נהיגה בלי רישיון בדרך לבית החולים עם אישה בהריון

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא נסיעה לבית חולים בלי רישיון נהיגה עם אישה בהריון: העבירה ועברו של הנאשם הנאשם שבפני הורשע על סמך הודאתו בנהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף, בניגוד לסעיף 10(א) לפקודת התעבורה- תשכ"א-1961. רשיונו של הנאשם פקע ביום 01.07.07 ואף על פי כן נתפס נוהג ביום 20.11.11. הנאשם נוהג משנת 1989, לחובתו 52 הרשעות קודמות וביניהן מספר עבירות כמו: נהיגה בפסילה, עקיפה בצומת, נהיגה ללא רישיון נהיגה, אי ציות לרמזור אדום, נהיגה בקלות ראש ועוד. נסיבות ביצוע העבירה ביום 20.11.11 , יום ביצוע העבירה, הייתה אשת הנאשם בחודשים מתקדמים להריונה. אותה עת שהו בני המשפחה באוהל בגן העצמאות, אשר שימש להם כמקום מגורים. אשת הנאשם חשה בלחצים בבטנה, מעדה באוהל וכמעט שאבדה הכרתה. הנאשם נבהל והסיע את אשתו ברכבו אל בית החולים. בדרכם הבחין בהם שוטר אשר בחן פרטי הרכב במסוף. משראה השוטר כי הרכב לא בתוקף, כלשונו, ביקש מהנאשם לעצור בצד. כך נתגלה כי הנאשם נוהג ברישיון נהיגה שפקע. השוטר שהיה במקום ראה את אשת הנאשם זועקת במושב האחורי ולאחר בירור עם הממונה עליו, שחרר את השניים לדרכם תוך שהוא מיידע את הנאשם בדבר חומרת העבירה. נסיבות חייו של הנאשם הנאשם נשוי בשנית ואב לשמונה ילדים, רובם רכים בשנים. מצבו הכלכלי בכי רע. הוא עובד בעיריה בתחום התברואה, מסובך בחובות בהיקף כספי נרחב ורק לאחרונה שב להתגורר בדירה (בהסדר זמני), אחרי חודשים רבים בהם חיו הוא ובני ביתו באוהל. אשתו נפלה ממרפסת ונפצעה ונטען כי אינה עובדת, ובנוסף גם היא צברה חובות רבים. במהלך המשפט סיים הנאשם לרצות מאסר בדרך של עבודות שירות אשר הושת עליו בגין עבירות של איומים וקבלת דבר במרמה. דחיתי את מתן גזר הדין בחצי שנה כדי לאפשר לנאשם לסיים את עבודות השירות ולקבל תסקיר משלים. תסקיר שירות המבחן מיום 13/10/13 מתאר את נסיבות חייו של הנאשם עוד בטרם נישא פעם שניה, את היחסים המורכבים עם אשתו הנוכחית והקושי של הנאשם ליישם תכנים שנלמדו בסדנא לטיפול בכעסים ואלימות במע' הזוגית. התרשמות שרות המבחן היא שהנאשם נמצא בראשיתו של תהליך "אשר התמדתו בו עשויה לאפשר הבשלה והעמקה אשר תסייע בהפנמת שינוי". שירות המבחן ממליץ לשלב הנאשם גם בקבוצה לענין נהיגה בטוחה, שבה עולים תכנים הקשורים ביכולת ללקיחת אחריות ועמידה בלחצים בחיי היומיום ובוודאי כפי שבאים לידי ביטוי בנהיגה". טענות הצדדים הצדדים טענו לעונש עוד בטרם הגיע התסקיר מיום 13/10/13. המאשימה ביקשה להשית על הנאשם מאסר בעבודות שירות כולל הפעלת מאסר על תנאי אשר נגזר עליו בתיק פ"ל 834/09, הטלת מאסר על תנאי, פסילה, פסילה על תנאי וקנס. לדבריה מדובר בנאשם אשר אינו מכבד את החוק ואת החלטות בית המשפט. ב"כ הנאשם מציין כי בשל נסיבותיו האישיות הקשות והחריגות של הנאשם ובשל נסיבות ביצוע העבירה, יש מקום להאריך התנאי, משמע לא להשית מאסר בפועל כלל. עד קבלת התסקיר נשלח הנאשם לממונה על עבודות השירות, וזה המליץ על השמתו בבית זקנים בקרית מנחם. האם יש מקום להאריך תנאי המאסר? סעיף 55(א) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: חוק העונשין) קובע כי: "מי שנדון למאסר על תנאי והורשע בשל עבירה נוספת, יצווה בית המשפט על הפעלת המאסר על תנאי." יחד עם זאת, בסעיף 56(א) לחוק העונשין נקבע כי ייתכנו מקרים בהם, מטעמים שירשמו, לא יופעל התנאי וניתן לצוות על הארכתו או על חידושו לתקופה שלא תעלה על שנתיים. הארכת הצו, כאמור, תתאפשר רק מקום בו: מדובר בהרשעה ראשונה בעבירה נוספת, בית המשפט לא גזר על הנאשם עונש מאסר בגין העבירה הנוכחית וישנם טעמים מדוע אין זה צודק בנסיבות העניין להפעיל את התנאי. את הרציונאל מסביר בית המשפט העליון ברע"פ 4015/98 אלימלך