הסדר המוסכים

מהי הפרקטיקה אשר זכתה בכלל ביטוח לכינוי "כלל וסע" וכן "כלל וסע פלוס", הידועה גם בשם "הסדר המוסכים" ? פיתוחה של הפרקטיקה החל באמצע שנות ה-90. הסדר המוסכים הוא בעיקרו מנגנון לטיפול בתביעות של המבוטח כנגד המבטחת בגין נזק הנגרם לרכב כתוצאה מתאונה, וכל זאת במסגרת פוליסת הביטוח המקיף. במסגרת ההסדר, ניתנת למבוטח האפשרות לקבל שירות כולל לרכב לאחר התאונה, מרגע קרות התאונה ועד להשלמת תיקון הרכב. אם בחר המבוטח באפשרות זו, כלי הרכב הניזוק מגיע לאחד ממרכזי השירות של כלל ביטוח בנסיעה או בגרירה, וכלל ביטוח היא זו הדואגת לביצוע כל תהליך הטיפול ברכב, עד להשבתו תקין למבוטח. מסלול זה כולל בדיקת הרכב והערכת התיקון על-ידי שמאי, אספקת רכב חלופי במידת הצורך, העברת הרכב ממרכז השירות של חברת הביטוח למוסך המטפל, תיקון הרכב, בדיקתו לאחר התיקון ומתן אחריות. חברת הביטוח אף משלמת ישירות לנותני השירותים המטפלים ברכב. המבוטח הוא זה שבוחר את המוסך המטפל מתוך רשימה של כ-334 מוסכים הפזורים ברחבי הארץ, אשר התקשרו עם כלל ביטוח בחוזה לשם ביצועו של הסדר המוסכים. מוסך