פגיעה בקטנוע שנסע בלי אורות

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת קטנוע שנסע בלי אורות: בפני תביעה שעניינה תאונת דרכים שאירעה ביום 1.2.13 בתל אביב. במועדים הרלבנטיים לכתב התביעה היה התובע הבעלים של רכב מ.ר. 6373667 (להלן: "רכב התובע"). הנתבע 1 היה במועדים הרלבנטיים הנהג בקטנוע מ.ר. 4883413 (להלן: "הקטנוע"). הנתבעת 2 היא מבטחת הקטנוע. מוסכם בין הצדדים כי ביום 1.2.13 אירעה התנגשות בין צדו האחורי ימני של רכב התובע לבין צדו הקדמי הקטנוע. המחלוקת בין הצדדים הינה בשאלת החבות. גרסת התובע הינה כי כאשר חצה את צומת הרחובות חשמונאים לאחר שעצר בתמרור עצור ווידא כי הצומת פנוי, הגיע הקטנוע שנסע במהירות מופרזת וללא אורות מימין ופגע בצדו האחורי ימני של רכבו. גרסת הנתבעים לאופן התרחשות התאונה היא שונה. לגרסתם, התובע חצה את הצומת מבלי שציית לתמרור עצור, התפרץ לכביש בפתאומיות ובכך גרם לתאונה. דיון והכרעה העידו בפני התובע, עד מטעם התובע אשר היה עמו ברכב, הנתבע וכן בוחן תנועה מטעם התובע. התובע העיד כי הגיע לצומת הרחובות פרץ-חשמונאים בתל-אביב ועצר עצירה מוחלטת לפני קו העצירה. אז התקדם באיטיות לעבר קו הצומת ועצר שוב עצירה מוחלטת. לאחר שהביט ימינה ושמאלה ווידא כי הצומת פנוי וכי אין רכב המגיע מימין או משמאל, החל לחצות את הצומת כאשר מהירות נסיעתו נמוכה. לאחר שכמעט סיים לחצות את הצומת הרגיש מכה בחלק האחורי של רכבו. התובע עצר מיד, ירד מרכבו וראה את הקטנוע שהוא שוכב על הרצפה מצדו השמאלי של הרכב. אף העד מטעם התובע, מר שאדי אבו סיריה, אשר ישב ברכב לצדו של התובע העיד כי התובע עצר בצומת פעמיים: פעם אחת לפני קו העצירה ופעם שנייה לפני קו הצומת. מר שאדי העיד כי אף הוא הביט ימינה לאחר שעצר התובע לפני קו הצומת וראה כי הצומת פנויה ואין כלי רכב המגיע מימין. לאחר שסיים התובע לחצות את הצומת, שמע מר שאדי מכה בחלקו האחורי של הרכב והתובע עצר מיד את רכבו וירד מן הרכב. מנגד, העיד הנתבע כי נסע ברח' חשמונאים והתקרב לצומת כשהוא במהירות נמוכה, אז לפתע רכב התובע נכנס לצומת מבלי שעצר את רכבו קודם לכן, ובשל כך אירעה ההתנגשות בין כלי הרכב. לטענת הנתבע, כאשר הבחין ברכב הסיט את הקטנוע שמאלה, אך בשל הקרבה בין כלי הרכב לא היה באפשרותו למנוע את ההתנגשות. יחד עם זאת, הודה הנתבע בעדותו כי רכב התובע לאחר ההתנגשות היה כמעט כולו אחרי הצומת. בוחן התנועה אשר העיד מטעם התובע הבהיר בעדותו כי לאור מדידות הצומת ומהירות נסיעתו של התובע, הזמן שלקח לתובע לעבור את הצומת הינו כשמונה שניות ועל כן לטענתו אילו נסע הנתבע במהירות של 40 קמ"ש היה צריך להיות במרחק של 88 מ' מהצומת שעה שהחל התובע לחצות את הצומת ועל כן היה באפשרותו לבלום ולמנוע את התאונה. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ובחנתי את מיקומי הנזק הגעתי למסקנה כי האחריות לתאונה רובצת לפתחו של הנתבע. כך, עדות התובע והעד מטעמו היתה אמינה עלי ואני מקבלת את גרסת התובע כי עצר פעמיים עצירה מוחלטת טרם החל בחציית הצומת וכי בטרם החל לחצות את הצומת, הצומת היה פנוי. אף העובדה כי התובע השלים כמעט את חציית הצומת טרם אירעה ההתנגשות מעידה כי הצומת היה פנוי כאשר נכנס לתוכו. מנגד, עדותו של הנתבע, כי רכב התובע לא עצר טרם כניסתו לצומת אינה מקובלת עלי, שכן הנתבע עצמו הודה כי ראה את רכב התובע רק לאחר שהיה בצומת. גם גרסתו של הנתבע, כי כאשר הבחין ברכב התובע הסיט את רכבו שמאלה ועל כן פגע בצדו האחורי של רכב התובע אינה אמינה עלי, שכן הנתבע הודה בעדותו כי רכב התובע כמעט השלים את חציית הצומת. יוצא אפוא שאילו היה מסיט הנתבע את הקטנוע שמאלה, התאונה לא היתה מתרחשת כלל. לאור האמור, סביר הוא כי הקטנוע הגיע במהירות גבוהה שאינה תואמת את תנאי הדרך, נכנס לצומת לאחר שרכב התובע כבר היה בתוכה וכמעט סיים לחצות אותה, מבלי שוידא כי הצומת פנוי. לפיכך, אני קובעת כי האחריות לתאונה רובצת לפתחו של הנתבע. בעקבות התאונה נגרמו לתובע הנזקים הבאים: התובע נשא בתשלום דמי השתתפות עצמית בגין הנזק בסכום של 870 ₪ ובתשלום דמי השתתפות עצמית לירידת ערך בסכום של 1,038 ₪; כן נגרם לתובע הפסד הנחת תביעות למשך שנה אחת בסכום של 490 ₪. לעניין זה, יצוין כי התובע אינו רשאי בשלב זה לתבוע הפסד הנחת תביעות עבור שלוש שנים, שכן מדובר בנזק שטרם התגבש. בנוסף, שילם התובע דמי השתתפות עבור רכב חליפי ליום אחד בסכום של 50 ₪. כן נשא התובע בתשלום שכר טרחתו של בוחן התנועה, אשר הגיע למקום וביצע מדידות בסכום של 819 ₪, בהתאם לקבלה שצורפה לכתב התביעה. אשר להוצאות הנטענות בגין ביטול זמן אותו דורש התובע בסך של 1,000 ₪, הרי שאני סבורה כי סכום ההוצאות הנטען הינו מופרז ודי לעניין זה בפסיקת הוצאות משפט, בהן יובא בחשבון אף ביטול זמנו של התובע. לאור האמור, אני קובעת כי הנתבעים, ביחד ולחוד, ישלמו לתובע סך של 3,267 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 1.2.13 ועד התשלום בפועל. כן ישאו הנתבעים בהוצאות התובע בסכום של 1,000 ₪. פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. קטנוע