תקיפה ישירה תקיפה עקיפה - ארנונה

תקיפה ישירה תקיפה עקיפה - ארנונה התקיפה הישירה של נושאי הארנונה, מוסדרת בשני חוקים: חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו-1976 הדן בתקיפה ישירה של שומת הארנונה בדרך של הגשת השגה למנהל הארנונה, שעל החלטתו ניתן לערור לפני ועדת הערר ברשות. על החלטת הערר ניתן להגיש ערעור מנהלי לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. החוק השני הוא חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים, התש"ס-2000 (להלן- "חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים") הקובע שעתירה על החלטת רשות בנושא ארנונה, תידון בבית המשפט לעניינים מנהליים, אולם עתירות התוקפות ישירות החלטות של שר הפנים או האוצר, יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק. תקיפה עקיפה, לעומת זאת, דנה במצב בו הרשות מגישה תביעה לתשלום ארנונה לבית המשפט המוסמך. במקרה זה רשאי הנישום להתגונן כנגד התביעה בטענות של חוקיות דרישת התשלום, ועניין זה יכול להתברר בבית המשפט האזרחי. ארנונהמשפט פליליאלימותמשפט תעבורהעקיפהתקיפה