התנכרות להורה

בית המשפט דן בנזק לקטינים בהתפתח תסמונת התנכרות להורה (סנדרום התנכרות) ופסק כי תסמונת התנכרות להורה מזיקה מאוד להתפחותו של הילד. היא יוצרת אצלו תפיסה חד ממדית של אנשים ושל מערכות יחסים, ומעוותת במיוחד את ההבנה שתהיה לו על מהותם של מערכות יחסים בתוך משפחה. אחד המרכיבים המהותיים המאפשרים קיומם של חיי משפחה תקינים היא היכולת לראות את נקודת מבטו של הזולת, להבין שחלק מהצדק נמצא בצד השני. אדם הרואה את מערכות היחסים דרך פיצול של טוב ורע אינו מסוגל לכך. מתפתחת אצלו הכנה גרועה לחיי המשפחה. ילדים המפתחים תסמונת של סרבנות קשר לומדים להשתמש במניעת אהבה כמניפולציה וכעונש. הם מפתחים חוסר אמון כללי וחשדנות בבני אדם. הם לומדים כי הם אינם רשאים להיות בקשרים טובים בו זמנית עם אנשים שונים. הם מעוותים את הדמות הפנימית ואת הייצוג הפנימי של בי מינו של ההורה המנוכר. נזקים ומצוקות נוספים המתוארים בספרות, מסבירים מדוע מצב שכזה הינו בלתי נסבל עבור ילד, ומדוע יש לנקוט באמצעים טיפוליים מידיים כדי לחלצו ממצב זה ומדוע חשוב להבהיר להורים שקשר טוב עם שני ההורים בו זמנית הוא חשוב ביותר עבורו בהווה ומהווה תנאי ליצירת קשרים איניטמיים בעתיד, ומדוע חשוב להבהיר להורים את זכותו של הילד לממש קשרים טובים עם שני הוריו. ניכור הורי