תקנות נהג חדש

תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 - תקנות נהג חדש 9א. תוית ברכב לנוהג חדש (א) לא ינהג נוהג חדש כמשמעותו בסעיף 12א לפקודה ברכב נוסעים פרטי, ברכב פרטי דו שימושי וברכב מסחרי אחוד שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג אלא אם כן הוצמדה תוית כאמור בתוספת השניה (בתקנה זו - התוית) בחלון האחורי של הרכב בשוליו התחתוניים כך שתיראה לנוהג אחריו. (ב) לא ינהג אדם שאינו נוהג חדש, כאמור, כשהתוית מוצמדת לחלון הרכב. 1. תווית נוהג חדש (תקנה 9א) (1) נוסח התווית יהיה "נהג חדש", מידותיה 20x12 ס"מ ויהיה בה אמצעי להצמדתה לחלון. (2) צבע האותיות בתווית יהיה שחור על רקע צהוב מחזיר אור, ומידותיהן: גובה - 40 מ"מ; רוחב - עד 35 מ"מ; עובי קו באות - 6 מ"מ. (3) (בוטל) משפט תעבורהנהג חדשתקנות