תביעה להחלפת דוד שמש

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה להחלפת דוד שמש: 1. התובע רכש מהנתבע, בחודש נובמבר 2010, מערכת דוד שמש "קומפלט" תוצרת חברת "כרומגן" תמורת הסך של 2800 ₪, הכוללת דוד שמש וקולט. בחשבונית שצורפה לכתב התביעה צוין כי המדובר בדוד שמש בנפח 120 ליטר. 2. לטענת התובע, לאחר שהמערכת סופקה והותקנה, המערכת לא מילאה את יעודה ולא חיממה את המים, ועל כן נאלץ לחמם את המים באמצעות גוף החימום החשמלי ("הבוילר") שצורך חשמל, דבר שהגביר את הוצאות החשמל. התובע טוען כי הוא פנה לנתבע אך נדחה בצורה גסה ובזלזול רב, נפנה לבחון את העניין בכוחות עצמו, ובבדיקה שערך באתר האינטרנט של היצרן עולה כי לדוד שמש בנפח 120 ליטר יש להתקין קולט מדגם מסוים ואילו הקולט שהותקן אצלו היה מדגם אחר המיועד לדוד בנפח 80 ליטר. פניית התובע לנתבע להחליף את הקולט לא הניבו פרי. נוכח אלה, דורש התובע תשלום סך של 3600 ₪ שהנו עלות מערכת קומפלט בהתאם להצעת מחיר מספק אחר שצורפה, וכן עלויות החשמל שנדרש לשאת בהן כתוצאה מאי ההתאמה בין הדוד לקולט. 3. הנתבע אינו חולק על כך שהמערכת שהותקנה בבית התובע הייתה דוד בנפח של 120 ליטר וקולט מהדגם שצוין על ידי התובע, אולם הוא מוסיף וטוען כי הדבר היה לאחר שהוצעו לתובע שתי חלופות והוא בחר בחלופה הזולה של הקולט מהדגם שסופק, מאחר והוא מתגורר ביחד עם אשתו בלבד ואינם צורכים כמות מים רבה. הנתבע הוסיף וציין כי היצרן היה מוכן להחליף את הקולט בתוספת תשלום מסוים, אולם הנתבע סירב לכך. 4. לשם שלמות התמונה יצוין כי ביום 3.10.2013 ניתן פסק דין המאשר הסכמה לפיה הקולט שהותקן אצל התובע יוחלף תוך 14 ימים בקולט מהדגם האחר מבלי שהוא יחויב בתשלום כשלהו. בחלוף מספר ימים הגיש התובע באמצעות בתו בקשה לביטול פסק הדין בה צוין כי הוא אינו מסכים שהנתבע יחליף את הקולט ומבקש לבטל את העסקה ולפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו. זימנתי את הצדדים בפניי ליום 3.12.2013. במהלך הדיון הודיעו הצדדים כי הם מסכימים שפסק הדין יבוטל, הוסיפו טיעונים וביקשו כי בית המשפט יתן פסק דין מפורט. מכאן נפניתי למתן פסק דין. 5. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות על נספחיהם ושמעתי את טענות הצדדים, אני סבור כי דין התביעה להתקבל בחלקה, כפי שיובהר בהמשך. 6. אין מחלוקת שהדוד שנרכש על ידי התובע הנו בנפח 120 ליטר. מהדף שהודפס מאתר האינטרנט של היצרן, עולה כי לשם השגת תוצאה אופטימלית של חימום המים (וכך חסכון בחשמל- ראו הכיתוב בטבלה תחת הכותרת "המערכת המובילה והנמכרת בישראל") בדוד בנפח 120 ליטר יש להתקין קולט מדרג CR-9. אין חולקין שהקולט שהותקן אצל התובע הוא קולט מדגם CR-8. מצב זה בו הותקן קולט בניגוד להמלצת היצרן ותוצאותיו הנם באחריות הנתבע, שהנו בעל המקצוע הבקיא במערכות ובהיבטים המקצועיים השונים. אין אני מקבל את טענת הנתבע לפיה היה זה התובע שבחר בקולט שאינו מתאים לדוד. לא התרשמתי כי התובע בקיא במפרטים המקצועיים של מערכות החימום ואיני סבור כי הקולט היה בחירתו של התובע. סבירה יותר המסקנה כי התובע פנה לנתבע לרכוש מערכת חימום והנתבע הציע לו את המערכת שהותקנה בסופו של דבר, אשר אין מחלוקת שהיא יותר זולה ממערכת עם קולט CR-9, זאת משום שהנתבע סבר כי היא תמלא את ייעודה בשים לב לכך שהיא אמורה לשרת שתי נפשות