פיצויים על האשמת עובד בגניבה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא פיצויים על האשמת עובד בגניבה: 1. זוהי תביעה בגין הוצאת לשון הרע, התנהגות בחוסר תום לב וגרימת עוגמת נפש. הסכום הנתבע הינו 130,000 ₪ בתוספת סעדים הצהרתיים. 2. התובעת עבדה בנתבעת מחודש 9/06 עד חודש 3/09 כמאפרת וכממלאת מקום מנהלת הסניף בפועל של סניף הנתבעת בקריון, הנמצא בקרית ביאליק (להלן: "הסניף"). 3. בסניף הנ"ל ארעו מספר גניבות של מעטפות עם כספים שהכילו את ההפקדות של הפדיון היומי מהמכירות בסניף. כמו כן גם ארעו גניבות מהעובדות עצמן. 4. בתאריך 28/1/09 זומנו כל העובדות של הסניף לפגישה עם מנכ"ל הנתבעת, (להלן: "המנכ"ל") ואז התברר, כי למקום זומן בודק פוליגרף, על מנת שיבצע בדיקות פוליגרף לכל עובדות הסניף, במטרה לנסות לגלות לאן נעלמו שלוש מעטפות כסף מהסניף. 5. בדיקות הפוליגרף בוצעו במחסן הנמצא במרתף הקריון, כשמדובר במחסן לא נקי ולא מאוורר ואחת הנבדקות אף החלה להתגרד במקום בגלל רגישותה לאבק, לעובדת אחרת הבדיקה הופסקה על ידי הבודק מסיבות בריאותיות. 6. התובעת, שחשה באותו יום ברע, והודיעה על כך למנהל הסניף עוד לפני שנודע לה לכל העובדות כי במקום הביקור של מנכ"ל הנתבעת הגיע בודק פוליגרף, נאלצה להמתין כארבע שעות עד שבודק הפוליגרף התפנה לבדוק גם אותה. 7. בודק הפוליגרף קבע בצורה חד משמעית בדיווח ששלח לנתבעת ביום 29/1/09, כי התובעת נכשלה בבדיקת הפוליגרף וכי "היא דוברת שקר". 8. בעקבות ההודעה של בודק הפוליגרף, כי התובעת דוברת שקר, קיבל מר X, מנהל המרחב בנתבעת (להלן: "מר X"), הוראה מהמנכ"ל לדרוש מהתובעת שתחזיר את הכסף שגנבה לכאורה. לדבריו, היה מדובר בסכום של כ-30,000 ₪, כאשר בכל מעטפה היה בין 8,000 ₪ ל-10,000 ₪, אשר נגנבו מכספת החברה בסניף. 9. מהעדויות ששמענו בבית הדין, מתברר כי מעטפות הכסף לא היו כלל בכספת החברה, אלא בקלסר רגיל שהיה במקום. 10. בסיום יום העבודה, ב-29/1/09, לאחר שהתובעת עזבה את מקום עבודתה, אספה את שני ילדיה הקטנים מהגן ונסעה עימם לכיוון ביתה, התקשר אליה מר מני X, האשים אותה בגניבת כסף ודרש ממנה להחזירו לנתבעת, או שיערך לה שימוע בו תפוטר וכי הנתבעת תשלול לה את פיצויי הפיטורים. 11. כן מתברר, כי לפני שיחת הטלפון שקיים מר X עם התובעת, הוא אסף את כל העובדות בסניף והודיע להן, כי התובעת גנבה 35,000 ₪ מהנתבעת וכי הדבר דומה לרוצח שרצח את אשתו ושני ילדיו ולא מודע למעשיו... 12. לאחר שיחת הטלפון בין התובעת למר X, טלפנו אחדות מהעובדות לתובעת ודיווחו לה על השיחה שניהל איתן מר X. כן מתברר, כי הדיווח, כי התובעת בגדר "גנבת" אף הועבר לידיעת מנהלי הסניפים בנתבעת. מכאן התביעה לבית הדין. לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 13. אין מחלוקת בין הצדדים כי הנתבעת פיטרה מיד את התובעת מעבודתה, אך שילמה לה את פיצויי הפיטורים המגיעים לה. 14. התביעה כאן מתייחסת לפגיעה בשמה הטוב של התובעת והאשמתה בגניבת כספים מהנתבעת, כאשר