תסמונת התעלה הקרפלית בשתי הידיים

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תסמונת התעלה הקרפלית בשתי הידיים: 1. בפנינו תביעתו של מר אחמד X (להלן: "התובע") כנגד המוסד לביטוח לאומי (להלן:"הנתבע") להכיר בו כמי שחלה בתסמונת התעלה הקרפלית (CTS), כמחלת מקצוע כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשמ"ה - 1995 (להלן - החוק) . 2. הנתבע דחה את התביעה בטענה שאין קשר סיבתי בין המחלה לבין תנאי עבודתו, וזאת כעולה ממכתב הדחיה מיום 22.9.07. 3. במסגרת דיון אשר נערך ביום 15.10.12, הודיע הנתבע על הסכמתו למינוי יועץ רפואי, על מנת שיתן את חוות דעתו בשאלת הקשר הסיבתי בין תנאי עבודתו של התובע לבין המחלה ממנה הוא סובל, על בסיס עובדות מוסכמות . 4. א. ביום 3.12.12 מינה ביה"ד את ד"ר דוד אנג'ל לשמש כמומחה יועץ רפואי מטעם בית הדין. ב. בחוות דעתו מיום 28.11.12 קבע המומחה כי "התובע סבל מתסמונת תעלה קרפאלית קלה בשתי כפות הידיים. כמו כן הוא סבל מכאבי צוואר על רקע היצרות ושינויים ניווניים בגובה C6 - 7 . עבודתו ובעיקר העבודה עם מכשיר קונגו תורמת להתפתחות מחלת תסמונת התעלה הקרפאלית. אין קשר סיבתי בין עבודתו למחלת הצוואר. ... בעבודתו נגרמים נזקים זעירים, ומוגדרים ובלתי הפיכים שתורמים בהדרגה להתפתחות תסמונת תעלה קרפאלית. מצב הצוואר יכול להשפיע גם כן על תפקוד העצבים המדיאנים (שנפגעים גם בתסמונת תעלה קרפאלית) עם זאת , השפעת עבודתו על התפתחות תסמונת תעלה קרפאלית אינה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים (הצוואר) ". ג. בתשובותיו של ד"ר דוד אנג'ל לשאלות הבהרה ואשר ניתנו ביום 8.2.13 קבע המומחה כי, "ניתן להסתמך על בדיקת EMG אחת כדי לענות על השאלה. הבדיקה בוצעה במכון נוירו-פסיכולוגי טוב והראתה תסמונת תעלה קרפאלית קלה (באותה תקופה) . ברור שכל בדיקה משקפת את המצב בזמן שהיא בוצעה. בדיקה בהווה תענה על השאלה מה מצבו בהווה,והיא יכולה להיות יותר חמורה או לעיתים יותר קלה מהמצב לפני 5 שנים. ... נושא תסמונת תעלה קרפאלית נמצא בתחום ההתמחות האורטופדית . אין שום בעיה שאבחנה זו תבוצע ע"י מומחה לאורטופדיה או מומחה לנוירולוגיה שנעזרים בבדיקת EMG. לא ראיתי בתיקו הרפואי עדות לגורמי סיכון מיוחדים ללקות בתסמונת תעלה קרפאלית (כולל מחלת סכרת). ציינתי כי מחלת הצוואר יכולות להשפיע על התפקוד העצבי ביד . (מחלה זו אינה קשורה בקשר סיבתי לעבודתו). " 5. לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה, ונוכח עמדת הצדדים, הורה בית הדין על הגשת סיכומים בכתב . 6. התובע טען בסיכומיו, כי יש לאמץ את קביעתו המנומקת של המומחה הרפואי בחוות דעתו,כי קיים קשר סיבתי בין המחלה ממנה הוא סובל בכפות הידיים, לבין עבודתו. 7. הנתבע טען בסיכומיו, כי יש לדחות את התביעה הן ביחס לפגיעה בצוואר והן בכפות הידיים. לטענתו, לא ניתן להסתמך על ממצא בדיקה יחידה וחסרת ממצאים משמעותיים אשר בוצעה לפני כ-5 שנים,וכי המומחה הגיע למסקנותיו מבלי שהיו מונחות בפניו תוצאות בדיקות קליניות של מומחה אורטופד/כירורג של כף היד, אשר היו יכולים לתמוך או לשלול את ממצאי בדיקת ה-EMG שאינם נראים מספקים ומובהרים. עוד טען הנתבע כי המומחה התעלם מגורמי סיכון משמעותיים אצל התובע, למעט נושא הצוואר. לפיכך טוען הנתבע אין לקבוע קיומו של קשר סיבתי ודין התביעה להידחות. דיון והכרעה 8. לאחר שעיינו בכל כתבי הטענות ונספחיהם, בחוות הדעת של המומחה, בחוות דעתו המשלימה ובשאר המסמכים בתיק, החלטנו לקבל את התביעה . 