אלימות אלכוהוליסט

להלן גזר דין בעבירות אלימות אלכוהוליסט: גזר דין הנאשם הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות אלימות שונות. על פי האמור בכתב האישום - ביום 10.6.07 תקף הנאשם מתלונן בעקבות סירובו של המתלונן ליתן לו כסף. הנאשם נגח בפני המתלונן וגרם לו לחבלות. כמו כן, זרק הנאשם אבן לעברו של המתלונן ואיים עליו שאם יתלונן ימות. ביום 12.6.07 פגש הנאשם ברעייתו של אותו מתלונן, קילל אותה והכניס לחולצתה גלעין של אפרסק תוך שהוא נוגע בחזה, מעל חולצתה. הנאשם איים אף עליה, בכך שאמר כי בעלה כבר קיבל מכות והיא תקבל "אותו דבר". ביום 17.6.07 עוכב הנאשם לצרכי חקירה לתחנת המשטרה. בעת היותו בתחנת המשטרה התפרע הנאשם, קפץ על מכשיר פקס, משכו לרצפה ושברו תוך איום על השוטרים שישבור את כל התחנה. בהמשך, העליב הנאשם קצין משטרה בקללות. עת נחקר בגין מעשיו, העליב הנאשם את השוטר שחקרו במילים בוטות ביותר והעליבו שנית עת נסע עימו ברכב משטרתי לבית המשפט. באותן נסיבות אף תקף הנאשם את אותו שוטר. משהגיעו השניים לחניון בית המשפט, איים הנאשם על השוטר בפגיעה בחייו, בחיי בני משפחתו וברכושו. בעקבות הדיון בבית המשפט, נלקח הנאשם לבית החולים רמב"ם לצורך בדיקה. בביה"ח התפרע והשתולל, דחף מסך מחשב והפילו. בשל מעשיו, הורשע הנאשם בעבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, איומים במספר הזדמנויות, תקיפה סתם, התנהגות פרועה במקום ציבורי, העלבת עובד ציבור ותקיפת שוטר, בניגוד לסעיפים 380, 192, 216, 288 ו - 273, הכל לחוק העונשין תשל"ז - 1977. הנאשם הודה במיוחס לו לאחר שכפר בעובדות כתב האישום. התיק נקבע לשני מועדי הוכחות ובטרם התייצבו ונשמעו העדים, במהלך תזכורת שקדמה למועד ההוכחות הראשון, חזר הנאשם מכפירתו, לאחר שהצדדים התקשרו בהסדר טיעון. על פי הסכמת הצדדים, יגזר עונשו של הנאשם, למאסר לריצוי בפועל למשך 27 חודשים. לנאשם עבר פלילי מכביד ביותר האוחז 18 הרשעות קודמות, בגין מגוון רחב ביותר של עבירות, אשר ברובן הינן עבירות אלימות, חלקן מסוג דומה או זהה לעבירות בהן הורשע בהליך הנוכחי. הנאשם ריצה מספר לא מבוטל של עונשי מאסר בפועל. כנגד הנאשם תלויים ועומדים שלושה עונשי מאסר על תנאי. האחד, בן 9 חודשים. השני והשלישי, בני 9 ו - 18 חודשים, אשר הוטלו על הנאשם בבית המשפט המחוזי, בגדרי ערעור שהוגש ע"י המאשימה, נוכח גזר דין, מקל לדידה, שהוטל ע"י בית משפט השלום. ראוי לציין, כי בעניינו של אותו ערעור, שעסק אף הוא בעבירת אלימות, נמנע בסופו של יום בית המשפט המחוזי מלהחמיר עם הנאשם ע"י מאסרו, שכן הוברר, כי הנאשם סיים אך עתה לרצות עונש מאסר ומשמעות ההחמרה היתה השבתו אל בין כתלי בית האסורים. אשר על כן, הטיל בית המשפט המחוזי עונש מאסר על תנאי ארוך ומשמעותי בשל חלק מן העבירות נשוא אותו ערעור. הנאשם נעצר בשל מעשיו נשוא ההליך הנוכחי עד תם ההליכים ומאז 17.6.07 הינו עצור. במסגרת הליכי המעצר הופנה הנאשם לבדיקה פסיכיאטרית לבחינת כשירותו לעמוד לדין. הנאשם נמצא כשיר לעמוד לדין. יחד עם זאת נמצא, כי הינו סובל מהפרעת אישיות אנטיסוציאלית. יש עם זאת להדגיש, כי על פי האמור בחוות הדעת, הוטל ספק בקיומו של בסיס שיקומי, הנאשם הועבר ממרכז רפואי אחד למשנהו בשל התנהגות אלימה, כן נמסר כי הוא צורך אלכוהול מגיל צעיר ביותר, גורם המהווה כפי הנראה את הכח המניע את פעולתו האלימה. בטיעוניהם לעונש ביקשו הצדדים לכבד את הסדר הטיעון. המאשימה הסבירה את שיקוליה להסדר הטיעון, אשר