תאונת דרכים ליד קניון הזהב - נזק לרכב

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת דרכים ליד קניון הזהב- נזקי רכוש לרכב: עסקינן בתאונת דרכים מיום 10.12.12 בסמוך לקניון הזהב בראשון לציון בין רכב פרטי לאוטובוס. מחלוקת בין הצדדים לעניין אופן קרות התאונה. ביום 3.9.13 התנהל דיון בתיק ונשמעו עדויות הצדדים. התובע הינו נהג הרכב הפרטי, נתבע 2 הינו נהג האוטובוס. על פי הנטען בכתב התביעה, התובע עמד עם רכבו בכביש דו סטרי, כאשר רכבו עמד בנתיב הימני. נתבע מס' 2 ניסה לעקוף את רכב התובע ובזמן העקיפה נפגע רכבו בצד אחורי שמאלי. על פי הנטען בכתב ההגנה, בזמן שנתבע 2 ניסה לעקוף את רכב התובע, התחיל התובע בנסיעה ובכך פגע חלקו האחורי של רכב התובע בפינה הקדמית של רכב הנתבעים. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, עיינתי בראיותיהם והתרשמתי מעדותם, הגעתי למסקנה לפיה יש לקבל את גרסתו של התובע לעניין אופן קרות התאונה וזאת מהטעמים הבאים: א. התובע העיד שהמתין בעמידה ברכבו למשך דקה - דקה וחצי שלימינו חונים רכבים באלכסון וזאת על מנת להיכנס לחניה אשר הייתה תפוסה. הנתבע 2 ניסה לעקוף את התובע וכשעשה כן פגע הנתבע 2 עם חלקו הקדמי ימני בצד שמאל אחורי של רכב התובע (ר' עמ' 1 ש' 10-17 לפרוטקול). ב. הנתבע העיד שהמתין מאחורי רכבו של התובע יותר מ-5 דקות. כתוצאה מכך נוצר פקק תנועה מאחוריו. הנתבע סימן לו באורות ואף ציפצף אך התובע לא זז עם רכבו. בלית ברירה הנתבע אותת ראה שאין תנועה ממול והחל בעקיפה. הנתבע לא פגע ברכבו של התובע בעת העקיפה אלא אך שחזר לנתיב שלו החל התובע לנסוע ופגע בו עם הפגוש (ר' עמ' 2 ש' 2-10 לפרוטוקול). ג. התובע הציג תמונה של מקום התאונה (ר' ת' 1) בה ניתן לראות את הרכבים שחונים באלכסון מצד ימין, רכב עומד לצדם בנתיב וכן שיש מקום לרכב נוסף לעבור בנתיב נסיעה זה (להבדיל מאוטובוס). כמו כן, ישנו נתיב נסיעה נגדי. ד. רכבו של התובע ניזוק בפינה שמאלית אחורית - פגוש אחורי וכנף אחורית שמאלית עד לדלת (ר' תמונות מדו"ח שמאי שסומנו ת' 2). לדבריו של הנתבע 2 האוטובוס נפגע מצד ימים קדמי - כנף ימנית. הנתבע לא הציג תמונות נזק של האוטובוס אך מיקום הפגיעה מסתמך על עדותו (ר' עמ' 2 ש' 10 לפרוטוקול) ודו"ח תאונה (ר' נ' 1). ה. הנני מקבל את גרסתו של התובע לעניין אופן קרות התאונה. ראשית, עדותו נחזית בעיני כאמינה. איני מקבל את גרסתו של הנתבע לכך שהמתין למעלה מ 5 דקות מאחורי רכב התובע עם אוטובוס ונוסעים. ו. יתירה מכך, מיקום הנזקים בשני הרכבים מתיישב עם גרסתו של התובע לכך שככל שהאוטובוס סיים לעקוף את רכב התובע וחזר לנתיב נסיעתו, אין זה סביר בעיני שהתובע החל בנסיעה, השתחל בין האוטובוס שחלף את רכבו לבין הרכבים שחונים מימינו ופגע דווקא בחלקו הימני קדמי של האוטובוס בכנף עם חלקו האחורי של רכבו. ככל שהייתי מקבל גרסה זו, סביר בעיני שהפגיעה באוטובוס לא היתה דווקא בחלק הקדמי ימני של האוטובוס אלא בחלק אחורי יותר באוטובוס בצד ימין וכך גם הפגיעה ברכב התובע שלא היתה דווקא בחלק אחורי מצד ימין. ז. איני מקבל את טענת הנתבעים לכך שהתאונה יכולה היתה להיגרם אך ורק ובהתאם לגרסתם. לא מצאתי כל בעיה או חוסר היגיון בכך שהאוטובוס עקף את רכבו של התובע ובמהלך העקיפה פגע עם חלקו הימני קדמי בצד שמאל מאחור ברכב התובע. ח. לפיכך, הנני רואה בנתבעים כאחראיים עיקריים לקרות התאונה. ט. יחד עם זאת, התובע עמד עם רכבו בנתיב נסיעה כאשר לימינו רכבים חונים באלכסון ("חנייה כפולה") ובכך גרם למכשול בכביש. התובע לא זכר אם אותת (ר' עמ' 1 ש' 10 לפרוטוקול). על אף זאת שטען שהתמין לרכב שייצא מחנייה, היה על התובע לנקוט במשנה זהירות לרבות איתות וסימון על כוונתו לעשות כן, בכדי להתריע ושלא להפריע לתנועה. אשר על כן, הנני משית על התובע אחריות תורמת לתאונה בשיעור של 15%. י. זאת ועוד, ניתן להבחין בנזק ברכב התובע לפגוש האחורי שהוחלף לפגוש תואם. התובע העיד שהיה לפגוש נזק קודם של "נקודות קטנות" (ר' עמ' 1 ש' 15 לפרוטוקול). בנסיבות אלו ולאור העיקרון בדיני הנזיקין של השבת המצב לקדמותו, הנני מפחית על דרך האומדנה מסך הפיצוי המגיע לתובע בגין החלפת הפגוש האחורי סך של 500 ₪. 6. לסיכומו של דבר, הנני מחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובע הסך של 8,419 ₪. הסכום, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת כתב התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל. 7. כמו כן, הנני מחיב את הנתבעים, ביחד ולחוד, בהוצאות התובע בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי מרכז - לוד וזאת תוך 15 יום. רכבתאונת דרכיםנזק לרכב