גזר דין בנושא חשבוניות פיקטיביות

להלן גזר דין בנושא חשבוניות פיקטיביות: גזר דין 1. כתב האישום א. כתב האישום מייחס לנאשמים מספר רב של עבירות על חוק מס ערך מוסף, תשל"ו- 1975 (להלן: "חוק מע"מ"). הנאשמים כפרו בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום ולאחר שמיעת הראיות הורשע הנאשם 1 (להלן: "הנאשם") בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום ואילו הנאשם 2 הורשע ב-30 מתוך 127 עבירות המיוחסות לו באותו כתב אישום. על מנת שהכתוב לא ימצא חסר יובאו, בקצרה, עובדות כתב האישום. הנאשם היה מנהל של אטליז, היה חייב בניהול פנקסים ובמתן דיווחים על פי חוק מע"מ. הנאשם 2 לא היה רשום כעוסק במע"מ ולא היה רשאי להוציא חשבוניות מס. בשנים 2003-2004 נמצא כי הנאשם 2 הוציא מסמכים הנחזים להיות חשבוניות מס על שם א.י. אלבקר בע"מ שיווק בשר (להלן: "אלבקר", "החשבוניות הפיקטיביות") ומסר אותם לנאשם, מבלי שהתבצעה כל עסקה בין שני הצדדים. מנגד, הנאשם ביצע 127 פעולות של ניכוי מס תשומות על סמך החשבוניות הפיקטיביות. סך החשבוניות הפיקטיביות הוא 12,269,703 ₪ ומתוכו מע"מ בסך 2,209,313 ₪. בהערת אגב אציין כי סך החשבוניות הפיקטיביות הוא כ-14,500,000 ₪ ולא כמפורט בכתב האישום. אשר על כן הורשע הנאשם בביצוע 127 עבירות של ניכוי מס תשומות מבלי שיש לגביו מסמך ערוך כחוק, וכן מסירת דוחות הכוללים ידיעות כוזבות והכל תוך שימוש במרמה או תחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס. לנאשם 2 מיוחסות 127 עבירות של הוצאת חשבוניות מס מבלי שנעשתה כל עסקה על פי אותן חשבוניות במטרה לאפשר לאדם אחר להתחמק מתשלום מס והוא, כאמור, הורשע ב-30 מתוך 127 עבירות. ב. הכרעת הדין ארוכה ומפורטת, ואני מוצאת עצמי פטורה לחזור על כל העובדות אשר נותחו בה בהרחבה יתרה. 2. טיעונים לעונש א. עד לעונש בעניינו של הנאשם 2 הוא מי שעומד בראש ישיבה בת"א, הוא מכיר את הנאשם מזה כשנתיים וחצי והוא מוצא כי מדובר ב"אדם ישר, בעל לב טוב ומעשים טובים". ב. מטעם הנאשם הוגשו מכתבים המדברים בזכות פועלו במתן צדקה, בעזרה ובתמיכה לזולת (ראה: מסמכים - טיעונים ג' עד טיעונים י'). ג. ב"כ התביעה מבקשת לראות בעבירות אותן ביצע הנאשם, חלקן באמצעות הנאשם 2, מעין אב טיפוס לעבירות של שימוש בעורמה ותחבולה במטרה להתחמק מתשלום מס באמצעות חשבוניות פיקטיביות. הנאשם מבצע את העבירות באופן שיטתי וסדרתי במהלכה של תקופה ממושכת, ובדרכי עורמה מעלים משלטונות המס סכומים גבוהים ביותר. על מנת להוציא לפועל את זממו משקיע הנאשם מאמצים ומשאבים, שכן מדובר בעבירות אשר כדי לבצען יש צורך בתיאום בין גורמים רבים אותם זימן הנאשם תחת ידו. כך, בדרכי מרמה ורמייה הצליח הנאשם להונות את שלטונות מע"מ ולהעלים סכום של מעל ל-2 מיליון ₪ קרן בלבד, הווה