השפעת עבר פלילי על העונש

טענתה העיקרית של הסניגוריה היא שלא היה מקום לגזור תקופת מאסר בפועל זהה על שלושת המערערים תוך הדגשה שעברו הפלילי של מערער 2 עשיר יותר משני שותפיו. להלן פסק דין בערעור בנושא השפעת עבר פלילי על העונש: פסק דין ס. הנשיא נ. הנדל: 1. מונח בפנינו ערעור על חומרת עונש המאסר שנגזר על שלושת המערערים. לאחר הודאתם בעובדות כתב האישום המתוקן במסגרת הסדר טיעון שלא התייחס לעניין העונש, הרשיע בית משפט קמא את שלושת המערערים בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע וכניסה והתפרצות למקום מגורים ובנוסף הרשיע את מערער 2 בעבירה של הפרת הוראה חוקית בכך שעבר את העבירות האמורות עת היה נתון במעצר בית. על פי העובדות בכתב האישום המתוקן, קשרו המערערים קשר להתפרץ לבית מגורים בראשון לציון. הם נסעו מבאר-שבע עד לבית האמור. בסמוך לשעה 11:30, נשאר מערער 1 להמתין ברכב ומערערים 2 ו- 3 נכנסו לבית ע"י פתיחת תריס הסלון תוך כדי גרימת נזק למנעול התריס ונטרלו את מערכת האזעקה אשר הותקנה על הקיר בקומת הקרקע של הבית. המערערים 2 ו- 3 פתחו את דלתות ומגירות הארונות בכל הבית והשליכו את תכולת הארונות על הרצפה תוך כדי חיפוש אחר רכוש ונטלו מהבית כסף ורכוש כדלקמן: צמיד זהב, שרשרת, 90 דולר ארה"ב, 20 יורו, כסף רומני בסך - 10,000, כסף סלובני בסך - 20, כסף סלובקי בסך - 50, כסף אוקראיני בסך 200, 1000 דינר, כסף תורכי בסך 49, 50 ש"ח ישנים וכסף זר נוסף בסך 200. בית משפט קמא גזר את העונשים הבאים: על מערער 1 - 24 חודשי מאסר בפועל, שנת מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור אחת מהעבירות בהן הורשע וקנס כספי בסך - 1,500 ₪; על מערער 2 - 24 חודשי מאסר בפועל, הפעלת המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד נגדו של 6 חודשים, מחציתו בחופף ומחציתו במצטבר, מאסר על תנאי לשנה לבל יעבור משך 3 שנים אחת מהעבירות בהן הורשע, מאסר על תנאי של 4 חודשים למשך 3 שנים שלא יעבור עבירה בניגוד לסעיף 287(א) לחוק העונשין וקנס בסך - 1,500 ₪; על מערער 3 - 24 חודשי מאסר בפועל, שנה מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור אחת מהעבירות בהן הורשע וקנס כספי בסך - 1,500 ₪. 2. טענתה העיקרית של הסניגוריה היא שלא היה מקום לגזור תקופת מאסר בפועל זהה על שלושת המערערים תוך הדגשה שעברו הפלילי של מערער 2 עשיר יותר משני שותפיו. טענה נוספת בכיוון זה היא שמערער 2 בניגוד לשני שותפיו עבר גם את העבירה של הפרת הוראה חוקית. יצויין, כי הסניגוריה צמצמה את הערעור מטעם מערער 2 לסוגייה של ניכוי ימי מעצרו, כפי שיובהר בהמשך. אכן כלל מושרש בתורת הענישה הוא אחידות הענישה. פירושו של כלל זה הוא שאין לגזור עונשים שונים באותו מקרה על נאשמים בעלי נתונים דומים שעברו את אותה עבירה. תוצאה אחרת אינה צודקת. כאן הסניגור הופך קטיגור במובן זה שהוא מדגיש את נתוני החומרה במעשה מערער 2 ובעברו הפלילי ובהתאם סבור שעונשו אמור להיות חמור יותר מהמערערים 1 ו- 3. על רקע זה שלא הוגש ערעור מטעם המדינה על קולת העונש נגד מערער 2, עותרת הסניגוריה להקלה בעונשי המאסר שנגזרו