תביעה נגד עורך דין בגלל אי התקדמות בתיק

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה נגד עורך דין בגלל אי התקדמות בתיק: בפני מונחת תביעה להחזר תשלום שכר טרחה, ששילם התובע לנתבע , בשל אי ביצוע התחייבויותיו וכן תשלום עבור עוגמת נפש שנגרמה לתובע. כמו כן, מונחים בפני כתב ההגנה המתוקן של הנתבע וסיכומי התובע והנתבע. הצדדים ועיקרי טענותיהם: התובע שכר את שירותיו של הנתבע בהיותו עו"ד במקצועו, לצורך ייצוגו בתביעה כנגד מעסיקתו לשעבר. בין הצדדים נחתם הסכם שכר טרחה הכולל , בין היתר, תשלום מראש בסך 20,000 ₪ בתוספת מע"מ אשר שולמו לפקודת הנתבע. עוד שולמו לפקודת הנתבע 3,200 ₪ בשני תשלומים נפרדים. התובע טוען כי מיום התשלום, לא נעשתה כל התקדמות בתיק לרבות הגשת תביעה, וכי הובטח לו שלכל הפחות יגיש הנתבע לעיונו טיוטה גמורה של כתב התביעה. עוד טוען התובע , הנתבע הבטיח להשלים את כתב התביעה מיד לאחר תום הפגרה בבתי המשפט דבר שבפועל לא נעשה. כמו כן טוען התובע, שהנתבע התחייב ,במייל ששלח לו ביום 31.10.11, כי באם לא יקבל טיוטה של כתב התביעה עד לתאריך 5.11.11 ישיב לו הנתבע את מלוא התשלום (ללא המע"מ), התחייבות שלא עמד בה הנתבע. קרי, לא הגיש טיוטה ולא השיב הכסף. התובע טוען, שאף הקדיש מאמצים רבים ושעות רבות בכדי לסייע לנתבע בהגשת התביעה ולמרות זאת לא נעשה דבר. לטענתו, הטיוטות שכן הוגשו לעיונו היו לא מוכנות ולא ראויות להגשה, והנתבע אף הודה בכך. לטענת התובע, מאחר והנתבע לא עמד בהתחייבות מיום 5.11.11 ,שלח הוא מכתב התראה לנתבע בו הוא נדרש להשיב לו את כספו. בעקבות זאת נערכה פגישה בין הנתבע לתובע ביום ה- 27.12.11שבה התחייב הנתבע , במסמך חתום על ידו , להגיש טיוטה מלאה עד ה-30.12.11. מנגד, טוען הנתבע , שכאשר ניגש אליו התובע ,כדי שזה ייצגו בתביעה מול מעסיקתו, ייעץ לו שלא להגיש תביעה בשל סיכויי הצלחה נמוכים. למרות זאת, לחץ התובע על הנתבע לייצגו ואף התחייב לסייע לו בהכנת התיק. לטענת הנתבע, הוא הבהיר לתובע , לפני שנכרת ביניהם הסכם שכר הטרחה , כי הטיפול בתיק כרוך בשעות עבודה רבות והתיק קשה ומורכב. עוד טוען הנתבע, כי בהסכם שכר הטרחה לא נקבע מועד להגשת כתב התביעה ולא הייתה כל התחייבות למועד כזה. בנוסף לזאת, לטענת הנתבע, התובע פנה אליו שייצגו בתיק כשנה וחצי לאחר שפוטר, וכן במעמד החתימה על הסכם שכר הטרחה לא עלתה כל דרישה מהתובע לציין את מועד הגשת התביעה. מה שמראה שלוחות הזמנים לא היה מהותי מבחינת הנתבע. ממילא תקופת התיישנות על התביעה היא 7 שנים, כך שגם חשש מהתיישנות לא היה. הנתבע טוען, שהשקיע שעות עבודה רבות, שבמהלכן נאלץ להכין 7 טיוטות לתובע , לאור הערותיו הרבות של התובע ותיקונים שביקש לעשות בטיוטות שהעביר לו הנתבע. הנתבע מאשר כי התכוון להגיש את התביעה לאחר תק' הפגרה בבתי המשפט, בספטמבר 2011, אך לא התחייב להגיש מיד בתום הפגרה. הנתבע מציין