חבלה בנסיבות מחמירות - גזר דין

להלן גזר דין בנושא חבלה בנסיבות מחמירות: גזר - דין 1. הנאשם הורשע על פי הודאתו, ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של חבלה חמורה בנסיבות מחמירות לפי הסעיפים 333 + 335(א)(2) + 29 לחוק העונשין, תשל"ז - 1977. בכתב האישום המתוקן, שבעובדותיו הודה הנאשם, נאמר כי ביום 30.3.07 סמוך לשעה 05:00 הגיע הנאשם יחד עם אחר שזהותו אינה ידועה למאשימה, במכוניתו של הנאשם לרחוב הרצל באור עקיבא. בהגיעם למקום פגשו השניים את המתלונן. הנאשם וחברו תקפו את המתלונן היכו אותו ובעטו בו. תוך כדי התקיפה נדקר המתלונן באמצעות סכין דקירות מרובות בגופו, בראשו ובגפיו. לאחר שהמתלונן נדקר, כאמור לעיל, נמלטו הנאשם וחברו מהמקום ברכב ואילו המתלונן פונה מהמקום לבית חולים הלל יפה שם נותח באופן דחוף. המתלונן אושפז בבית החולים עד ליום 8.4.07. 2. במסגרת הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים תוקן כתב האישום ויוחסה לנאשם העבירה הנ"ל תחת עבירה אחרת, חמורה יותר שהיתה נקובה בכתב האישום המקורי. הצדדים הודיעו לבית המשפט כי הסכימו שיוטל על הנאשם עונש מאסר בפועל של 18 חודשים, עונש מאסר על תנאי לפי שיקול דעת בית המשפט, קנס כספי בסך של 15,000 ₪ ופיצוי למתלונן בסך של 15,000 ₪. 3. באת כח המאשימה עו"ד הגב' הילה כץ, טענה בפני כי הנימוק העיקרי להסדר הטיעון שאליו הגיעה המאשימה עם הנאשם נעוץ במצב הראייתי שבתיק. לדבריה, הקושי הראייתי הוא שהוביל את המאשימה להגיע להסדר הטיעון. היא הוסיפה כי מחומר הראיות לא ברור למאשימה מה חלקו של הנאשם ומה חלקו של השותף לדבר העבירה בתקיפה שפורטה בכתב האישום. באת כח המאשימה הודיעה כי לקחה גם בחשבון את החסכון בזמן השיפוטי שתביא עימה הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום, וכן את העובדה שעברו הפלילי של הנאשם אינו מכביד. עו"ד כץ ביקשה מבית המשפט לכבד את הסדר הטיעון. 4. סניגורו של הנאשם עו"ד יצחק איצקוביץ טען כי מדובר בנאשם בן 27 שעברו הפלילי הינו מינורי. הוא שירת שירות מלא בצה"ל שחלקו היה שירות קרבי והוא חדל מן השירות הקרבי בשל בעיות רפואיות. הסניגור הצביע על כך שהנאשם פעל באופן התנדבותי במסגרת מתנ"ס וסייע בתחרויות ספורט וקייטנות ספורט. עד לאירוע נשוא האישום היה הנאשם פעיל בשירות המילואים. עם שחרורו של הנאשם מצה"ל הקים הנאשם עסק בתחום האינסטלציה שבו עבד עד לאירוע המדובר. הסניגור טען כי הנאשם מצטער ומתחרט על חלקו באירוע ומבטיח כי תהיה זו הפעם האחרונה שיגיע לבית המשפט. הסניגור טען כי חודשי המעצר שבהם היה הנאשם נתון מאחורי סורג ובריח יחד עם עונש המאסר שעליו הוסכם מהווים עונש חמור וקשה מבחינתו. הסניגור הוסיף כי המתלונן עצמו הינו בעל עבר פלילי עשיר הנתון, בעצמו, בימים אלה, בבית המעצר קישון. לטענת הסניגור חלקו של הנאשם באירוע נגזר