תביעה על סירוב להחליף מכשיר סלולר (אייפון)

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תביעה על סירוב להחליף מכשיר סלולר: 1. התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעת, בטענה של זלזול בצורה מחפירה כלפי לקוח, אשר סירבו להחליף לו מכשיר, שלא הייתה בו קליטה וכמו כן, הלין התובע על אספקת נסטינג לא תקין ובשל כך ובשל העובדות העיקריות שיובאו להלן, מבקש התובע לחייב הנתבעת לשם לו פיצוי של 25,000 ₪. ואלו הן העובדות העיקריות המועלות על ידי התובע כנגד הנתבעת: א. א) בתאריך 10.8.11 ניגש התובע אל סניף הנתבעת על מנת לשדרג מכשיר וביקש לרכוש סמסונג אופנתי למנהל ונאמר לו, שיש חוסר מדגם זה, אך מכשיר זה יגיע בעוד חודש בערך ובינתיים ניתן לתובע מכשיר איפון 2 והוסבר לו, שאם ירצה את הסמסונג עליו לשמור על האריזה של האיפון ולהחזיר האיפון כחדש. לאור זאת, שמר התובע את האריזה ועל האיפון. ב) לאחר חודש התקשרו אל התובע ואמרו לו שהגיע הסמסונג ושהוא יכול לבוא לקבלו, אך כאשר הגיע עם האיפון והאריזה, פנה התובע למנהל חדש והסביר לו מה שנאמר לו לגבי החלפת האיפון, אך המנהל השיב לו בצורה מבישה, שעל התובע לשלם עבור האיפון ולהתחייב לסמסונג. לאור גישתו זו של המנהל - חזר התובע לביתו עם האיפון ובלי הסמסונג. ב. א) חודש לאחר האירוע הנ"ל, נוצרה תקלה באיפון שלא הייתה לו קליטה כלל ושוב פנה לסניף הנתבעת והכניסו המכשיר למעבדה ולאחר שעתיים קיבל התובע המכשיר בטענה, שהוא תוקן. למרות שכך נאמר לו, התברר לתובע שעדיין אין קליטה והפעם נאמר לתובע, שיש תקלה בקליטה באזור מגוריו וישלחו מהנדס לבדוק העניין. התובע מציין, שלשכנו גם יש אייפון ואצלו הייתה קליטה מלאה והתובע הסיק מכך, שהאיפון שלו לא תקין. ב) התובע שוב פנה אל סניף הנתבעת והסביר בעיית הקליטה רק באיפון שלו ונאמר לו שיתקנו את הטעון תיקון ובעקבות כך, ביקש התובע מכשיר חלופי עם תוכנת gps ולמרות שהבטיחו לו מכשיר עם תוכנה כזאת הציעו לתובע מכשיר ללא gps. התובע שוב פנה לסניף הנתבעת לקבל חזרה את האיפון והוא קיבל אותו ללא בדיקת קליטה ועם בעיית הקליטה. כאשר התובע חזר עם הבעיה, הציעו לו לשים אנטנה בביתו לצורך קליטה ואם עדיין לא תהא לו קליטה, יתנו לו חגורת אנטנה למכנסיים על מנת שתהא לו קליטה. 2. הנתבעת סבורה, שיש לדחות את תביעת התובע משום שתביעה זו הוגשה לאחר שהנתבעת נוקטת נגדו בהליכי גביה של חוב בסכום של 14,863 ₪, אשר התובע כלל לא הגיש התנגדות כחוק בכל הקשור לחוב זה. כמו כן, ולהצדקת דחיית התביעה, מעלה הנתבעת בכתב ההגנה, את הטענות העיקריות הבאות: א. הנתבעת מכחישה, שהובטח לתובע להחליף את המכשיר שלו למכשיר סמסונג ללא חיוב ולטענתה, בהסכם שנחתם עם התובע, לא מופיעה הבטחה כזאת, אלא התובע שדרג למכשיר אייפון והתובע היה מודע לפרטי הביטוח ולכל יתרות המכשירים שיש לו. התובע פנה לראשונה ביום 11.10.11 להחליף לו דגם המכשיר שבידו לסמסונג ונאמר לו שלא ניתן להחליף לאחר. ב. א) ביום 31.8.11 ביקש התובע לאפס קוד סודי במכשיר ובמסגרת זו, ביצעה הנתבעת עדכון גרסה למכשיר וביום 2.10.11 התלונן התובע על אי זמינות וניתוקים. בעקבות כך, תיקנה הנתבעת רכיב