עיכוב באספקת משקפי ראיה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא עיכוב באספקת משקפי ראיה : הרקע וטענות הצדדים עניינה של התביעה בעסקה לרכישת משקפיים. התובע רכש שני זוגות משקפי ראיה מהנתבעת, שהיא בעלת רשת למכירת מוצרי אופטיקה שונים. לטענת התובע, הזמין ושילם עבור שני זוגות משקפי ראיה בתאריך 21.03.13, ומנהל החנות בה ביצע את ההזמנה הבטיח לו שהמשקפיים ימסרו לו כבר למחרת. בדיעבד התברר שההבטחה לא קויימה ובסופו של דבר קיבל את המשקפיים רק לאחר 12 ימים מיום הקניה. לטענתו בשל כך לא עבד בתקופה האמורה ובשל כך נגרם לו נזק כלכלי בסכום של 7,500 ₪. לטענת הנתבעת, התובע ביצע את ההזמנה ביום חמישי בשעה 19:40, הובהר לו כי יעשו כל מאמץ כדי לספק את הזמנתו בהקדם האפשרי לפי נהלי הרשת אך לא הובטח לו שהמשקפיים יסופקו כבר ביום למחרת. בתאריך 24.03.13 התובע הגיע לסניף הנתבעת ובשל העובדה שהמשקפיים לא נמסרו לו גנב סלסלת מוצרים ועזב את המקום. מאוחר יותר הגיע התובע לביתו של מנהל הסניף והחזיר את הסלסלה תוך השתלחות במנהל הסניף ואיומים עליו. הנתבעת ציינה בהגנתה כי המשקפיים נמסרו לתובע תוך 12 ימים, ומאז ממשיך התובע לבצע שיחות לא נעימות. במעמד הדיון העידו התובע ונציג הנתבעת מר X משה - מנהל הרשת. התובע הוסיף כי הובטח לו לפני ששילם שהמשקפיים ימסרו לו למחרת ולאחר ששילם הודיע לו מנהל הסניף שלא יהיה כך. לטענת התובע, מנהל החנות הציע לו כחלופה לקחת בסלסלה את עדשות המשקפיים לחנות סמוכה כדי לקצר את ביצוע העבודה, וטען שלא היה קונה את המשקפיים אם לא היו מבטיחים לו שימסרו לו למחרת. התובע ציין שהעבודה היתה דחופה לו, משום שהמשקפיים שלו נשברו והוא לא יכול היה לעבוד או לטייל עם משפחתו. לטענתו לא ביטל את העסקה משום שהבטיחו לו שאם יביא את חומרי הגלם לביתו של מנהל הסניף, ידאגו שהמשקפיים ימסרו לו למחרת. נציג הנתבעת טען כי רק שלושה ימים לאחר הקניה קיבל טלפון בלילה מהתובע והבין שיש דחיפות במסירת המשקפיים. המנהל הבטיח לו שלמחרת בבוקר יבצעו עבודה אחת של התובע אך התובע כעס כל כך שהזוג השני לא היה מוכן באותו מועד, ולא היה מוכן לבוא לקחת את הזוג המוכן למרות שהתקשרו להודיע לו שהוא ממתין בסניף. נציג הנתבעת טען כי לא יכול היה להבטיח שהמשקפיים ימסרו למחרת משום שהסניף סגור בימי שישי והקנייה הייתה ביום חמישי בערב. הנציג הבהיר כי ניתנה הצעה לפיצוי רק בשל אי נעימות שהייתה לתובע עם אחד העובדים בסניף, ולא בשל העיכוב בהכנת המשקפיים. דיון והכרעה 6. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, התרשמתי מהתנהלותם במהלך הדיון ועיינתי היטב בכתבי בטענות, יש בדעתי לדחות את התביעה. 7. אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה לפיה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבעת העולה מאותן עובדות שהוכחו. הפסיקה קבעה לא פעם, כי תובע שאינו עומד בנטל השכנוע, הנטל העיקרי המוטל על בעל דין הנדרש להוכיח את העובדות העומדות ביסוד טענותיו, לא יוכל לזכות תביעתו, והיא תידחה. על מנת לזכות בתביעתו, על התובע לשכנע את בית המשפט כי הסבירות שגרסתו היא הנכונה בשיעור של 51% לפחות. לפיכך, במקרה שבו ראיות הצדדים ורמת הוודאות של שתי גרסאות סותרות שמעלים הצדדים הן שקולות, הרי שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו ולפיכך תידחה תביעתו. 8. למרות טענות הנתבעת לעניין התנהלותו של התובע בחנות שם בצע את ההזמנה, ובכלל זה הטחת האשמה לפיה גנב סלסלת מוצרים בברוטליות אגרסיבית, לא הוגשה נגדו תלונה למשטרה ומנהל הסניף אף לא הוזמן על ידה להעיד. הלכה היא כי אי העדת עד רלוונטי יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו. 9. בנסיבות אלו אינני מקבלת את טענת הנתבעת באשר לגניבת המוצרים ומקובל עליי הסבר התובע כי לקח בהצעת מנהל החנות את הסלסלה עם המסגרת והעדשות וכי החזיר אותה באותו ערב למנהל החנות לאחר שהובטח לו שהמשקפיים יוכנו עבורו למחרת. אני מקבלת את טענת התובע לפיהן היה לו חשוב כי המשקפיים יהיו מוכנות בתוך יממה בלבד, לאור חג הפסח ותכניותיו לביקור משפחתי בצפת. 10. הודעות הטקסט אשר התובע טען שהן תומכות בטענתו שהכנת המשקפיים עוכבה מעבר לנטען על ידי הנתבעת, לא הוצגו על ידו, בטענה שהחליף את מכשיר הטלפון שלו. 11. התובע טען כי מנהל הסניף הנו ידידו מקדמת דנן ולכן גם התובע יכול היה לזמנו כדי להעיד ולתמוך בטענה הנוגעת להבטחות שנתנו באשר למועד אספקת המשקפיים המוכנות. בעניין זה אי זימון העד פועלת לחובת התובע, ועל כן אני קובעת שלא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי קיבל הבטחה להכנתם בתוך יממה בלבד, ובהחלט אפשר שנמסר לו שייעשה מאמץ לעשות כן, מבלי להתחייב לכך. לפיכך, כפות המאזניים שקולות באשר לגירסאות האמורות בעניין זה, ואין בידי לקבל את עמדת התובע. 12. התרשמתי כי התובע לא פעל כנדרש להקטנת הנזק ונמנע מלאסוף את זוג המשקפיים המוכן וזאת לאחר שנקלע לוויכוח מילולי לא נעים (לטענתו נפגע ונעלב) עם נציג הנתבעת. 13. אין חולק כי 12 יום לאחר ביצוע ההזמנה, בסיום החג, קבל לידיו התובע את שני זוגות המשקפיים שהזמין. התובע לא הוכיח כי נגרמו לו נזקים כספיים כלשהם בשל הפסד הכנסה או הפסד כלכלי אחר. 14. למעלה מן הצורך אציין, כי בהעדר אסמכתא לנזקים כלשהם, הדרישה לפיצוי בסך 7,500 ₪ בגין "נזק כלכלי" לא מוכח, יש בה הגזמה של ממש. תביעה בסכום כזה שאין לה בסיס ראייתי, גורמת להיווצרות רושם שהתביעה אינה רצינית, מבוססת רק על תחושותיו של התובע, ונובעת מכך שהוא נפגע ונעלב מהשיחות שקיים עם נציג הנתבעת - ולא על נזק של ממש. 15. סוף דבר, התביעה נדחית. בנסיבות המקרה, ובשל העובדה שהוצע לתובע פיצוי בשל התנהלות נציג הנתבעת ואי הנעימות שנגרמה לו כתוצאה משיחותיו עם הנציג, אינני מחייבת את התובע בהוצאות משפט לטובת הנתבעת, חרף דחיית התביעה. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד. אספקה