מהוראות סעיף 29 לחוק העונשין והוא עצמו לא היה הדמות הדומיננטית באירוע. לדבריו זוהי גם הסיבה שבגללה הגיעה המאשימה להסדר הטיעון. הסניגור הדגיש כי הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן חסכו זמן שיפוטי יקר שהיה כרוך בשמיעתם של 48 עדי תביעה. הסניגור הביע את תקוותו כי מהאירוע האמור ומן האישום הנוכחי יצא הנאשם לדרך חדשה, וישקם את עצמו. גם הסניגור הביע את בקשתו לכבד את ההסדר. 5. הנאשם עצמו הוסיף, לאחר דברי הסניגור כי "אני מתנצל על כל המקרה שקרה". 6. אכן, נראה שגם התביעה מכירה בכך שהעונש שעליו הוסכם אינו חמור כלל ועיקר. מדובר במעשה בריונות חמור שבו עשו הנאשם וחברו שפטים במתלונן, היכו אותו, בעטו בו ודקרו אותו דקירות מרובות, דבר שהצריך ניתוח דחוף ואשפוז של 9 ימים. אין ספק שבגין מעשים שכאלה, תוך שימוש בסכין, ראוי להטיל, בדרך כלל, עונשי מאסר חמורים שיהא בהם כדי להרתיע מפני מעשי אלימות ושימוש בסכינים לפתרון סכסוכים. עם זאת, נראה כי היו למאשימה סיבות כבדות משקל להסכים להסדר הטיעון הנ"ל: נראה כי יש קושי ראייתי, לא ברור במדוייק מה היה חלקו של הנאשם באירוע ומה היה חלקו של שותפו. גם עברו הפלילי של הנאשם אינו מכביד: לנאשם רישום פלילי אחד של בית המשפט לנוער, ללא הרשעה, בגין עבירות של פריצה לרכב ותקיפה הגורמת חבלה של ממש וכן הרשעה בבית הדין הצבאי בגין העדר מן השירות שלא ברשות. 7. לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות הענין ואת טענות באי כח הצדדים, החלטתי לכבד את הסדר הטיעון ולגזור על הנאשם את העונשים שעליהם הסכימו הצדדים, מתוך תקווה שהנאשם אכן מתכוון ללמוד את הלקח ולהדיר רגליו מחדרי חקירות של המשטרה ומאולמות בית המשפט. 8. אשר על כן ולאור כל האמור לעיל אני דן את הנאשם כדלקמן: א. אני דן את הנאשם ל - 18 חודשי מאסר לריצוי בפועל. תקופת המאסר תחושב מיום מעצרו של הנאשם ביום 8.5.07. ב. אני דן את הנאשם לשלוש שנות מאסר על תנאי, ואולם הנאשם לא ישא בעונש זה אלא אם יעבור בתוך 3 שנים עבירה מסוג פשע ויורשע עליה. ג. אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך של 15,000 ₪, או שנתיים מאסר תמורתו. הקנס ישולם ב - 5 תשלומים שווים ורצופים בסך של 3,000 ₪ כל אחד, החל ביום 1.12.07 ומדי 1 בחודש שלאחר מכן. אי פרעונו של אחד התשלומים במועד, יעמיד את יתרת הקנס לפרעון מיידי ואם הנאשם לא ישלם את יתרת הקנס כי אז יש לאוסרו כאמור לעיל, והמאסר יתווסף לעונש המאסר כמפורט בפסקה א' דלעיל. ד. אני מחייב את הנאשם לשלם למתלונן פיצוי כספי בסך 15,000 ₪. אני למד מפי התובעת כי הפיצוי כבר הופקד בקופת בית המשפט ועל כן אני מורה למזכירות בית המשפט להעביר את סכום הפיצוי האמור למתלונן. זכות ערעור לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום. משפט פליליאלימותחבלה ופציעה בנסיבות מחמירות