תאונת עבודה חברה קדישא

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תאונת עבודה חברה קדישא: זוהי תביעה להכיר בפגיעה בגב מיום 13/6/11 כתאונת עבודה. להלן עובדות המקרה: 1. התובע, יליד 1940. 2. התובע עובד כנהג וקברן בחברת "קדישא" - העדה הספרדית בחיפה. במסגרת תפקידו התובע נוהג להביא יחד עם עובד נוסף את הגופות של הנפטרים מבתי החולים באזור חיפה, או ממקום הפטירה לבית הקברות. 3. בתאריך 13/6/11 סמוך לשעה 17:00, הסיע התובע, ביחד עם עובד נוסף, גופת נפטר למכון הטוהרה בבית הקברות. גופת הנפטר היתה כבדה ובזמן הוצאת הגופה באלונקה, התובע הרים צד אחד של האלונקה וחש לפתע כי גבו נתפס. 4. התובע הוריד מיד את האלונקה לרצפה והתיישב על הרצפה. עובד אחר סייע לאחר מכן במקום התובע בהרמת האלונקה עם הגופה וביצוע תהליך הטהרה. 5. התובע קם מהרצפה לאחר זמן מה, התיישב על כיסא והמתין לחבריו כשעה וחצי, עד שסיימו את מלאכתם והם הסיעו את התובע לביתו. 6. היות וכאבי הגב נמשכו ללא הפוגה, התובע נשאר בביתו ולא הלך למקום עבודתו. 7. ביום 17/6/11 פנה התובע לרופא המשפחה, אשר נתן לו תעודת מחלה. כשהכאבים לא חלפו, התובע פנה למחלקת תאונות בקופת חולים לין ביום 22/6/11 וקיבל תעודה רפואית לנפגע בעבודה לתקופה מיום 19/6/11 ועד ליום 30/6/11. אחר כך שוב קיבל התובע תעודות מחלה מיום 1/7/11 ועד ליום 15/7/11, והחל מיום 16/7/11 ועד ליום 31/7/11 שוב קיבל תעודה נוספת לנפגע בעבודה. 8. ב"כ התובע מבקש להכיר ב"תפיסת הגב" כתאונת עבודה ולשלם לתובע דמי פגיעה לתקופה מיום 19/6/11 ועד ליום 31/7/11. 9. ב"כ הנתבע טוענת לעומתו, כי מדובר באדם מבוגר, בן 71 ביום האירוע, וכי לתובע יש עבר רפואי עשיר, כפי שמוצא את ביטויו ברישומים הרפואיים בקופת החולים, ולכן מדובר בתהליך תחלואתי בלבד. מינוי מומחה רפואי: 10. מטעם בית הדין מונה, כיועץ מומחה רפואי, ד"ר רון בשוראי, אשר נתן חוות דעת מומחה לבית הדין בתאריך 30/4/13. בחוות דעתו קבע המומחה כדלקמן: "א) אצל התובע אובחן מצב של כאב גב תחתון, התקף חריף וזאת על רקע של מחלת גב שחיקתית ניוונית שהתפתחה משך שנים רבות והיא קשורה לגיל ופציעות קודמות. ב) אכן, קיים קשר סיבתי, בדרך של החמרה, בין ההתקף והאירוע. אנו רואים שעד לאירוע היו פניות ספוראדיות לשירותי רפואה עקב כאבי גב. לאחר האירוע - כאב גב קשה ומתמשך שהצריך מתן מנוחה למשך זמן ממושך. ג) לאירוע היתה השפעה פחותה, אך לא בהרבה, מהשפעת מצבו הקודם של התובע. לראיה לגבי מצבו הקודם: ממצאי ה-CT, שהם מפושטים ומתקדמים, הם התפתחו משך שנים רבות ואין להם קשר לאירוע. לראיה לגבי חשיבות האירוע: קיים קשר רציף בזמן ובתיעוד הרפואי בין האירוע וקופת המחלה שלאחריו. ד) לאור התיאור הקליני הרציף של התקף שהחל לאחר האירוע, הרי שיקול הדעת של הרופאים לגבי מתן תעודות אי הכושר נראה לי סביר בהחלטת. מידת הקשר הרפואי מפורטת בתשובות לשאלות הקודמות. ה) בהינתן והאירוע המתואר בהחלטת בית המשפט אכן קרה (עצם התקיימות האירוע היא החלטה משפטית ולא בגדר סמכותי כמומחה רפואי לחלוק עליה), הרי אין הרבה חשיבות לכך שבהתחלה ניתנה תעודת מחלה. ההסבר יכול להיות נעוץ בכך שהתובע לא ציין בהתחלה שהרמת המשקל קרתה בעבודה, או שהיתה חסר תשומת לב של הרופא המטפל". 11. ב"כ הנתבע הודיעה בכתב לבית הדין ביום 29/5/13, כי לאור חוות דעת המומחה החליט הנתבע להכיר בפגיעת התובע כתאונת עבודה בדרך של החמרת מצב וכן באי הכושר שנגרם לו. 12. ב"כ התובע ביקשה לתת תוקף של פסק דין להודעת הנתבע ולפסוק הוצאות. 13. לאור האמור אני קובעת כי בתאריך 13/6/11 נגרם לתובע כאב גב תחתון, כשמדובר בהתקף חריף, וזאת על רקע של מחלת גב שחיקתית ניוונית שהתפתחה במשך שנים רבות. קיים קשר סיבתי רפואי בדרך של החמרה בין ההתקף לבין האירוע. על כן מדובר כאן בתאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995, וזאת על דרך של החמרה. 14. על הנתבע לשלם לתובע דמי פגיעה כחוק מיום 19/6/11 ועד 31/7/11. 15. אין צו להוצאות, היות והתובע היה מיוצג על ידי הלשכה לסיוע משפטי. תאונת עבודה