התיישנות - תיקון תביעה

האם לאחר תיקון כתב תביעה בנזיקין יכולה אחת העילות להתיישן ? בית המשפט פסק כי הלכה היא כי לא ניתן להשיב חיים לעילה שהתיישנה בדרך של תיקון כתב תביעה. אם לצד שכנגד היתה עומדת טענת התיישנות במידה ובמקום תיקון התביעה היתה מוגשת תביעה חדשה, אזי בית המשפט לא ישעה לבקשת התיקון. לערכאה הדיונית מסור שיקול-דעת רחב בכל הנוגע לעניינים שבסדר דין בכלל, ולעניין תיקון כתב תביעה בפרט. בכגון דא הגישה היא ליברלית - הלכה היא כי בית המשפט מאפשר לתובע לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. ברם, אם לא שוכנע בית המשפט כי בלעדי התיקון לא תבוא הפלוגתא האמיתית לדיון, דין הבקשה להידחות. להלן החלטה בנושא התיישנות עילה בנזיקין לאחר תיקון תביעה: החלטה 1. בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט השלום בחדרה (כבוד השופטת ר. פוקס) מיום 11.1.06 בבש"א 1875/05 (ת"א 2084/99). 2. ביום 23.3.99 הגיש המבקש תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו עקב תאונת עבודה מיום 26.3.97. בשלב ראשון טען המבקש כי התאונה היוותה תאונת דרכים ולאחר שטענתו נדחתה, הגיש לבית המשפט בתאריך 30.4.02 חוות דעת רפואית בתחום האורטופדי, על פי נותרה לו נכות בשעור 28% בגין שבר מרוסק בקרסול. 3. ביום 10.2.05 הגיש המבקש בקשה לתיקון כתב התביעה על ידי הוספת חוות דעת רפואיות נוספות - האחת של ד"ר מוריס עזריה, מומחה שיקומי, שקבע כי המבקש איבד את כושר עבודתו והשניה של ד"ר ברבר, פסיכיאטר, שקבע למבקש נכות בשעור של 30%. במקביל הגיש המבקש גם תביעה להחמרה למוסד לביטוח לאומי. 4. המשיבות התנגדו להגשת חוות הדעת הנוספות. 5. בהחלטה מיום 11.1.06 קבע בית משפט קמא כי הוא מתיר את הגשת חוות דעתו של ד"ר עזריה בתחום האורטופדי - ככל שהינה מתייחסת לקרסול ולגב ולהוציא ענין הנכות בכתף שהינה תולדה של תאונה קודמת. באשר לתחום הפסיכיאטרי קבע בית משפט קמא כי מחוות הדעת לא ניתן ללמוד מתי נודע לתובע אודות הנכות והקשר שלה לתאונה, במסגרת עדותו בפני בית המשפט בדיון בבקשתו הוא אישר כי החל לטפל בבעיה הנפשית שנתיים לאחר התאונה וכי אין הצדקה כיום לתיקון כתב התביעה , מקום שהמבקש ישן על זכויותיו. בהחלטתו לא דן בית משפט קמא בטענות הצדדים בדבר התיישנות תביעתו של המבקש, ככל שזו מתייחסת לתחום הפסיכיאטרי והכתף, וזאת לאור דחיית הבקשה לתיקון בתחום זה ולאור קביעתו כי "רק משניתן היתר לתיקון התביעה, רק אז עולה שאלת ההתיישנות". 6. החלטה זו הינה נשוא הבקשה שבפני כאשר המבקש טוען כי טעה בית משפט קמא כאשר מחד לא דן בשאלת ההתיישנות ומאידך דחה בקשתו לתיקון כתב התביעה על בסיס הקביעה כי "ישן" על זכויותיו. לגופו, טען כי לא ישן על זכויותיו, אלא שלאור מצבו לא הבין את הקשר הסיבתי בין מצוקתו הנפשית לתאונה וכי המדובר בהחמרת מצב שנגרם עקב התאונה, הן בתחום הנפשי והן בתחום האורטופדי (הכתף). 7. המשיבים מתנגדים לבקשה. 8. החלטתי לתת למבקש רשות ערעור ולדון בערעור על פי הרשות שניתנה. 9. אכן צודק המבקש בטענתו - כי משנמנע בית משפט קמא לדון בטענה כי אין להתיר תיקון כתב התביעה מפאת התיישנות - היה מקום להתיר את תיקון כתב התביעה המבוקש. יש ממש בקביעה כי המבקש השתהה בהגשת בקשתו ואולם שיהוי שכזה אינו צריך למנוע ממנו להוכיח טענותיו - מה עוד שלא ניתן לדחות על הסף את טענתו כי המדובר בהחמרת מצב. 10. בבר"ע 8390/05 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ. מיכל דורון ואח' (לא פורסם) קבע כבוד השופט ריבלין כי: "לערכאה הדיונית מסור שיקול-דעת רחב בכל הנוגע לעניינים שבסדר דין בכלל, ולעניין תיקון כתב תביעה בפרט. בכגון דא הגישה היא ליברלית: "הלכה היא כי בית המשפט מאפשר לתובע לתקן את כתב תביעתו, כך שבית המשפט יוכל להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין. ברם, אם לא שוכנע בית המשפט כי בלעדי התיקון לא תבוא הפלוגתא האמיתית לדיון, דין הבקשה להידחות. הגישה הנקוטה על ידינו בכגון דא היא ליברלית ביותר, ולפיה איפשרו תיקונים אף במקרים שבהם כתב התביעה המקורי כלל לא הקים עילה (ע"א 3092/90 אגמון נ' פלדבוי, פ"ד מו(3) 214). עם זאת, הלכה היא כי לא ניתן להשיב חיים לעילה שהתיישנה בדרך של תיקון כתב תביעה. "אם לצד שכנגד היתה עומדת טענת התיישנות במידה ובמקום תיקון התביעה היתה מוגשת תביעה חדשה, אזי בית המשפט לא ישעה לבקשת התיקון (עיין אגמון הנ"ל). בפי המבקשת טענת התיישנות שלא נתבררה בבית המשפט המחוזי. לשם כך ראוי כי העניין יחזור לבית המשפט קמא, יישמעו טענות הצדדים ותינתן החלטה בסוגיה זו". אני סבורה כי דברים אלה יפים גם בענייננו - מחד יש לאפשר למבקש לתקן את תביעתו - על מנת שתבורר הפלוגתא האמיתית - ומאידך - אין בכך כדי להביע דיעה בשאלת ההתיישנות ובימ"ש קמא ידרש לשאלה זו בפסק דינו. 11. אשר על כן אני מקבלת את הערעור ומתירה צירוף חוות הדעת - כמבוקש על ידי המבקש. 12. בשים לב לנסיבות - אין צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו. 13. פקדון - במידה והופקד - יוחזר למבקש. תיקון כתב תביעההתיישנות