שברים בזיזים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא שברים בזיזים: 1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין נכות כללית, אשר קבעה למערער 37% נכות החל מיום 1.10.12. 2. ביום 27.6.13, התקיים דיון בפני כב' הרשם קאסם, במסגרתו הצדדים לא הצליחו להגיע להסדר, משכך התיק הועבר אליי למתן פסק דין. 3. להלן עיקר טיעוני ב"כ המערער: א. המערער סובל משברים בזיזים ומפריצת דיסק, סובל מהגבלה קשה בתנועת עמוד שדרה מותני וזאת בניגוד לקביעת הוועדה. ב. המערער סובל מהגבלה בשורש כף יד ימין, אך משום מה הוועדה התעלמה מתלונות אלה. ג. הוועדה לא בדקה את כל טווחי תנועות עמוד השדרה המתני, וקבעה את ממצאיה מבלי לערוך בדיקה קלינית יסודית. ד. הוועדה הייתה מחויבת לקבוע למערער אחוזי נכות, בגין שבר בחוליה שהתרפא, בהתאם לפריט ליקוי 37(8) לרשימת הליקויים. 4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב: א. אין ספק כי מדובר בשברים בזיזים שהתאחו, וזאת כפי שעולה מהמסמך הרפואי של ד"ר טנצמן. פריט הליקוי המתאים הינו 37(9) המתייחס באופן מפורש לזיזים ולפיו ניתן לקבוע 5% נכות בגין שברים בזיזים שלא התחברו, בניגוד למצבו של המערער. ב. לא נפלה טעות משפטית כלשהי בהחלטת הוועדה, שכן המערער לא התלונן על כאבים כלשהם בשורש כף היד, לא בפני הוועדה, ואף לא בערר שהגיש. ג. המערער מפנה למסמכים משנת 2010, מהם עולה כי סבל משבר בכף היד. מדובר במסמכים שלא רק שלא היו בפני הוועדה, אלא הם ישנים ואין בהם כדי ללמוד על מגבלה כלשהי, נכון להיום. 5. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות: א. מעיון בערר שהגיש המערער ואשר עמד בפני הועדה, עולה כי נטען שלמערער אובחנו שברים בזיזים, בחוליות, L1 ו-L4 וכי הוא סובל מהגבלה ניכרת בעמוד שדרה מותני. עוד טען המערער במסגרת הערר, כי הוא סובל מעיוורון מוחלט בעין שמאל ומליקוי ראיה חלקי בעין ימין. השבר בכף יד ימין, כלל לא הוזכר על ידי המערער. ב. מעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי המערער התלונן על כאבי גב, פריצת דיסק המקרינה לרגל ימין, וכן על עיוורון בעין שמאל. גם בהזדמנות זו, המערער לא טען דבר לעניין הפגיעה בשורש כף יד ימין. ג. אומנם, המערער צירף לערעור מסמכים רפואיים מהם עולה כי נחבל בעבר בשורש כף יד, אלא שמדובר במסמכים רפואיים משנת 2010. אי לכך, ככל שהמערער לא התלונן בפני הוועדה ואף לא בערר על הגבלה כלשהי בכף היד, הרי הוועדה לא הייתה מחויבת להתייחס אליהם. ד. באשר לטענה בדבר השבר בזיזים והבדיקה האורתופדית, הוועדה קבעה כדלקמן: "מתהלך ללא צליעה, לורדוזיס מותני שמור... מתקשה מעט בישיבה על ספת הבדיקה, רגליו ישרות, גבו זקוף. אין חוסר נוירולוגי בגפיים תחתונות". עינינו הרואות, כי הוועדה לא ערכה למערער בדיקה קלינית יסודית ולו בכל הנוגע לתלונותיו בעניין ההגבלה בתנועות, ולא בדקה, בין השאר, את ההטיות לצדדים. ולא ניתן ללמוד מממצאיה באשר למידת ההגבלה שיש למערער בתנועות עמוד שדרה מותני. בהקשר זה, יש מקום להחזיר את עניינו של הוועדה באותו הרכב, על מנת שתערוך למערער בדיקה קלינית יסודית, תפרט ממצאיה ותתייחס לתלונות המערער באשר להגבלה בעמוד השדרה המותני. ה. מעיון בפרוטוקול הוועדה, ובהסתמך על צילום עמוד שדרה מותני מיום 11.7.12, קבעה הוועדה כי קיים שבר בזיזים רוחביים L1-4 שמאל. חילוקי הדעות, בין ב"כ הצדדים, באשר לפריט הליקוי המתאים, ראוי שיבחנו ע"י הוועדה אשר לה נתונה הסמכות לקבוע את אחוזי הנכות. לפיכך , בשים לב לעובדה כי עניינו של המערער מוחזר לוועדה כאמור, יהיה על הוועדה להתייחס במנומק לשאלה אם יש מקום לקבוע נכות כלשהי בגין השבר בזיזים. 6. לסיכום: לאור כל האמור לעיל, עניינו של המערער מוחזר לוועדה באותו הרכב על מנת שתפעל כדלקמן: א. תערוך למערער בדיקה קלינית יסודית תפרט ממצאיה ותשקול לאורם מחדש את מידת ההגבלה בתנועות עמוד שדרה מותני. ב. תתייחס במנומק לשאלה האם יש מקום לקבוע למערער נכות כלשהי בגין השבר בזיזים. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 1,750 ₪ וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן הסך הנ"ל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 7. כל צד רשאי להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. שבר