נהג שנתפס עם סמים בבדיקת שתן

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא נהג שנתפס עם סמים בבדיקת שתן: מבוא הנאשם הורשע על פי הודאתו בשני אישומים שונים הכוללים עבירות של נהיגה בשכרות, עבירה על סעיף 62(3) ו- 39(א) לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א - 1961 (להלן: "פקודת התעבורה"); פקיעת רישיון נהיגה, עבירה על סעיף 10(א) לפקודת התעבורה; שימוש ברכב ללא פוליסת ביטוח בת תוקף, עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] תש"ל - 1970; נהיגה בזמן פסילה, עבירה לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה; אי ציות להוראת שוטר, עבירה על תקנה 23(א)(1) לתקנות התעבורה. על פי הנטען בכתב האישום, הנאשם נתפס נוהג בשתי הזדמנויות שונות (ביום 13.08.13 ו- 04.10.13) כשהוא שיכור, כשעפ"י בדיקת שתן נמצא סם מסוכן מסוג "קנביס", כשרישיון הנהיגה שלו פקע ב- 2005 וללא ביטוח. באחת ההזדמנויות הוא נהג בזמן פסילה ביודעין, ולא ציית לשוטרים שביקשו לבדקו. הצדדים הגיעו להסדר לפיו המאשימה תגביל את טיעוניה לעונש למאסר בפועל של 4 חודשים, פסילה שלא תפחת מ- 36 חודשים, מאסר על תנאי וקנס. טענות הצדדים בא כוח המאשימה הדגישה את חומרת העבירות בהן הורשע הנאשם וכן את עברו התעבורתי המכביד של הנאשם. כמו כן, ציינה ב"כ המאשימה כי לנאשם עבר פלילי מכביד. הסניגור טוען כי מדובר בתושב חוזר שנוהג עם רישיון אמריקאי בתוקף. הסניגור הדגיש את העובדה כי הנאשם משקם את חייו הקים עסק ועתיד להתחתן בקרוב. בנוסף ציין הסניגור כי עברו הפלילי התיישן ואין לקחת אותו מחשבון ובמיוחד לאור העובדה שהנאשם תיקן את דרכיו. הסניגור הציג בפני ביהמ"ש מספר פסקי דין, אשר לטענתו בנסיבות דומות, בתי המשפט נמנעו מהטלת מאסר בפועל. כך לדוגמא בתיק ת"ד 10195-12-10 מדינת ישראל נגד קונסטנטינוב מבית משפט לתעבורה בירושלים מיום 23.12.13 שם בית המשפט הטיל על הנאשם מאסר למשך 40 ימים שירוצו בדרך של עבודות שירות. כן גם בת"ד 10218-12-10 מדינת ישראל נגד שלסט מבית משפט לתעבורה בירושלים מיום 22.11.12 שם הטיל כב' השופט ריבלין על הנאשם עונש של"צ ונמנע מהטלת מאסר. דיון אין חולק כי העבירות אותן ביצע הנאשם הינן עבירות חמורות. אין צורך להכביר במילים לעניין חומרתן של עבירות הנהיגה בזמן פסילה או ללא רישיון נהיגה. בענייננו, הנאשם הגדיל לעשות כאשר נהג ברכב בנסיבות הנ"ל כאשר היה תחת השפעת סם מסוכן. גם לאחר שנתפס בפעם הראשונה ונפסל על ידי קצין המשטרה לא היה בכך בכדי להרתיעו מלשוב ולאחוז בהגה ואף נתפס שוב נוהג תחת השפעת סמים. כמו כן, לא ציית הנאשם להוראתם של השוטרים והמשיך בנסיעה עד שנעצר. מתחם הענישה בעבירת שכרות בפעם השנייה כאשר מתלווה אליה נהיגה בזמן פסילה הוא פסילת רישיון הנהיגה לתקופה שלא תפחת מ- 48 חודשים ומאסר בפועל (עפ"ת 29653-05-13 אשרף גבראן נ' מ"י (11.06.13). אולם כאשר מדובר בעבירת שכרות אליה מתלווה עבירה חמורה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה בפסילה, אזי אין מנוס מהטלת עונש מאסר וזה גם מתחם הענישה בעבירות דומות. מהו העונש הראוי במקרה שלפנינו? על פי תיקון 113 לחוק העונשין התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"), העיקרון המנחה בענישה הוא קיומו של יחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו. בנסיבות אלה, כאשר הנאשם נתפס נוהג שוב ושוב תחת השפעת סם, וכאשר אין בידיו רישיון נהיגה בתוקף ועל אף פסילה שהודעה לו, אין מנוס אלא להטיל עונש מאסר שירתיע את הנאשם ממעשיו. הנאשם נוהג משנת 94 וצבר לחובתו 127 הרשעות קודמות. רישיון הנהיגה של הנאשם פקע בשנת 2005 ומאז לא חודש. אני לוקח בחשבון את דברי הסניגור כי הנאשם מחזיק ברישיון נהיגה בתוקף של מדינה זרה וכי הוא שיקם את דרכיו. אין לקבל את טענת הסניגור כי הנסיבות בתיקים שהוצגו על ידו דומות לנסיבות של תיק זה. שכן שם היה מדובר עם עבירה ראשונה ובודדת של נהיגה בשכרות ואין לנאשם שם עבר דומה לעברו של הנאשם שבפניי. בנוסף, להליך השיקומי בגזרי הדין הנ"ל לקח בית המשפט מעמד של בכורה ולכן נמנע מלהטיל על הנאשם מאסר בפועל. לאור כל האמור, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: לפסילה מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 36 חודשים. הפסילה תחושב מהיום ללא צורך בהפקדה. לפסילה מלקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 3 חודשים ויום. אני מצווה על מאסרו של הנאשם למשך 7 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 (א) ו/או 67 ו/או 62(3) לפקודת התעבורה ו/או 26(2) לתקנות התעבורה, תשכ"א- 1961, שעניינם, בהתאמה, נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ו/או נהיגה בזמן פסילת רישיון ו/או נהיגה בשכרות ו/או תחת השפעת סמים משכרים או משקאות משכרים. קנס בסך 2,500 ש"ח. הקנס ישולם עד ליום 10.11.13 זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 45 יום מהיום. משפט תעבורהנהיגה תחת השפעת סמיםבדיקת שתןמחלות מערכת השתןסמים