מכאני במכשיר ולא הצליחה לאמת את טענת הניתוק והמכשיר פעל כראוי. למעט הפנייה בשני התאריכים הנ"ל- לא ביקש התובע תיקון במכשיר. לאחר תיקון הרכיב המכאני, החליט התובע ביום 18.10.11 לעבור לחברה אחרת. ב) כמו כן, טוענת הנתבעת, שבכל מכשיר עשויות לקרות תקלות, אך אין בכל תקלה כדי להוות עילת תביעה, משום שהגעה למרכז השירות לצורך בדיקת המכשיר ותיקונו - הינם פעולה נלווית לצריכת השירות. ג. התובע אכן, פנה למוקד טלפוני והתלונן על שיבוש קליטה, אך לטענת הנתבעת, השידורים הממוקמים באותו אזור מספקים קליטה באיכות תקינה והיא גם בדקה עובדה זו והתברר לה, שהתובע צרך זמן אוויר באופן סדיר. 3. התובע מרכז את תלונותיו כנגד הנתבעת בכך, שהוא מייחס לנתבעת זלזול, שקרים והונאה, אך מגוף התביעה עולות, למעשה, שתי טענות עיקריות והן: הטענה הראשונה, מתמקדת בטענה, שהובטח להחליף לו מכשיר אייפון בסמסונג - הבטחה שלא קוימה והטענה השנייה, מתמקדת בטענה של חוסר קליטה למכשיר ולמרות פניותיו אל הנתבעת - לא הצליחו נציגי הנתבעת לתקן ולהביא את המכשיר לידי קליטה. 4. א. לאחר שבחנתי היטב את טענות התובע מזה ואת טענות הנתבעת מזה ולאחר ששקלתי כל חומר הראיות, הגעתי למסקנה, שיש לדחות את בקשת הנתבעת לדחות את תביעת התובע, בטענה שהתובע אינו יכול לפתוח בהתדיינות מחודשת באמצעות הגשת תביעה כנגד הנתבעת, תוך שהיא סומכת טענה זו על פסק דין שניתן נגד התובע המחייב אותו לשלם לנתבעת את חובה. ב. עם כל הכבוד לנתבעת, אין קשר בין הטענה הנ"ל ובין תביעתו של התובע. תביעת הנתבעת כנגד התובע הייתה בגין חוב, אותו היה חייב התובע לנתבעת ובגין כך ניתן נגד התובע פסק דין, אך הכרעה זו יצרה מעשה בי- דין אך ורק בכל הקשור לחוב הנטען, אך התובע בתביעה זו אינו מבקש החזר חוב ואין התובע טוען לגבי נכונות החוב או נכונות פסק הדין. תביעתו של התובע אינה קשורה כלל לחוב הנ"ל, אלא התובע מפנה תביעתו כנגד התנהלות הנתבעת כלפיו בכל הקשור במכשיר האיפון והיעדר הקליטה. 5. עם זאת, הגעתי למסקנה - על פי חומר הראיות שהוצג בפני- שדין תביעתו של התובע להידחות - זאת מהנימוקים הבאים: א. א) התובע לא הוכיח את טענותיו העיקריות המתייחסות לאי החלפת האיפון ולהיעדר הקליטה והאם היעדר הקליטה נבעה מתקלה במכשיר עצמו או מתנאי קליטה בסביבה בה נמצא התובע באותה עת. כמו כן, לא ברור כלל, מדוע טענות אלו - גם אם היו מוכחות- מצדיקות הגשת תביעה בסך 25,000 ₪. ב) התובע לא צרף לכתב התביעה אף מסמך רלוונטי לתביעה זו, לעומת זאת, כפי שעולה מהמסמכים שצרפה הנתבעת לכתב ההגנה, התקשר התובע ביום 16.8.11 עם הנתבעת בהסכם לאספקת שירותים ובמסגרת זו רכש התובע מכשיר איפון, כמפורט במוצג נ/2. התובע לא הוכיח, שהיה הסכם אחר, למעט ההסכם הכתוב עליו הוא חתם ולכן, עדותו של התובע היא עדות בעל פה הסותרת מסמך בכתב. התובע גם לא הוכיח, שהובטח לו, בשלב כלשהו, להחליף לו את מכשיר האיפון במכשיר סמסונג ללא תוספת עלות. ג) ממסמך נוסף שהגישה הנתבעת במהלך הדיון - נ/1- עולה, שהתובע אמנם פנה בדבר מכשיר האיפון וטען לתקלה חוזרת וגם על כך, שנאמר לו שיוכל להחליף המכשיר, אך כבר מאותו מסמך עולה הכחשת הנתבעת ונטען, שפתרון