסיכה על הפנים. התובע עובד בבגדים רגילים, לרבות מכנסיים ארוכות. התובע משתמש בחומרים מידי יום. את חומר היסוד ואת הזפת התובע מדלל באמצעות טינר 21. התובע שוטף את ידיו במהלך יום העבודה באמצעות סבון, לפני ההפסקה בשעה 11.00 ובסיום העבודה. במהלך יום העבודה מקבל התובע הפסקה אחת בת חצי שעה. 4. השאלות: א. מהו הליקוי ממנו סובל התובע, אם בכלל, בכפות ידיו ובאצבעות ידיו? ב. האם נתקיימו בתובע התנאים להכיר במחלתו כ"מחלת מקצוע" בהתאם לתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה) תשי"ד - 1954 ואם כן לאיזו מחלת מקצוע מתאים מצבו של התובע? תשומת לב המומחה מופנית לכך כי ברשימת מחלות המקצוע מצויות מחלות שענינן הרעלה של חומרים שונים כאשר במונח "הרעלה" הכוונה גם לכל מחלה או סיבוך שנגרמו כתוצאה מחשיפה לחומר המפורט בטור 1 (לדוגמא ארסן, כרום, עופרת, מנגן, ניקל, קדמיום וכד'). ג. האם היתה במקרה שבפנינו פגיעה INJURY? ד. האם הפגיעה גרמה נזק? ה. האם כל חשיפה של התובע בעת עבודתו לחומרים הכימיים המפורטים לעיל, גרמה לפגיעה זעירה INJURY כאשר המדובר בפגיעות חוזרות ודומות שניתן להבחין בהן ולייחס אותן לזמן מסוים? ו. במקרה שאכן היתה פגיעה מהסוג המפורט לעיל, האם היתה פגיעה זו בעלת אופי בלתי הפיך IRREVERSIBLE כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? ז. אם לא היתה פגיעה מהסוג דלעיל האם יש לראות במצב הקיים תוצאה של תהליך תחלואתי רגיל? ח. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיעה חשיפתו של התובע לחומרים המפורטים לעיל על הופעת המחלה או החמרתה ובאיזו מידה? 5. המומחה מתבקש לבסס את חוות דעתו על העובדות כמפורט בסעיף 3 להחלטה זו ועל המסמכים הרפואיים המצורפים, מהם ניתן ללמוד על מצב בריאותו של התובע. 6. אם וככל שמי מהצדדים היה או עודנו בקשר עם המומחה, לגבי תובענה זו או הפגיעה מושא התובענה, לרבות חוות דעת שקיבל מהמומחה, יגיש הודעה בכתב לבית דין זה וישירות לצד שכנגד, תוך 7 ימים ממועד קבלת החלטה זו. 7. המזכירות תמציא העתק החלטה לצדדים ולמומחה, בדואר רשום עם אישור מסירה. 8. התיק יובא לעיוני ביום 15.8.13 לשם מעקב אחר הגשת חוות הדעת מטעם המומחה. רכברפואהפחחותמחלת עור