לדבריה הינו ראוי ואינו חורג ממדיניות הענישה הנוהגת במקרים מהסוג המדובר. כמו כן, הפנתה המאשימה אל חווה"ד הפסיכיאטרית על פיה הנאשם לוקה בהפרעה אישיותית. ב"כ הנאשם טען, כי התמכרותו של הנאשם לטיפה המרה היא אבי כל חטאת בעניינו ושכרותו מובילה אותו לדפוסי התנהגותו הנפסדת. עוד הדגיש ב"כ הנאשם את ההודאה, אשר יש בה אף הבעת חרטה והפנמה, את נטילת האחריות ואת החסכון בזמן השיפוטי. הנאשם בדבריו האחרונים, הביע צער על התנהגותו, הסביר כי מעשיו נעשו על רקע עירפול חושים מוחלט עקב שתיה חריפה. עוד סיפר הנאשם, כי הוא עצור בכלא בו ניתן לו טיפול תרופתי פסיכיאטרי. בהקשר זה יש לציין, כי על פי האמור בחווה"ד, קיבל הנאשם טיפול תרופתי "להרגעה". הרחבתי כפי שהרחבתי על מנת להבהיר, כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים מקל הוא בנסיבות הענין. הנאשם הינו אדם אלים ואלימותו באה לביטוי בדרכים רבות, שונות ומגוונות כל אימת שצרכיו אינם נענים. גם אם אניח, כי דפוסי האלימות מחמירים בו באופן ניכר משלוגם הוא מן הטיפה המרה, אין בכך כדי להקהות באופן ממשי מחומרת מעשיו, בפרט כשאלו נבחנים על רקע הרשעותיו הרבות, על רקע מעשיו בעבר, על רקע המאסרים על תנאי התלויים ועומדים כנגדו ועל רקע האמור בחווה"ד. ספק בעיני, אם יוכל הנאשם לשנות דרכיו בעתיד באם לא יאגור ויאזור כוחות באופן עצמאי תוך גילוי כוונות כנות ואמיתיות להיגמל מצריכת אלכוהול. יחד עם זאת, לא ניתן לבטל את העובדה כי הנאשם הודה במיוחס לו וחסך זמן שיפוטי יקר ורב. יש לציין בהקשר זה, כי אף התיתרה עדותם של שני המתלוננים בהם פגע הנאשם, ועל כך יש לברך. אף להתרשמותי האישית, הטיפול אותו מקבל הנאשם אכן גורם לו לרגיעה. תקוה אני כי ידע הנאשם במהלך תקופת מאסרו הנוכחית להביא עצמו גם לידי כניסה למסלול גמילה ושיקום, לרבות שינוי התנהלותו האלימה על כל קוויה. לאחר ששקלתי את כלל הנתונים שבפני מצד החומרא ומצד הקולא, מוצא אני לכבד את הסדר הטיעון, אשר אף אם מקל הוא אינו חורג בצורה ממשית ממתחם הסבירות. אשר על כן הנני מטיל על הנאשם את העונשים כדלקמן - הנני מפעיל מאסר על תנאי בן 9 חודשים מת.פ. 1066/06 בימ"ש שלום חיפה. הנני מפעיל מאסר על תנאי בן 9 חודשים כפי שהוטל בע.פ. 864/06 בימ"ש מחוזי חיפה. הנני מפעיל מאסר על תנאי בן 18 חודשים כפי שהוטל בע.פ. 864/06 בימ"ש מחוזי חיפה. יצויין, כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה לא עודכן ברישום הפלילי ועל המאשימה לעשות לתיקון מצב זה. המאסרים על תנאי שהופעלו ירוצו בחופף זה לזה. בגין העבירות בגינן הורשע הנאשם בתיק שבפני, הנני מטיל על הנאשם עונש מאסר לריצוי בפועל למשך 12 חודשים. בהתאם להסדר הטיעון הנני מורה, כי מתוך המאסר לריצוי בפועל שהוטל ירוצו 9 חודשים במצטבר לעונשי המאסר על תנאי שהופעלו ו - 3 חודשים ירוצו בחופף. סה"כ על הנאשם לרצות 27 חודשי מאסר בפועל החל מיום מעצרו 17.6.07. כן הנני מטיל על הנאשם 12 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך 3 שנים מיום שחרורו כל עבירת אלימות כלפי גוף אדם לרבות נסיון. כן הנני מטיל על הנאשם 6 חודשי מאסר על תנאי שלא יעבור במשך שנתיים מיום שחרורו עבירת איומים, העלבת עובד ציבור והתנהגות פרועה במקום ציבורי בניגוד לסעיפים 192, 288 ו - 216(א)(1) לחוק העונשין, תשל"ז - 1977, לרבות נסיון. ככל שניתן יהיה וככל שיגלה הנאשם כוחות ורצון, הנני ממליץ בפני רשויות שב"ס לשלבו בהליכי גמילה מאלכוהול. אלימותמשקאות משכרים / אלכוהול