סמכויות שופט בקדם משפט

מהן סמכויות שופט בקדם משפט ? תקנה 143 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מפרטת את סמכויות השופט בישיבת קדם משפט. הסמכויות הן: בדיקה כי כתבי הטענות ערוכים כדין בירור השאלות השנויות במחלוקת בין בעלי הדין החלטה בדבר צירוף בעלי דין או מחיקתם החלטה בדבר מתן פרטים נוספים מתן סעד זמני הוראה על הגשת עדויות בתצהירים קביעת דרכי הוכחת הטענות קביעת שלבי הדיון והסדר בו יתבררו השאלות שעומדות למבחן סילוק תביעה על הסף מתן פסק דין ומתן הוראות אחרות שיש בהן כדי לפשט את הדיון או להקל עליו. מטרת קדם משפט היא קביעת מסגרת פרוצדורלית לשם ייעול הדיון ופישוטו. על תקנה 143 לתקנות סד"א נאמר בדנ"א 21/89 כהן אורית נ' אושיות חברה לביטוח בע"מ, פ"ד מה(3) 449 בסעיף 16 לפסק דינו של השופט ד' לוין: "תקנה 143 מפרטת את סמכויותיו של מי שהוגדר כ"שופט בקדם משפט". התקנה מונה עשר סמכויות שונות ומגוונות, שאינן בגדר רשימה סגורה. סמכויות אלה, על פניהן, עניינן בירור ראשוני והחלטות מקדמיות הנדרשות להכנת התיק ולהבאתו לשלב שבו יהיה בשל לדיון לגופו". שופטיםקדם משפט