9. המומחה קבע בחוות דעתו כי התובע סבל מתסמונת תעלה קרפאלית קלה בשתי כפות הידיים, ועבודתו ובעיקר העבודה עם מכשיר קונגו תורמת להתפתחות מחלת תסמונת התעלה הקרפאלית. בהמשך אותה חוות דעת מסכם המומחה בקביעתו, כי מצב הצוואר יכול להשפיע גם כן על תפקוד העצבים המדיאנים אשר נפגעים גם בתסמונת תעלה קרפאלית, אך יחד עם זאת הגיע למסקנה כי השפעת עבודתו של התובע על התפתחות תסמונת התעלה הקרפאלית אינה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים . 10. בית הדין נעתר לבקשת הנתבע להפנות שאלות הבהרה למומחה על חוות דעתו מיום 28.11.12, והמומחה נשאל בין היתר, האם לדעתו, ניתן להסתמך על ממצאי בדיקה אחת ויחידה שהוצעה לתובע לפני כ-5 שנים , והמומחה השיב על כך במסגרת חוות דעתו המשלימה מיום 8.2.13 כאשר קבע כי אכן ניתן להסתמך על בדיקת EMG אחת כדי לענות על השאלה, ואף הסביר כי הבדיקה בוצעה במכון נוירו-פסיכולוגי טוב והראתה תסמונת תעלה קרפאלית קלה - באותה התקופה, והוסיף המומחה כי, ברור שכל בדיקה משקפת את המצב בזמן שהיא בוצעה. "בדיקה בהווה תענה על השאלה מה מצבו בהווה,והיא יכולה להיות יותר חמורה או לעיתים יותר קלה מהמצב לפני 5 שנים", על כן טענת הנתבע בעניין זה דינה להידחות. כמו כן, נשאל המומחה לבקשת הנתבע, האם מצויים בתיקו הרפואי של התובע ממצאים המעידים על נוכחות מחלות כרוניות הידועות כגורמי סיכון להתפתחות או להחמרת המחלה, כגון סכרת, והמומחה השיב על כך באופן מפורט ומנומק, "לא ראיתי בתיקו הרפואי עדות לגורמי סיכון מיוחדים ללקות בתסמונת תעלה קרפאלית (כולל מחלת סכרת). ציינתי כי מחלת הצוואר יכולות להשפיע על התפקוד העצבי ביד . ", לפיכך גם טענה זו של הנתבע דינה להדחות. גם ביחס לטענת הנתבע במסגרת סיכומיו , כי המומחה הגיע למסקנותיו מבלי שהונחו בפניו ממצאי בדיקת מומחה אורטופד/כירורג של כף היד, השיב המומחה לשאלת הנתבע בעניין זה כי נושא תסמונת תעלה קרפאלית נמצא בתחום ההתמחות האורטופדית . ואין שום בעיה שאבחנה זו תבוצע ע"י מומחה לאורטופדיה או מומחה לנוירולוגיה שנעזרים בבדיקת EMG. על כן טענת הנתבע גם בעניין זה דינה להידחות. 11. בענייננו - לא ניתן לומר שחוות הדעת אינה מנומקת, או שאין בה מענה לשאלות שהופנו לבקשת הנתבע, גם אין בה פגמים נגלים לעין, ואין היא בלתי סבירה על פניה. קביעות המומחה מוסברות היטב ומבוססות על העובדות והחומר הרפואי אשר עמד בפניו, והמומחה התייחס מפורשות לשאלות שנשאל. משכך - לא מצאנו כל נימוק או טעם המצדיקים הימנעות מאימוץ חוות הדעת. 12. באשר למשקל שמייחסים בתי הדין לעבודה, לחוות דעתו של מומחה יועץ רפואי, קבע בית הדין הארצי לעבודה: "... חוות דעת מומחה מטעם בית הדין היא בבחינת "אורים ותומים" לבית הדין בתחום הרפואי וככלל, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות הדעת המוגשת לו ע"י המומחה מטעמו, יסמוך ידו עליה ולא יסטה מקביעותיו, אלא אם כן קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן. בית הדין נוהג לייחס משקל רב לחוות דעת המומחה מטעמו, שכן האובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מירבית מעצם העובדה, כי אין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל את שכרו מידי בעל הדין ." (ראה: עב"ל 345/06 המוסד לביטוח לאומי - מרדכי בוארון, פס"ד של כב' השופט פליטמן מיום 15.5.07). 13. לאור כל האמור לעיל, ביחס לצוואר- התביעה נדחית, וביחס לתסמונת התעלה הקרפלית בכפות הידיים- התביעה מתקבלת. 14. הנתבע ישלם לתובע הוצאות בסך 2500 ש"ח וזאת תוך 30 יום מקבלת פסק הדין. 15. לצדדים הזכות לערער על פסק - דין זה, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 ימים ממועד קבלת פסק הדין . רפואהתסמונת התעלה הקרפלית (CTS)