תאונת דרכים חבלה של ממש

מה העונש על גרימת תאונת דרכים עם חבלה של ממש ? מתחם הענישה בעבירות בהן הורשע הנאשם נע בין פסילה קצרה לפסילה של מספר חודשים, הכל בהתאם לדרגת חוסר הזהירות וחומרת החבלה שנגרמה כתוצאה מהתאונה : בת"ד 7945-10-10 מ"י נ' X בית המשפט לתעבורה בת"א הרשיע את הנאשם בעבירות של גרימת תאונה תוך כדי נהיגה בחוסר זהירות וגרימת חבלה של ממש. בגין עבירות אלה הושת על הנאשם קנס בסך 300 ₪; פסילה למשך 60 ימים ופסילה על תנאי לתקופה של 4 חודשים למשך שנתיים. בערעור שהוגש לבית המשפט המחוזי אושרו עונשים אלה מלבד שלפנים משורת הדין הפחתה ערכאת הערעור את תקופת הפסילה ל- 47 ימים (עפ"ת 45964-12-11 ). בת"ד 3156-01-06 מ"י נ' X הרשעתי את הנאשם בנהיגה בחוסר זהירות, סטיה מנתיב וגרימת חבלה של ממש והשתתי עליו קנס בסך 1,200 ₪; פסילה למשך 3 חודשים; פסילה על תנאי לתקופה של 3 למשך שנתיים. בית משפט המחוזי דחה את הערעור על גזר הדין וציין כי "שהעונש שהוטל במקרה דנן הולם את נסיבות האירוע" (עפ"ת 21641-04-13). בת"ד 1670-01-09 מ"י נ' X בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה הרשיע את הנאשמת בעבירות של סטיה שלא בבטחה, נהיגה בחוסר זהירות, גרימת תאונה בה נחבל אדם ונגרם נזק וחבלה של ממש. בגין עבירות אלה בית המשפט השית על הנאשם פסילה לתקופה של 3 חודשים; פסילה על תנאי לתקופה של 3 חודשים למשך 3 שנים. בית המשפט ציין כי נהג עם הנאשם לפנים משורת הדין שכן מצא לכאורה כי לנהג המעורב רשלנות תורמת לאירוע ובנוסף, מצא כי הנאשם מנסה לפתוח דף חדש בחייו. בת"ד 1834-02-10 מ"י נ' X הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בעבירות של פניה שלא בבטחה, נהיגה בחוסר זהירות, גרימת תאונה בה נפגע אדם ונגרם נזק וגרימת חבלה של ממש. בגין השית ביהמ"ש על הנאשמת צו שירות לתועלת הציבור בהיקף של 120 שעות; פסילה לתקופה של 3 חודשים; פסילה על תנאי למשך 5 חודשים למשך 3 שנים וקנס בסך 1,800 ₪. משפט פליליאלימותתאונת דרכיםחבלה של ממש