טעמים שבשלם לא השלים את הכנת התביעה עד לתאריך הנ"ל , בשל קושי ומורכבות התביעה, קריאת פסיקה רבה, פיטורי עו"ד במשרדו שלאורה נאלץ הנתבע לעבוד לבדו במשרד וכן הערותיו הרבות של התובע ודרישותיו לשינוי סעיפים רבים בטיוטות התביעה שהועברו לעיונו. יתרה מכך טוען הנתבע כי התובע הסתיר ממנו את העובדה שהיו לו בעיות נפשיות בעבר , נתון שיכול להשפיע על גובה הפיצוי שייפסק בתביעה. עוד טוען, כי בין התובע לנתבע נערכו פגישות רבות במשרדו של הנתבע. הנתבע טוען כי הבהיר לתובע , בע"פ, כי הסכם שכה"ט בין הצדדים לא כולל התחייבות כלשהי להגיש כתב תביעה במועד מסוים. עוד טוען, כי הטיוטה מיום 6.11.11 הייתה לשביעות רצונו של התובע, וכי התחייבויותיו של הנתבע מיום 31.10.13 וכו מיום 27.12.11 היו למראית עין בלבד ובמטרה לדרבן את הנתבע ליתן לתיק שלו את מלוא העדיפות. לגופו של עניין חוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג - 1979, מפרט בפרק ב' שכותרתו "ביטול החוזה בשל פגם בכריתתו", פגמים המהווים עילה לביטול חוזה, ובין היתר קובע: "חוזה למראית עין בטל" לא השתכנעתי שהתחייבויות מיום 31.10.13 וכן מיום 27.12.11 , עליהן חתום הנתבע, נעשו למראית עין בלבד. כפי שעולה מההתכתבויות בין הצדדים, שהוצגו בפני בית- המשפט הן מצד התובע והן מצד הנתבע, נראה כי רצון התובע וכוונת הצדדים הייתה שתוגש טיוטה ערוכה ומלאה ושהתביעה תתקדם איפה , וכתוצר של הפרת ההתחייבות יוחזר כספו של התובע. ההתחייבויות שקיבל על עצמו הנתבע הן המשך ישיר של ההתכתבויות הללו. כמו כן, גם הדגשת המילה "מלאה" בהתחייבות מיום ה-27.12.11 מעידה על הכוונה של הצדדים לפעול על-פי ההתחייבות. אביא לכך שני דוגמאות : במייל מיום 20.12.11 כתב התובע "אני מזכיר לך את מכתבך ב 31 לאוקטובר אל תמתח את סבלנותי עד אין קץ ואל תנצל את מזגי הנוח. במידה ואינך מסוגל ליצגני, אל תוסיף לי על מה שכבר עברתי. אנה השב לי את כספי וניפרד כידידים." וכן במייל מיום ה- 2.10.11 "...עבר זמן רב ועדיין לא שמעתי ממך, לכן אני מבקש שתקצוב את מועד הגשת התביעה. אנא נקוב במועד אשר תוכל לעמוד בו. כמוכן, אני מבקש שבמידה ולא תעמוד במועד זה תתפטר מן התיק, כספי יוחזר וניפרד כידידים." שלו השיב הנתבע "אם לא תקבלט יוטה מפורטת (הכוללת לפחות 10 עמודים - ר.א.) עד ליום חמישי הקרוב, אנקוב במועד סביר". הנתבע לא הביא הוכחות , לרבות התכתבויות בין הצדדים, המראות כי רצון הצדדים בהתחייבויות הנ"ל היה לשם דרבונו וכלל לא הייתה כוונה להחזיר את הכסף באם לא יעמוד הנתבע בהתחייבויותיו. לפיכך, התחייבויות אלו דינם כהסכם מחייב בין הצדדים. השאלה שניצבת בפניי היא, האם עמד הנתבע בהתחייבויותיו מיום 31.10.13 וכן מיום 27.12.11, שכן אם לא דין התביעה להתקבל. אין חולק כי הנתבע הגיש לידי התובע מס' טיוטות וכן, שהצדדים קיימו מפגשים ביניהם במשרדו של התובע העוסקים בתביעה אותו היה