תיקון דרך לקוי

פסק דין לפני תביעת התובע כנגד הנתבעת לתשלום פיצוי בגין נזק שנגרם לרכבו בשל תיקון דרך לקוי. אין חולק כי ביום 1.11.07 הזמין התובע נציג של הנתבעת בשל תקלה שאירעה ברכבו. אין חולק כי לאחר בדיקת המנוע זיהה הנציג (מר הרשטיק) נתיך שרוף והחליפו באחר. אין חולק כי לאחר מכן נערך על ידי נציג הנתבעת ניסיון להניע את הרכב אך עלה עשן ונוצרה דליקה. הרכב נגרר אל המוסך ותוקן שם. התובע טוען כי נציג הנתבעת התקין נתיך של 30 אמפר במקום הנתיך שנשרף שהיה של 20 אמפר ובכך גרם לדליקה. התובע צירף חוות דעת מומחה של מר בריין אבר, הקובעת כי השריפה אכן נגרמה על ידי החלפת הנתיך בנתיך לא מתאים וכן כי הבעיה המקורית של הרכב היתה תקלה בחיישן גל זיזים, תקלה אשר גרמה לכתחילה לשריפת הנתיך הראשון. לפי קביעת המומחה, תקלה כזו חייבה את נציג הנתבעת להורות על גרירת הרכב למוסך לצורך תיקון החיישן ולא להחליף נתיך ולנסות להניע שוב את הרכב. הנתבעת הגישה כתב הגנה לקוני. היא אישרה כי נציגה החליף נתיך אך טענה כי: "איש השירות מטעמנו איבחן שישנו נתיך שרוף ולפיכך החליפו. מיד בעת ההחלפה ראה איש השירות שיש קצר בצומת חוטים ולפיכך ניתק מיידית את הפיוז וקבע שיש לגרור את הרכב לשם תיקונו במוסך. אין כל ספק כי כל בעל מקצוע אשר היה ניגש לבדוק את התקלה ברכב, היה נוהג כך וקודם מחליף את הנתיך השרוף לפני כל פעולה אחרת" עוד טענה כי "אין כל ספק כי הנזק המדובר היה קיים טרם הגעתנו והיווה את עצם הצורך במתן שירות מלכתחילה". לדיון היום הופיע נציג הנתבעת אשר היה במקום והחליף את הנתיך (מר הרשטיק). עלה מעדותו כי אינו מכיר היטב את הרכב ואת הנתיכים המותקנים בו, ולא יכול היה להעיד איזה נתיך שם במקום זה שנשרף, כך שלא יכול היה גם לדחות את האפשרות כי התקין נתיך של 30 אמפר במקום המיועד לנתיך של 20 אמפר. מר הרשטיק העיד כי הבחין בתקלה בחיישן גל זיזים וכן הבחין בכך שהחוטים של החיישן היו קצת חרוכים. עוד אישר כי תקלה כזו מחייבת החלפת החיישן במוסך וכי היא עלולה לגרום לשריפה. למרות זאת העיד כי לא הורה על גרירת הרכב אלא "ניסיתי.. מקצועית.. להפריד את החוטים ללפף אותם בבידוד כדי שיוכל להגיע למוסך". העיד לפני גם מומחה התובע. עדותו היתה מהימנה ומשכנעת והיא עולה בקנה אחד עם גרסת התובע. ודוק: התובע אינו תובע מידי הנתבעת את מחיר תיקון חיישן גל הזיזים, שכן אין חולק כי תקלה זו אירעה ללא קשר לפעולות נציג הנתבעת וקדמה להגעתו. התובע מייחד תביעתו לנזק שנגרם בגין השריפה. שוכנעתי כי נזק שריפת צמת החוטים כמתואר בכתב התביעה (להבדיל מהתקלה בחיישן גל הזיזים) נגרמה בשל התקנת נתיך לא מתאים, כדברי מומחה התובע, טענה אשר לא נסתרה על ידי נציג הנתבעת עצמו אף לא על ידי הנתבעת (אשר לא הגישה חוות דעת מומחה מטעמה). אדגיש כי גם אם היה מתברר כי לא הנתיך היה הגורם לדליקה לא היה בכך כדי לסייע לנתבעת, שכן עלה מדברי נציגה כי עצם הניסיון להניע את הרכב שיש בו תקלה בחיישן גל זיזים חשפה אותו לסכנת דליקה וכיוון שכך התיקון שניסה לבצע חלף גרירת הרכב למוסך היה רשלני מעצם טיבו והוא שגרם לדליקה. הוכח לפני נזק ישיר (תיקון) בסך של 5,289 ₪. יתר ראשי הנזק לא הוכחו במאומה. אשר על כן, הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך של 5,289 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד יום התשלום בפועל, וכן הוצאות משפט בסך של 750 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד יום התשלום בפועל. תאונת דרכים (תיקון דרך)