דוחות לא נכונים למע''מ

גזר דין (נאשמים 1 ו-2) א. פתח דבר בתקופה הרלבנטית לכתב האישום: שנות המס 2000-1997 עסקה נאשמת 1 (להלן: "הנאשמת") בעבודות עפר, ונאשמים 2 ו-3 היו מנהליה הפעילים. הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בכך שמסרו למנהל מע"מ דוחות הכוללים ידיעות בלתי נכונות בלא הסבר סביר, ובשנת 1999 לא הצהירו על מלוא העסקאות שביצעה הנאשמת, והתחמקו מתשלום מע"מ בסך 27,035 ₪ (אישום ראשון). בשנת 2001 הוציאו חשבונית מס על שם הנאשמת בגין מכירת מחפרון בסך 375,000 ₪, אך לא רשמו את החשבונית הנ"ל בספרי חשבונותיה של הנאשמת, ולא דיווחו על חשבונית המס שהוציאו בדו"ח התקופתי שהגישו למנהל מע"מ, וכן לא שילמו המס החל בגין העסקה בסך של 54,487 ₪ (אישום שני). הנאשמים אף הורשעו בכך, שבשנת 2000 ניכו מס תשומות ביתר בסך 33,000 ₪, מבלי שהיו בידם מסמכים כדין על פי סעיף 38 לחוק מע"מ תשל"ו - 1975 (להלן: חוק מע"מ"), ועשו כן בכוונה להתחמק מתשלום מע"מ. הנאשמים הורשעו איפוא בכך, שמסרו דוחות הכוללים ידיעות בלתי נכונות בלא הסבר סביר, מסרו דוחות שכללו ידיעות כוזבות במטרה להתחמק מתשלום מע"מ, וניכו מס תשומות ללא מסמכים כדין - עבירות על סעיפים 117 (א)(3), 117 (ב)(1), ו-117 (ב)(5) לחוק מע"מ. ב. הסדר הטיעון ב"כ הצדדים הודיעו לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון, ולפיו עתרה התביעה לבית המשפט להטיל על הנאשמת קנס סמלי, וזאת מאחר ואיננה פעילה מזה זמן רב, וכן להטיל על נאשם 2 עונש מאסר לריצוי בעבודות שירות לתקופה בת חודשיים ימים, מאסר על תנאי וקנס. ג. טיעוני ב"כ הצדדים ב"כ המאשימה ציין כי הנאשמת חדלה מפעילות בראשית שנת 2001, ועל כן הטלת עונש של קנס סמלי - הולם את נסיבות העניין. באשר לנאשם 2 - מוסכם על התביעה כי נאשם זה לא טיפל בעניינים החשבונאיים והפיננסיים של הנאשמת, הוא לא עמד בקשר עם הספקים, ולעיתים שימש רק שליח בהעברת המסמכים לרוה"ח. נאשם 2 הודה וחסך מזמנו של בית המשפט, ומטעמו הוגשו תעודות רפואיות, לפיהן הוא טופל על ידי בית חולים אברבנאל החל מיולי 2001, עקב מצב דיכאוני קשה, וזאת בעקבות קריסתו הכלכלית. נאשם 2 טופל גם תרופתית עקב מצבו הנפשי הקשה, ובתאריך 24.7.02 הועבר לטיפול של רופא משפחה. נאשם 2 הוכר ע"י המוסד לביטוח לאומי, בתאריך 28.1.01 כנכה בשיעור 100 אחוז, בתאריך 11.7.02 - הוכרה נכותו בשיעור 65 אחוז, ובתאריך 12.8.03 נקבעו לו 30 אחוזי נכות. לטענת בא כוחו, נאשם 2 הדרדר לסמים ונגמל. עקב חובות שונים, הוצאו נגדו פקודות מעצר ע"י לשכת ההוצל"פ, ומפרוטוקול תיק הוצל"פ 2-00-42041-01 עולה כי הוא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, ובגין כל תיקי ההוצל"פ חוייב לשלם סך 250 ₪ מידי חודש. נאשם 2 אף היה למוגבל בנסיבות מחמירות בחשבונותיו בבנק. כאמור, הוא הודה וחסך מזמנו של