אמור לייצג הנתבע, לא ניתן להתעלם מכך שכן הנתבע השקיע מזמנו. למרות א שביעות רצון התובע מהטיוטות שהועברו לעיונו לא ניתן להתעלם מהשעות שהשקיע הנתבע בהכנת הטיוטות. סעיף 54 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961 קובע כי: "במילוי תפקידיו יפעל עו"ד לטובת שולחו בנאמנות ובמסירות..". הנתבע צרף מסמכים רבים לכתב ההגנה המוכיחים את כמות העבודה הרבה שהשקיע עבור התובע ואילו התובע כלל לא הוכיח, שהנתבע לא מילאה חובות המוטלות עליו, כאמור לעיל. אכן , בסופו של דבר לא הוגשה כל תביעה לבית-המשפט. אך כפי שטען הנתבע, לא הוגשה התביעה בשל שינויים שערך וביקש התובע לבצע בטיוטות שוב ושוב. שכר הטרחה אינו אמור להיות משולם אך בשל מסמך שהוגש או לא הוגש לבית המשפט, אלא בשל עבודה שנעשתה. כפי שהוכח, באמצעות הטיוטות שצרף הנתבע וכן הסכמת התובע למפגשים שנעשו בין השניים במשרדו של הנתבע, וכן נלמד בהתכתבויות הרבות בין הצדדים, אכן נעשתה עבודת הכנה על מנת לטפל בעניינו של התובע אלא שהיא נקטעה באיבה, משהתובע סבר כי הטיפול שהוא מקבל אינו מספק. לפיכך, מהותית בוצעה עבודה ו הנתבע ראוי לתשלום שכר בגין העבודה שבוצעה. כפי שהסביר הנתבע לתובע במייל ששלח לו והוצג בפניי בהמ"ש , וכן בחקירת התובע הוא לא הכחיש זאת, הנתבע לא היה נכון להגיש את התביעה מאחר שסבר שהיא חסרת סיכוי משפטי, לאחר שהסכים לייצגו הסביר הנתבע לתובע, חוזר ואומר, כי התביעה מורכבת וסבוכה ודורשת זמן עבודה רבה. לכן אין כדי להצביע על רשלנות הנתבע. לעורך הדין המטפל בתיק שיקול דעת מלא בשאלה האם כתב התביעה שהוכן מוכן להגשה לבית המשפט ואינו חייב להגישו בשל לחץ שהפעיל לקוחו רק על מנת שזה יהיה מוגש .הנתבע עשה עבודה קשה , מלאכתו קשה עוד יותר עקב הסתרת התובע נתון מהותי לגבי עברו הנפשי שיכול להשפיע על תוצאות ההליך כולו. לראיה התובע לא הגיש את התביעה עד היום, דבר המלמד על סיכויי התביעה כפי שסובר התובע ועל מורכבותה. מה עוד שהנתבע אכן הגיש טיוטות לעיונו של התובע ביום ה- 6.11.11 וב-1.1.12 , כפי שהתחייב אך הן לא היו לשביעות רצונו של זה. עצם התחייבות הנתבע להחזיר את הכסף במידה ולא תוגש התביעה מלמדת על הלחץ שבו היה נתון הנתבע מצד התובע אולם בסופו של דבר התביעה לא הוגשה בגלל הנסיבות שלא אפשרו את הגשתה. מכאן, שהנתבע עמד בהתחייבותו עשה עבודה רבה ועשה כל שביכולתו לרצות את לקוחו. מאחר ובהסכם שכר הטרחה נאמר כי שכה"ט בסך 20,000 ₪ כולל את "כל הדרוש עד לסיום ההליכים.." ומאחר וההליכים בבית משפט עדיין לא החלו , מתוך הסכום ששילם התובע, סך של 23,200 ₪ , על הנתבע לקבל סך של  13,200 ₪ המהווה חלק יחסי עבור עבודתו. את שאר הסכום אני מורה לנתבע להחזיר לתובע בתוך 30 ימים. לסיכום, הנתבע ישלם לתובע סך של 10,000 ₪ בתוך 30 יום. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בתוך 15 יום. תביעה נגד עורך דיןעורך דין