חוזה הביטוח

מהו חוזה הביטוח ? כיצד מפרשים את חוזה הביטוח ? בית המשפט ציין בפסיקתו כי העיקרון כי בפרשנות חוזה ביטוח, שמטרתה לעמוד על אומד דעת המתקשרים, יש להיזקק למטרות ותכליות המונחות ביסוד חוזה הביטוח, מושרש היטב בפסיקת בתי המשפט. בפרשנות חוזה ביטוח יש לנסות לרדת לכוונתו האמיתית, על יסוד הדברים הכתובים בפוליסה בהתחשב ברקע הידוע של העניין ולא תמיד קובע המובן המילולי של המילים שהשתמשו בהן, שעה שהנסיבות מצביעות על כוונה אחרת מזו העולה מן הפירוש הרגיל של הכתוב ומגמה היא "להתיר את מוסריותן של המילים הכתובות ולהגיע לחקר הכוונה האמיתית שהייתה לנגד עיניהם של המתקשרים. בעימות בין לשון חוזה ביטוח ובין כוונת עושיו - יד האחרונה על העליונה. המגמה הפרשנית הנאותה היא "להתיר מוסרותיהן של המילים הכתובות ולהגיע לחקר הכוונה האמיתית". לפיכך, יתכנו מקרים בהם תגבר הפרשנות התכליתית של חוזה ביטוח על פני פרשנותו המילולית, והוא כאשר הקשר הדברים מצביע על כוונה שונה מזו העולה על המילים בפשוטן. לשון הפוליסה אינה המקור היחיד לתכליתה. בצד הלשון עומדת התכלית האובייקטיבית, כפי שצדדים הוגנים, המגנים על האינטרסים הטיפוסיים, מעצבים אותה. חוזהפוליסהחוזה ביטוח