תביעה לסילוק פסולת בנייה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה לסילוק פסולת בנייה: טענות התובעת בשנת 2009 רכשה התובעת מגרש לבנייה עצמית בהר אדר הגובל במגרש של הנתבעים. במהלך בנייה היסודות נאלצה התובעת להפסיק את הבנייה נוכח החלטת הממשלה על הקפאת הבנייה מעבר לקו הירוק וכל הציוד שהוזמן נשאר במגרש עד להפשרת ההקפאה. במהלך תקופת ההקפאה המשיכו הנתבעים בבניית ביתם במגרש שלהם. באחת הפעמים בהן ביקרה התובעת במקום גילתה כי הנתבעים משתמשים במגרשה לסילוק פסולת הבניין שלהם ולאחסון חומרי בנייה. כן גילתה התובעת, כי טרקטור שעבד עבור הנתבעים עלה על הברזלים והצנרת שהשאירה התובעת במגרש, הרס אותם וכן גרם נזק ליסודות הבניין. התובעת פנתה לנתבע וביקשה ממנו להחזיר את המצב לקדמותו, לסלק את פסולת הבנייה ולתקן את הנזקים שנגרמו ליסודות, אך פנייתה נענתה בשלילה. בהמשך פנה הנתבע לתובעת בקשר לבניית גדר משותפת והוצאות הבנייה. התובעת ביקשה מהנתבע כי יפנה לאחיה אשר היה אחראי מטעמה על הבנייה על מנת לתאם עמו מפלסים בהתאם לתוכנית הבנייה. הנתבע התעלם מבקשת התובעת ובנה את הגדר רק בהתאם לצרכיו. כך, בהתאם לתכנית הגדר היתה צריכה להיות בגובה של מטר אחד, אך הנתבע בנה גדר בגבהים שונים מ-70 ס"מ עד ארבעה מטר, כך שהתובעת נאלצה לחפות את חלק הגדר המיותר בעלות של 4,754 ₪ ועבור החלק החסר נדרשה להתקין מעקה. התובעת טוענת כי בשל התנהגות הנתבעים נגרמו לה הנזקים הבאים: עלות פינוי הפסולת של הנתבעים בסכום של 9,000 ₪; נזק לברזלים, לצנרת וליסודות בסכום של 30,000 ₪ ועלות חיפוי הגדר בסכום של 4,754 ₪. טענות הנתבעים הנתבעים מכחישים את טענות התובעת וטוענים כי זו נולדה בעקבות תביעה שהגישו נגדה לתשלום חלקה בהוצאות בניית הגדר. הנתבעים טוענים כי התובעת לא הוכיחה את טענותיה או נזקיה הנטענים. לטענת הנתבעים, התובעת קיבלה צו הפסקת בנייה ומשלא צייתה לו ניתן נגדה צו הריסת יסודות על ידי פקחי המינהל האזרחי. התובעת הערימה על רשויות המינהל כך ששכרה שירותי טרקטור אשר כופפו את יסודות הבית וכיסו אותם בעפר. מכל מקום, הנתבעים לא גרמו נזק ליסודות הבנייה במגרשה של התובעת או לצנרת. כל מה שנהרס, נהרס בשל מעשי התובעת אשר ביקשה להסוות את יסודות ביתה. כן טוענים הנתבעים, כי התובעת מתגוררת ביתה כמעט שנתיים ומעולם לא פנתה והתלוננה על נזק שנגרם לה ולא הציגה קבלות על הנזקים שלכאורה נגרמו לה. אשר לגדר, מכחישים הנתבעים את טענות התובעת וטוענים כי לא הוכיחה את טענותיה בעניין זה. דיון והכרעה העידו לפני התובעת והנתבעים. התובעת חזרה על גרסתה בכתב התביעה כי הנתבעים או מי מטעמם השליכו פסולת בנייה במגרש השייך לה וכי טרקטור אשר עבד מטעם הנתבעים הרס את הברזלים והצנרת שהיו מונחים במגרש. לטענתה, שלחה מכתבים רשומים לנתבעים, אך אלה לא נדרשו. מנגד העיד הנתבע, כי הוא או פועלים מטעמו לא זרקו פסולת בנייה למגרשה של התובעת ואף לא הרסו את הצינורות או הברזלים שהיו במגרש. לטענתו, אם נהרסו הברזלים והצנרת, הרי שהדבר נעשה על ידי פועלים מטעם התובעת שביקשו להסוות את הבנייה בעקבות הצו שניתן נגדם. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, הגעתי למסקנה כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכיח את תביעתה. התובעת לא הביאה כל עדות או ראיה חיצונית לתמיכת טענותיה והוכחת נזקיה. כך, אין בתמונות של המגרש אשר הציגה התובעת, בהן נראית פסולת בנייה, כדי לקשור את הנתבעים למעשה השלכת הפסולת הנטען והנתבע אף טען בעדותו כי זו הושלכה על ידי שכן אחר. כך גם אין בסרטון שהוצג כדי להוכיח כי מטעם הנתבעים הרס את יסודות הבייה והצנרת שהיתה מונחת במגרש התובעת. הנתבעים הכחישו בתוקף כי הם או מי מטעמם השליכו פסולת בנייה למגרש התובעת או גרמו נזק ליסודות או לצנרת. לטענתם, הפגיעה הנטענת, ככל שהיתה כזו, נעשתה על ידי קבלנים מטעם התובעת, אשר ביקשה להסוות את יסודות הבנייה נוכח צו הריסה שניתן נגדה. משאין באפשרותי לקבוע כי גרסת התובעת עדיפה על פני גרסת הנתבעים, הרי שדין התביעה להידחות. זאת ועוד, התובעת לא הציגה קבלות או ראיות להוכחת נזקיה. לא הוצגו קבלות או מסמכים שיש בהם כדי להעיד על עלות פינוי הפסולת או עלות הברזלים והצנרת. אשר לגדר, הרי שבעניין זה הוגשה תביעה נפרדת על ידי הנתבעים נגד התובעת (תק 38045-11-12) ובמסגרת טענות הגנתה העלתה התובעת את הטענה בדבר עלות חיפוי הגדר. בתיק זה ניתן פסק דין, שהינו מעשה בית דין בכל הנוגע לטענות התובעת בנוגע לגדר. לאור האמור, אני קובעת כי התובעת לא הרימה את הנטל להוכחת תביעתה ועל כן דין התביעה להידחות. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. פסק הדין ניתן לערעור ברשות בלבד. בקשת רשות ערעור ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. בניהפסולת