בית המשפט, והממונה על עבודות השירות המליץ כי ירצה את תקופת המאסר שתוטל עליו -בבית חולים וולפסון. ב"כ הנאשם עתר אף הוא לבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון, אך ציין כי נאשם 2 חי מקיצבה זעומה של המוסד לביטוח לאומי, ואם יוטל קנס - הוא מבקש לפורסו לתשלומים, לאחר ביצוע עבודות השירות. עסקינן בשני שותפים, כשגזר הדין ניתן בנפרד בעניינו של שותף אחד, ובעניין החברה שאותה ניהלו השניים. מדובר בעבירות חמורות, והמחדלים לא הוסרו, כשקרן המס מסתכמת בסך 114 אלף ₪. בע"פ 117/94 דוד עובדיה נ' מ"י, מיסים ח/4 (אוגוסט 1994), ה- 99, הורשע נאשם בהגשת דוחות כוזבים למע"מ, בכוונה להתחמק ממס, וכן ניהול ספרים וסטייה מהותית מהוראות החוק. לנאשם היו נסיבות אישיות וכלכליות קשות במיוחד, ובית המשפט העליון קבע כדלקמן: "כלל ידוע ומנחה את בתי המשפט בבואם לגזור את דינם של נאשמים הוא, כי כל מקרה ייבחן על פי נסיבותיו המיוחדות - לאמור - נסיבות העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם. יש ותגבר מגמת ההחמרה בדין, אם בשל שכיחות העבירה, אם בשל חומרתה המהותית, ואם בשל הנזק שהיא מסבה לציבור בכללו, ויש שתגבר ותכריע הכף של מידת הרחמים כאשר קיימות נסיבות יוצאות דופן המצדיקות הקלה בדין, ובמקרה בו ברור כי הגישה המקלה לא תתנגש בצורך לגמול לנאשם על מעללי עבריינותו, ולהרתיע את הרבים. לצד הבחינה העניינית, הפרטנית, של כל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו, חייבת להתקיים מדיניות ענישה עקרונית,ערכית, מדריכה ומכוונת, וזו בדרך כלל מדיניות, הנקבעת מבית היוצר של ערכאה זו." לאור הודאת נאשם 2 שחסכה זמן שיפוטי, ולנוכח מצבו הנפשי כמפורט במסמכים הרפואיים, וכן בהתחשב בחלקו בביצוע העבירות - אני נעתרת לבקשת ב"כ הצדדים וקובעת כי ההסדר אליו הגיעו אינו לוקה בפסול או פגם, ותואם את דרישות הצדק ומטרות הענישה. ראה: ע"פ 6967/94 נדב נקן נ' מדינת ישראל, פד"י מ"ט (5) 397. לאור כל המקובץ לעיל, אני מטילה על הנאשמים כדלקמן: א. על נאשמת 1, שאינה עוד פעילה, קנס סימלי בסך 10 ₪. ב. על נאשם 2 - 1. חודשיים מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שירות בבית חולים וולפסון בחולון, בימים א' - ה' משעה 07:30 עד 15:30, ובערבי חג משעה 08:00 עד שעה 12:00. עבודות השירות יחלו בתאריך 1.2.05 שעה 07:30, והנאשם יתייצב בשעה הנקובה בבית חולים וולפסון. המזכירות תעביר עותק גזר הדין לממונה על עבודות השירות. 2. 8 חודשי מאסר על תנאי, והתנאי הוא שלא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע, וזאת תוך 3 שנים מתום ריצוי עבודות השירות. 3. קנס בסך 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב- 6 תשלומים שווים, החל מתאריך 2.5.05. הודע לנאשמים 1 ו-2 על זכותם לערער תוך 45 ימים. מיסיםמע"מ (מס ערך מוסף)