נכות 65 בביטוח לאומי

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא נכות 65 בביטוח לאומי: 1. בפני ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה) מיום 04/03/2013, אשר קבעה למשיב דרגת נכות בשיעור של 65%, וזאת לאחר הפעלת תקנה 15 במלואה. 2. בדיון שהתקיים בפני כב' הרשם איתי אדרת, הציג ב"כ המשיב בפני כב' הרשם איתי אדרת מסמכים רפואיים רבים אשר עמדו בפני הוועדה והמתעדים בדיקות אובייקטיביות שנערכו למשיב כגון: CT מתאריך 27/01/2013, בדיקה של פרופ' עמי ספרבר מומחה בדרכי עיכול מיום 17/02/2013 שם אובחן בקע בדופן הבטן, בדיקת קולונוסקופיה מיום 07/01/2013, בדיקה בבית הרופאים מיום 20/01/2013 שם אובחן שלשול כרוני מאז הניתוח במעי הגס וכן מסמכים רפואיים נוספים. לאור המסמכים שהוצגו, המליץ הרשם איתי אדרת למערער למחוק את הערעור. ב"כ המערער ביקשה לשקול בשנית את עמדתה לאור המסמכים שהוצגו. לאחר התייעצות מסרה ב"כ המערער כי המערער עומד על ערעורו. 3. עיקר טענות ב"כ המערער: א. הוועדה טעתה עת לא בחנה באופן יסודי את כלל המסמכים בתיקו הרפואי של המשיב, ולא התייחסה לבדיקות אובייקטיביות כגון: בדיקה פרוקטולוגית, בדיקה לתולעים, בדיקה לצליאק, CT אטרולגרפיה מיום 27/01/2013, (שהדגים מעי דק תקין), בדיקת הדמיה של הבטן (שהייתה תקינה) 08/01/2013, בדיקה קלונוסקופיה 07/01/2013 (תקינה). ב. החלטת הוועדה נסמכה על טענות המשיב ועל מימצאי הבדיקה הקלינית. הוועדה טעתה עת לא התייחסה למסמכים מתיקו הרפואי. ג. הוועדה לא ביססה קביעתה בדבר הקשר בין שילשולים לבין הניתוח, על ידי בדיקה אובייקטיבית כזו או אחרת. 4. עיקר טענות ב"כ המשיב: לא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. מדובר בקביעה רפואית של הוועדה ואין להתערב בה. החלטת הוועדה נמסכה על חומר רפואי רב שהמשיב המציא לוועדה. הוועדה הגיעה למסקנתה לאחר שעיינה בחומר הרפואי שעמד בפניה, רשמה את תלונות המשיב וערכה למשיב בדיקה קלינית. הוועדה התייחסה לבדיקתCT מיום 27/01/2013. דיון והכרעה: 6. החלטת הוועדה הרפואית לעררים ניתנת לערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד, וזאת בהתאם לאמור בסעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995. עוד נפסק, כי קביעת דרגת נכות היא בסמכותה של וועדה רפואית ולא בסמכות בית הדין. 7. בית הדין, במסגרת סמכותו לדון ב"שאלה משפטית" בלבד, בוחן האם הוועדה טעתה בשאלה שבחוק, חרגה מסמכותה, הסתמכה על שיקולים זרים או התעלמה מהוראה המחייבת אותה. ראה: עב"ל 10014/98 הוד - המוסד, פד"ע לד' 213. היינו, בית הדין נעדר סמכות לדון ולהכריע בהיבט הרפואי של קביעת הנכות. 8. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה רשמה את דברי המשיב ובא כוחו. הוועדה ערכה למשיב בדיקה קלינית ורשמה את ממצאיה כדלקמן: "בבדיקה: במרכז הבטן צלקת אורכית 27 ס"מ ורוחב עד 1.5 ס"מ, צלקת היפר-טרופית, בבטן השמאלית תחתונה סימן עגול בקוטר 6 ס"מ - מכידון. בבדיקה רגישות דיפוזית ופרסטטיקה ערה ביותר במרכז הצלקת נמוש בקע ברור. ב-CT מ-27/01/2013 נראית לולאות מעי בתוך בקע נטרלי פרמדיאני מימין. בפרק האבחנות ציינה הוועדה: אבחנות: מצ"ב לאחר חבלת בטן וניתוח לכריתת המעי הגס הימני וצלקת ניתוחית, כמו כן, עבר בקע בצלקת הניתוחית ב-05/2012". 9. בסיכום הדיון סיכמה הוועדה את מסקנותיה בהאי לישנא: "הוועדה דוחה את ערר המל"ל וקובעת כי המדובר בתאונה קשה בה נכרת המעי הגס הימני, בעקבות ניתוח זה ובקע ולאחר ניתוח, עבר ניתוח נוסף לתיקון הבקע ב-05/2012, אלא שגם לאחר ניתוח זה עדיין קיים בקע בדופן הבטן. המימצא של פריסטטיקה ערה ביותר מחזקת את תלונותיו בעניין דחיפות פעולות המעיים ולכן הוועדה דוחה את ערר המל"ל, וקובעת כי הסעיף שנקבע בדרג I דהיינו 14 (1) (ג'-ד') 30% תואם את מצבו, כמו כן, הסעיף שנקבע בגין הצלקת סעיף 75 (1) (ב) 10% תואם את מצבו. כמו כן, לעניין הבקע בעקבות הניתוח, לדעת הוועדה נכותו המתאימה לנכויות בשיעור 10% לפי סעיף 20 (ב). הוועדה מותירה את הנכות הזמנית שנקבעה בוועדה מדרג I דהיינו 60% מ-06/09/2011 ועד ליום 28/05/2012 וכן 100% מ-29/05/2012 ועד 28/06/2012". 10. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפרוטוקול הוועדה, לא מצאתי כי נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה. בפני הוועדה עמדו מסמכים רפואיים רבים שהוגשו על ידי ב"כ המשיב. הוועדה ערכה למשיב בדיקה קלינית יסודית ורשמה את ממצאיה. הוועדה התייחסה לבדיקת CT מיום 27/01/2013. הוועדה ביססה החלטתה על מימצאים רפואיים חד משמעיים כגון כריתה של המעי הגס ובקע בדופן הבטן. קביעות הוועדה הינן קביעות רפואיות המושתתות על בדיקה קלינית ועל תוצאות של בדיקת ה- CT שנערכה למשיב. החלטת הוועדה מפורטת ומנומקת דיה, ולא מצאתי פגם משפטי בהחלטת הוועדה. 11. לאור האמור לעיל, ומשלא נפל פגם משפטי בהחלטת הוועדה - דין הערעור להידחות. 12. המערער ישלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 1,500 ₪ וזאת תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא סכום זה ריבית והצמדה מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 13. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור תוך 30 יום לנשיאת בית הדין הארצי לעבודה, לסגנה או לשופט שנתמנה לכך ע"י הנשיאה. נכותביטוח לאומי