פיצויים לפנסיונרים על חופשה בחו''ל

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא פיצויים לפנסיונרים על חופשה בחו''ל: 1. בפני תביעה לפיצוי כספי עקב הפרת הסכם לפיו התובעים הזמינו מקום בבית מלון בפראג באמצעות הנתבעת לתקופה של 4 לילות בין 6.7.12 ל-10.7.12.7. בעת הזמנת המקום נציג הנתבעת המליץ לזמן ב- DEMINCE PAZAZE ל** שבמקום המרכזי, וקירבתו לאמצעי תחבורה ציבורית וזאת לאור גילם ומצבם הבריאותי של התובעים. 2. התובעים נסו לפולין כחלק ראשון כל חופשתם והגיעו למלון כמתוכנן ב-6.7.12. אולם, לא היה מקום מוזמן עבורם והמלון לא ידע כלל על קיומם (כתב תביעה סעיף 3) כמו כן לא היה מקום פנוי עבורם משום שהמלון היה מלא. עובדי המלון עזרו לתובעים לאתר מלון אחר; המלון לא היה במרכז העיר ולא היה קרוב כלל לאמצעי תחבורה ציבורית. הדבר הקשה מאוד על התובע עקב קשיי הליכה. פניות של התובעים לחברGULLIVER, (שהוא ספק שבאמצעותו הנתבעת הזמינה את המקום) ולקו החרים של הנתבעת לא עזרו לתובעים לקבל הסבר או עזרה. 3. התובע בדיון בפני טען: "אני מבקש פיצוי על הסבל אתה מושפל 3 פעמים. מסחרית כיוון ששלמת ממיטב הכסף , שנינו פנסיונרים, השפלה גופנית, הסבל שעברתי ההשפלה הגדולה שלי שהתובעת השניה צריכה לסחוב אותי". (עמ' 2 שורות 1-3). כמו כן מלין התובע על כך שהנתבעת ידעה כבר 48 שעות לפני הגעתו לפראג שהמלון נאלץ לבטל את ההזמנה ולא דאגה ליצור עמו קשר בפולין. וכך מסכם התובע את דבריו: "הם היו יכולים להחליף את המלון בצורה מסודרת, למה חיכו לרגע אחרון, הטלפון לשעת חירום לא עובד מהרגע שהגענו". (עמ' 3 שורה 12). 4. על סמך האירועים המפורטים דלעיל התובעים עותרים לפיצויים בסך 14000 ₪. בבתב התביעה אין פרטים כיצד הסכום בנוי. כמו כן יש לציין שבמכתב מיום 8.8.12 התובע דרש 6000 ₪ - 3000 ₪ עבורו ו-3000 ₪ עבור התובעת. אין לדעת מדוע בבית המשפט התובעים עותרים לסכום כפול. התובע מפנה את בית המשפט לכך שבעת הארוע, מנהל המלון DEMINCE PAZAZE רשום על השובר: DEMINCE PAZAZE TO PAY GULLIVER DOESNT". כמו כן נאמר לתובע שאותו מלון כלל לא עובד מול GULLIVER וקשר בוטל באופן חד צדדי על ידי GULLIVER. 5. עמדת הנתבעת היא שרכשה את החבילה מסיטונאי תיירות (GULLIVER) והעבירו את התשלום כדין וקבלו אישור להנפיק את השובר. כמו כן נטען שיומיים לפני הגעתם של התובעים לפראג : "עדכן הספק את חברתנו בכך שלמרות שאישר את הזמנתכם מבעוד מועד לא יכול היה לספק חדר בהתאם למזומן". (מכתב מיום 3.10.12) כמו כן הוזמן לתובעים מלון חלופי - דבר שמקובל בעסקי תיירות, ובלבד שדובר במלון באותה רמה. כמו כן נטען שהנתבעת עשתה "מאמצים גדולים" לאתר את התובעים בטלפונים שסיפקו לנתבעת ושלא הצליחה לאתר את התובעים הנתבעת דרשה מהספק לעשות זאת. לטענת הנתבעת הספק מסר הודעה במלון ובקש מצוות בית המלון להנחות את התובעים להגיע למלון החלופי . לפנים משורת הדין הוצע לתובעים פיצוי סביר בגין האירוע. *** התובעים זיכו ב-264 אורו שקבלו ב- GULLIVER .הוצע 80 אורו נוסף ואף 100 $ לכל אחד מהתובעים . אך התובעים סירבו. בנוסף נטען שבית המלון שסופק בסופו של דבר הוא 18 דקות הליכה מכיכר המרכזי. 6. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים החלטתי לקבל את התביעה באופן חלקי ולהלן הנימוקים לכך: א. הנתבעת בחרה לספק את השרות באמצעות סיטונאי כמקובל, אך במידה ואותו סיטונאי כשל במתן השירות, הרי זה כשל של הנתבעת. ב. הרשום על השובר מגלה לכאורה ש- GULLIVER לא העביר את התשלום למלון וזו הסיבה לכך שלא היה חדר מוזמן לתובעים. על פי המסמך מ- GULLIVER דובר ב- "נסיבות בלתי צפויות" ללא פירוט נוסף. ביטוי זה מחזק את טענת התובעים שדובר באי תשלום. ג. היה לנתבעת מספיק זמן לעדכן את התובעים על השינוי ולא נעשה מאמץ רציני. כמו כן לא סביר שהנתבעת תסתמך על הבטחת הספק שהוא מסר הודעה עבור התובעים במלון. אין כל סיבה מדוע הנתבעת לא שלחה הודעה במייל או בפקסמיליה למלון באופן שהיה מבטיח שאותה הודעה תמסר לתובעים מיד עם הגעתם למלון. ד. כמו כן המלון המחליף שסופק היה זול יותר מאשר המלון המקורי - וגם בכך יש פגם. הרי מותר ל*** RELOCATION למלון אחר, ובתנאי שדובר במלון באותה רמה. זו הסיבה לזיכוי מ- GULLIVER ואין בכך כל פיצוי. ה. אין ספק שלתובעים נגרם הטרדה רבה עקב האי וודאות כאשר נאלצו לאתר מלון וקבלו מלון פחות טוב ובמרחק גדול ממרכז העיר. ו. יחד עם זאת, עתירת התובעים היא מופרזת ומוגזמת כאשר היא עומדת על סכום שאין כל קשר עם המציאות. לדברי התובע התובעים בזבזו יום שלם עקב האירוע והיו במקום פחות טוב ופחות נוח להם בהמשך. בשיקולי גובה הנזק, על בית המשפט לתת ביטוי לנזק של ממש, ומידת ההטרדה שסבלו התובעים .לאורך כך, אני סבור שיש להעניק לתובעים 2500 ₪. אשר על כן, על הנתבעת לשלם לתובעים 2500 ₪ ועוד 600 ₪ הוצאות הדיון. וזאת תוך 21 יום מהיום. אם לא כן הסכומים יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק החל מיום הגשת התביעה עד התשלום המלא בפועל. פנסיהפיצוייםפנסיונרים