בלבד. גם אם אניח לטובת הנתבע כי הונחו בפני התובע שתי החלופות, היה על הנתבע להימנע מהתקנת מערכת שאינה בהתאם להוראות היצרן, מבלי לקבל חוות דעת מקצועית מראש של היצרן לגבי הנתונים המיוחדים והתאמת המערכת לנתונים אלה. יחד עם זאת, אין מקום ליתן את הסעד המבוקש על ידי התובע; ביטול העסקה כליל ופיצויו בסך של 3600 ₪. המחלוקת היחידה בין הצדדים הנה סביב הקולט ולא המערכת בכללותה. התובע היה מוכן ועודנו מוכן להחליף את הקולט הקיים לקולט מדגם CR-9 ללא עלות כלשהי, והתחייבותו בעניין זה נרשמה בפרוטוקול הדיון, ובנוסף, התובע לא הצביע מה העלות של הקולט במאובחן מיתר חלקי המערכת. זאת ועוד, הגם שלכאורה התובע הוא הצד הנפגע וזכותו לכאורה לבחור את הסעד לו הוא זכאי; אכיפה או ביטול ההסכם, אין לקבל את עמדתו כי הוא כלל אינו מוכן לכך שהקולט יוחלף, בשים לב לכך שעסקינן במערכת שהותקנה עוד בשנת 2010 והנתבע ממשיך להשתמש בה מאז ועד היום, ובכך הוא גילה את דעתו, בהתנהגותו, כי פניו אינם לביטול ההסכם, כי אם לקיימו, לפחות בחלקו. סבור אני אפוא, כי יש לחייב את הנתבע להחליף את הקולט הקיים בקולט אחר חדש מדגם CR-9 ללא כל עלות נוספת הן בגין הקולט והן בגין עלויות ההתקנה ואין מקום להורות על ביטול העסקה בכללותה. 7. אשר לרכיב התביעה שעניינו הוצאות החשמל המוגברות: טוען התובע כי הקולט לא מילא את ייעודו ולא חימם את המים ועל כן הוא נאלץ להשתמש בגוף החימום שצורך חשמל רב ועלות החשמל הנתבעת הנה בסך של 6384 ₪ סכום שהתובע ביקש לעדכנו ל 11174 ₪. התובעת נסמכת בחישוביה על רשימה כלשהי שפורסמה באינטרנט באתר הקרוי "reader.co.il" (ולא של חברת החשמל כנטען על ידה) אשר לא ברורה מידת מהימנותה, שדנה ביחס בין הצטברות אבנית בדודי שמש לבין צריכת החשמל, ובה נטען כי הצטברות אבנית יש בה כדי להביא לעליה בצריכת חשמל בכ 45%. עוד צוין ברשימה זו תחת הכותרת "דודי שמש ואבנית- סיכום נזקים" כי: "בדודים חשמליים תהיה ההוצאה בשנה השניה כ - 2660 ₪ במקום 1900 ₪, בשנה השלישית כ- 3040 ₪ במקום 1900 ₪ וברביעית 3420 ₪ במקום 1900 ₪" התובע מבקש לראות את נזקיו כחיבור של שלושת המספרים 1900 ש"ח, 2660 ₪ ו- 3422 ₪. ברם, לרשימה שצורפה על ידי התובע אין קשר לטענות הנטענות על ידו, ולא ברור הכיצד הוא מסיק כי זו הוצאת החשמל שנגרמה לו כתוצאה מאי התקנת הקולט האופטימלי, מה גם שברשימה צוין כי היא לוקחת בחשבון הוצאה של משפחה של 5 נפשות שצריכה דוד שמש של 150 ליטר. התובע לא הצביע אפוא, על ההוצאה שנגרמה לו כתוצאה מאי התקנת הקולט המתאים. יחד עם זאת, ובשים לב לכך כי בבסיס הדבר התנהגות הנתבע גרמה לכך שלא יותקן הקולט האופטימלי על פי הנחיות היצרן, ניתן לקבוע כי נגרמה צריכת חשמל מוגברת מסוימת והתובע זכאי לפיצוי בגין כך אותו אני קובע, על דרך האומדנה, בשים לב למספר הנפשות בדירה, ובשים לב לחובת הנתבע להקטנת הנזק, בסכום של 500 ₪. 8. סוף דבר, אני מחליט לקבל את התביעה באופן שאני מורה לנתבע להחליף, תוך 30 ימים מהיום, את הקולט המותקן בבית הנתבע לקולט אחר חדש מדגם CR-9 ללא תשלום נוסף כלשהו מצד התובע בין בגין עלות הקולט ובין בגין עלות הובלתו והתקנתו. כן אני מחייב את הנתבע לשלם לתובע פיצוי בסך של 500 ₪ והוצאות בסך של 200 ₪, ובסה"כ 700 ₪, וזאת תוך 30 ימים מהיום, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. דוד שמש