החלפת המכשיר אינו עומד על הפרק. התובע טוען, שהגיע פעמים מספר אל הנתבעת על מנת לתקן את המכשיר ובעדותו בבית המשפט אף טוען שהיה בקשר עם הנתבעת בעניין זה במשך 8 חודשים או אף שנה. (עמ' 1 לפ',ש' 15- 16 וש' 21) ברם, נראה לי- עם כל הכבוד לתובע- שמאז ההתקשרות של יום 16.8.11- לא המשיך התובע בקשר עם הנתבעת למשך 8 חודשים, אלא עוד לפני זה החליט לעבור לחברה אחרת. ד) הנתבעת מאשרת את טענת התובע, שבשלב מסוים, הוא פנה והתלונן על שיבושי קליטה, אך לאחר בירור העניין על ידי הנתבעת וגם מהמסמכים שהגישה הנתבעת לבית המשפט עולה, שהתקלות תוקנו והתובע לא סתר טענות אלו. הנתבעת גם מצאה, שבאזור הנטען, מסופקת קליטה באיכות תקינה ואף תומכת טענה זו בהצגת נתונים על השימוש ועל צריכת זמן אוויר שהשתמש התובע באופן סדיר ותוך איכות תקשורת טובה. (ראה העתק דו"ח איכות התקשורת שצורף לכתב ההגנה- נספח א') ב. א) כל המחזיק במכשיר סלולארי עשוי להיתקל במקום מסוים, בנתונים סביבתיים מסוימים, בהם הקליטה לא טובה או בסביבה בה נעדרת קליטה כליל, שכן אין דין קליטה במעלית, למשל, או במקום נמוך כדין קליטה בשטח פתוח או בשטח בו נתוני הקליטה פתוחים וטובים ולכן, אין היעדר קליטה זמנית או במקום מסוים כדי להצביע על אי תקינות המכשיר ואין בהיעדר קליטה זמנית כזאת כדי להוות הפרת הסכם המעניקה למחזיק המכשיר עילת תביעה, קל וחומר לא עילת תביעה המצדיקה תביעת סכום של 25,000 ₪. ב) בכתב התשובה, שהגיש התובע לכתב ההגנה, ציין התובע, שבעת שבוצע ניסיון קליטה בסניף הנתבעת, הייתה קליטה, אך כאשר יצא מהסניף - נעלמה הקליטה וכמו כן, המשיך התובע ובדק את הקליטה בביתם של חברים והתובע גילה, שבמכשירים של החברים יש קליטה ואילו במכשיר שלו אין קליטה. (ראה גם לעניין זה עדותו של התובע בעמ' 1 לפ', ש' 13- 14). גם טענה זו לא הוכיח התובע, שכן התובע לא הביא אף עד להעיד על כך. ג) זאת ועוד, התובע כותב באותו כתב תשובה, שהוא לקח את האיפון לתיקון במעבדה פרטית ושם קבעו שישנה תקלה, אך גם טענה זו לא הוכחה, שכן התובע לא הביא אישור המעבדה על בדיקת המכשיר ועל קיומה של תקלה ומה בעצם אותה תקלה שנמצאה. ג. מכתב התשובה הנ"ל עולה בעצם הסיבה העיקרית להגשת תביעה זו והסיבה נעוצה על כעסו של התובע על הנתבעת, אשר נקטה בהליכים משפטיים לגבות ממנו חוב, שהיה חייב לנתבעת. כך מלין התובע על כך, שהנתבעת מכרה את רכבו ומסיים התובע את כתב התשובה בדרישה הבאה: "מבקש מהנתבעת את הסכום הנדרש כדי לשלם להם את החוב ולבטל לי את העיקולים בתוספת הפסד של עבודתי מספר ימים שביקרתי בבוקר את החברה ועל הזלזול". (ראה גם דברי התובע בעמ' 3 לפ',ש' 13- 17 ובעמ' 4 לפ', ש' 7). 6. סוף דבר, לאור הנימוקים שפורטו לעיל ומאחר והתובע לא הוכיח את טענותיו, בדבר ההבטחה להחליף לו את המכשיר והיות והוא גם לא הוכיח שהיעדר הקליטה נבעה מאי תקינות המכשיר (כאמור לעיל), אני מחליט לדחות את התביעה. לאור התוצאה אליה הגעתי, הרי שמן הדין היה להטיל על התובע הוצאות, ברם לאור הביקורים שביקר התובע אצל הנתבעת - החלטתי שלא לחייבו בהוצאות. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. אייפוןסלולר (תביעות)