אליהו נ' מדינת ישראל, תק'-על' 98(4) 9, עמ' 11: "הוראה זו של הארכת או חידוש תקופת התנאי באה לעולם, מאחר ונוצרים מקרים בהם הפעלת המאסר על תנאי שנקבע קודם לכן נוגד את הצדק, במידה כזו שאף שנתמלאו תנאי ההפעלה, מן הראוי שלא להפעילו באותו מועד". בפסיקה נמנו מקרים שונים בהם העדיף בית המשפט הארכת התנאי על פני הפעלתו. כך לדוגמא ב ע"פ 11092/07 פלונית נ' מדינת ישראל קיבל בית המשפט העליון ערעורה של נאשמת, אשר הועמדה לדין בפעם השניה בגין תקיפה ולה מאסר על תנאי בר הפעלה, בין השאר בשל נסיבות ביצוע העבירה. בע"פ פל (חי') 528/07 ‏ מ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת ישראל נ' בריילובסקי ולאדי בבית המשפט לתעבורה הוארך תנאי המטיל מאסר בשל נהיגה בשכרות עקב תהליך שיקומי אותו עובר הנאשם. בת"ד(ים) 3577/09 מדינת ישראל נ' דישי הוארך התנאי לגבי מי שנהג בשכרות פעם שניה וגרם לתאונת דרכים, בשל מצבו הנפשי המורכב והמסלול השיקומי שהוכשר עבורו ואשר הצביע על שינוי שלא ניתן להקל בו ראש. ראה גם פ"ל (ים) 766-10-10 מדינת ישראל נ' בבקין נחזור לנאשם שבפני כאמור, לחובת הנאשם חודש מאסר על תנאי הניתן להפעלה. עונש זה הוטל על הנאשם במסגרת תיק פל 834/09 אשר נדון בפני כב' השופט טננבוים ועניינו נהיגה בפסילה. הנאשם אינו "טלית שכולה תכלת". עברו כולל עבירות תעבורה מרובות. בתסקיר מיום 27.11.12 אשר הוגש במסגרת ת"פ 10235/08 עולים רצונותיו של הנאשם ומאמציו להשתקם, לצד חוסר יכולתו להתמיד בשינוי. כך לדוגמא נכתב כי הנאשם "...מבטא רצון חזק להיות בטיפול ולהשתתף בקבוצה טיפולית בשרותנו." ומנגד "בהמשך הקשר איתנו התקשה להגיע לשיחות באופן רציף וניתק קשר למשך כחודשיים". גם בתסקיר האחרון שניתן כשנה לאחר מכן מדובר על נכונות ונראות אך טרם ייושמו השינויים בהתנהגותו, אם כי את עבודות השירות בת"פ 10235/08 סיים באופן משביע רצון. נוסף על מאמצי הנאשם המתוארים בחוות דעת הממונה והשתדלותו לשקם עצמו על ידי שיתוף פעולה עם שירות המבחן, במקרה נשוא ענייננו, עומדות לקולא הנסיבות המיוחדות בגינן בוצעה העבירה. העבירה נעברה בשעת דחק, כאשר הנאשם נתון בלחץ וחושש לשלום אשתו. מצאתי כי לאור חרטת הנאשם, מצבו, השתדלותו לעלות על דרך הישר ובעיקר לאור הנסיבות הייחודיות בהן נעברה העבירה, יש מקום להארכת התנאי. חומרת העבירה תובא לידי ביטוי ביתר רכיבי הענישה לרבות ברכיב הפסילה בפועל. גזר הדין לאור כל האמור לעיל החלטתי להטיל על הנאשם את העונשים הבאים: אני מחדשת את המאסר על תנאי בן חודש שנגזר ב- פ"ל 834/09, למשך שנתיים נוספות החל מהיום. מאסר למשך 4 חודשים וזאת על תנאי ל 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 (א) ו/או 67 לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף מעל ששה חודשים. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים. אין צורך בהפקדה, הפסילה תחושב החל מהיום. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 11 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים, אם יעבור על הוראות סעיף 10 (א) ו/או 67 לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף מעל ששה חודשים. בשל מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם נמנעתי מהטלת קנס, אולם הנאשם יחתום עוד היום, על התחייבות כספית בסך 5,000 ₪ להמנע מביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה או ללא רישיון נהיגה בתוקף במשך 3 שנים מהיום. לא יעשה כן, ייאסר למשך 10 ימים. מורה על צו מבחן לשנה במהלכה ימשיך הנאשם בקבוצה הטיפולית בה החל ויעבור קורס בנושא נהיגה בטוחה שבה עולים תכנים הקשורים ביכולת לקיחת אחריות ועמידה בלחצים בחיי היום יום ובנהיגה, כפי שהמליץ שירות המבחן. עם הגשת תסקיר יוצא גזר דין משלים. הריוןמשפט תעבורהרפואהנהיגה ללא רישיוןבית חולים