לטענת התובעת יש כאן הוצאת דיבה שהינה בגדר לשון הרע, התנהלות בחוסר תום לב של הנתבעת וגרימת עוגמת נפש. 15. התובעת עברה ביוזמתה בדיקת פוליגרף נוספת בגין החשדות שיוחסו לה בגניבת הכספים והפעם היא יצאה דוברת אמת. 16. לאור העדויות ששמענו בבית הדין ולאחר שקראנו גם את התצהירים שהוגשו לבית הדין מטעם הנתבעת, אנו קובעים בצורה חד משמעית, כי התובעת לא גנבה כספים כלשהם מהנתבעת וצר לנו שהנתבעת האשימה את התובעת בגניבת הכספים הללו מבלי לבדוק את העובדות לגופן כנדרש בנסיבות מקרה כזה. 17. לא היתה כל הצדקה עניינית ו/או משפטית לאסוף את כל העובדות של הסניף ולהודיע להם, כי התובעת גנבה כספים ובכך לפגוע בשמה הטוב של התובעת שלא לצורך. 18. לא היתה כל הצדקה משפטית לדווח על האירוע לכל מנהלי הסניפים של הנתבעת בכל רחבי הארץ, תוך ציון שמה המפורש של התובעת כגנבת. 19. יתר על כן, עלינו להדגיש, כי בדיקת פוליגרף הינה בגדר מכשיר לסיוע בחקירה, אך אין בו די כדי לקבוע בצורה חד משמעית, כי אדם אשם בביצוע מעשה פלילי, כי דרגת האמינות שלו רחוקה, בלשון המעטה, מ-100%...כנדרש במשפט הפלילי! 20. בשלב זה של הדיון התברר כי הנתבעת נמצאת במצב כלכלי קשה והוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה להסדר נושים, בתיק פר"ק 19413-05-13 ובית המשפט המחוזי התיר את המשך ניהול התיק בבית הדין. 21. בדיון היום, במהלך חקירתה הנגדית של התובעת, הסכימו הצדדים להצעת בית הדין, שבית הדין יפסוק בדרך של פישור וללא הנמקה מכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד - 1984, אשר הוחל על בית הדין לעבודה על-פי סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969. 22. בנסיבות אלה אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 25,000 ₪ כפיצוי על כל עוגמת הנפש המיותרת שנגרמה לה וכן על הפגיעה בשמה הטוב. על הנתבעת לשלם את הסכום הנ"ל תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל. 23. כמו כן אנו מחייבים את הנתבעת לשלוח מכתב התנצלות לתובעת תוך שבוע ימים מהיום, אשר בו ינוכה שמה של התובעת מחשד של גניבת כספים מהנתבעת. על הנתבעת להעביר עותק מנוסח המכתב תוך שלושה ימים מהיום וזאת בטרם פרסומו - לאישור התובעת ו/או בא כוחה. על התובעת ו/או בא כוחה יהיה לאשר את נוסח המכתב תוך שבוע ימים מקבלתו. 24. לאחר אישור התובעת ו/או בא כוחה את נוסח מכתב ההתנצלות, עותק מהמכתב ההתנצלות ישלח לכל עובדות הסניף בקריון וכן לעובדות שעבדו עם התובעת במועד פיטוריה מהנתבעת. כן יש לשלוח עותק ממכתב ההתנצלות לכל מנהלי הסניפים בארץ. 25. כן תפרסם הנתבעת את הודעת ההתנצלות שתשלח לתובעת גם באתר האינטרנט של החברה ותעביר עותק מהמכתב הנ"ל לבית הדין. 26. כן תשלם הנתבעת לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 5,000 ₪ תוך 30 יום מהיום, אחרת ישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל. הדיון נערך בהעדר אחד מנציגי הציבור. פיצוייםגניבה (בעבודה)