על מערערים 1 ו- 3. מספר תשובות לטענת הסניגוריה. ראשית, לעתים לא ניתן לבחון את השוני בין הנתונים האישיים של נאשם אחד לעומת הנתונים האישיים של נאשם אחר על פי בדיקת פרמטרים בודדים. התמונה הכוללת מורכבת יותר. כך המצב במקרה זה. בית משפט קמא התייחס במסגרת גזר דינו להשוואה שערכה התובעת בין שלושת המערערים. צויין עברו הפלילי העשיר של מערער 2. לצד זה, גם צויין שמערער 1 ביצע את המעשים בהם הורשע עת המתין לגזר דין בתיק דומה ואילו ימים ספורים לפני ביצוע העבירה בתיק זה, נידון מערער 3 בתיק פלילי אחר לשישה חודשי מאסר בעבודות שירות והעניין נדחה לקבלת חוו"ד של הממונה על עבודות שירות, שנית, נגזר על מערער 2 עונש מאסר בפועל כולל של 27 חודש לעומת עונש המאסר של שנתיים שנגזר על כל אחד מהמערערים 1 ו- 3. אומנם תוצאה זו משקללת את עונש המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד נגד מערער 2 אך בכל מקרה, מדובר בתקופות שונות. שלישית, הגם ועברו הפלילי של מערער 2 חמור יותר מזה של המערערים 1 ו- 3, גם האחרונים נידונו לעונשי מאסר בפועל. רביעית, העונשים שנגזרו על המערערים אינם כשלעצמם חמורים יתר על המידה. צודקת התובעת שיש להחמיר בעבירות של התפרצות לבתי מגורים. ראוי להדגיש ואף להדגיש שוב שהעבירה של התפרצות וגניבה למקום מגורים הגם והיא מסווגת כעבירת רכוש, מהווה גם במידה זו או אחרת פגיעה בנפשו של בעל בית המגורים שנאלץ להתמודד עם כך שהוא ומשפחתו חשופים לחדירת עבריין לשטח שאמור להיות מבצרו של היחיד. לסיכום, אינני סבור שיש מקום להתערב בעונשי המאסר שנגזרו על המערערים 1 ו- 3. גם אם ניתן היה להחמיר יותר עם מערער 2 מכפי שהחמיר עמו בית משפט קמא. אין הדבר אומר שנפלה טעות בתוצאה הכוללת אליה הגיע בית משפט קמא, ביחס למערערים 1 ו- 3. נקודה אחרונה. הסניגור ביקש כאמור להקל בעונשו של מערער 2 בכך שינוכו כל ימי המעצר שריצה מערער 2 בתיק זה. בית משפט קמא לא פעל כך הואיל ומערער 2 נעצר עד לסיום ההליכים בתיק אחר וקיימת חפיפה מסויימת בין תקופות ימי המעצר עד לסיום ההליכים בשני התיקים. יוצא שמערער 2 היה במעצר עד לסיום ההליכים תקופה מסויימת בשני תיקים שונים. לטענת הסניגור, התיק האחר תלוי ועומד. לא ידוע כעת מה תהיה ההכרעה בדבר הרשעת המערער ועל כן מבקש הסניגור לערוך את הניכוי המלא של הימים בהם נעצר המערער 2 על פי החלטת בית משפט קמא בתיק הנדון. כדי שלא יווצר מצב בו המערער "יהנה" מתקופת המעצר בשני התיקים, הצהירו הסניגור ומערער 2 כי לא יבקשו לנכות את ימי המעצר הרלוונטי היה ויורשע בתיק האחר. בנסיבות אלו, אין אנו נדרשים לקביעות עקרוניות בנדון. די לומר שלא ראינו סיבה שלא להעתר לבקשת הסניגוריה בתיק זה. 3. סוף דבר, הייתי מציע לחבריי לדחות את הערעור. פרט לכך שיש לנכות את ימי המעצר שישב המערער 2 בתיק זה מתאריך - 3.3.08 ועד - 15.7.08 ולא כפי שנקבע. יתר הוראות גזה"ד ביחס לכל המערערים הינן בתוקף. נ. הנדל - ס. נשיא כב' הנשיא י. פלפל: אני מסכים. י. פלפל - נשיא אב"ד השופטת ר. יפה-כ"ץ: אני מסכימה. ר. יפה-כ"ץ - שופטת לכן הוחלט כאמור בפסק דינו של ס. הנשיא נ. הנדל. משפט פליליעבר פלילי