אומר, סכום גדול ורב. שוק הבשר בו עוסק הנאשם הוא שוק קטן והנאשם תופס בו נתח גדול ו"שמו יצא למרחק". זהו שוק שמעורבים בו גם מגדלי בשר בדואים, המשווקים את הסחורה, נהגים, אנשי בית מטבחיים ועוד. עובדה זו מחייבת את בית המשפט להטיל על הנאשם הזה עונש חמור, הכולל רכיב של מאסר לתקופה ממושכת, על מנת להרתיע את כל העוסקים בענף. עד היום הנאשם לא הסיר את המחדלים ולא הביע כל מילה של חרטה, ועובדות אלה יש בהן כדי להוסיף על החומרה שבמעשים, חומרה אשר מחייבת ענישה ראויה. באשר לנאשם 2, מדובר באדם שקיבל טובות הנאה על מנת לבצע את העבירות ולעזור לנאשם להתחמק מתשלום המס, וגם אם לא הורשע בכל העבירות המיוחסות לו בכתב האישום הרי שלגבי אותן חשבוניות בהן הורשע סכומם מגיע למאות אלפי שקלים. אשר על כן היא עותרת לעונש של מאסר בפועל לתקופה שלא תפחת מ-8 חודשים. ד. ב"כ הנאשם מבקש להפחית מחומרת המעשים המיוחסים לו על פי הכרעת הדין. כל חטאו של נאשם זה, לדבריו, מצטמצם לכך שעשה שימוש בנאשם 2 כ"גורם מתווך", כמי שקנה עבורו כבשים מבדואים שאינם רשומים כעוסקים מורשים, ואינם יכולים להוציא חשבוניות ולמסור לנאשם. לדעתו אין מדובר בחשבוניות פיקטיביות, ו"סיפורו" של הנאשם אינו דומה לסיפורם של הנאשמים על פי "221 פסקי דין" אותם קרא עובר לשלב הטיעונים לעונש. הנאשם בן 41, אשר החל לעבוד בגיל צעיר ביותר באטליז של אביו, ומגיל 28 הוא מנהל את העסק כעצמאי. לאחרונה סבל הנאשם מפגיעה כלכלית כאשר נגנבו ממנו כבשים בשווי כולל של כמיליון ₪, ועד היום לא זכה לקבל תגמולים מחברת הביטוח. לאחרונה הוכרז הנאשם כחייב מוגבל, מצבו הכלכלי קשה וכך גם מצבו הבריאותי ולכן נבצר ממנו להסיר את המחדלים. ה. ב"כ הנאשם 2 מבקש להתחשב במצבו המיוחד של נאשם הזה. מדובר במי אשר בעת ביצוע העבירות היה נרקומן, משתמש כבד, ובתמורה לנזיד עדשים נתבקש לחתום על מסמכים, על מנת לאפשר לנאשם העיקרי לבצע את העבירות. כבר בראשית חקירתו במע"מ אמר הנאשם 2 שהוא אינו סוחר בקר, וגם אם לא גילה לחוקריו את כל האמת הרי שהיה בדבריו כדי להציב את החוקרים בפני העובדות הנכונות של הפרשה. מאז החלה חקירתו ועד לעדותו ניסה הנאשם 2 לחפות על מעשיו של הנאשם מאחר ומדובר בבן משפחה שתמך בו שנים רבות ועזר לו בעת הצורך. לאחרונה חל מהפך אצל הנאשם 2, הוא התנקה מסמים, חזר לנהל אורח חיים תקין, התקרב לדת ולכן הגיע למסקנה כי הגיעה העת לחשוף את האמת ולגלות את פרצופו האמיתי של הנאשם. על כל אלה ניתן להסתפק בעונש של מאסר אשר לא יעלה על 6 חודשים שירוצו בעבודות שירות, עונש אשר יאפשר לו להישאר על דרך המלך. ו. הנאשם 2 מבקש להתחשב בעובדה כי בעת ביצוע העבירות לא היה במעמד של "אדם שפוי". במצב הדברים דהיום לא היה מבצע את העבירות המיוחסות לו ועל כן הוא מבקש את רחמי בית המשפט. ז. הנאשם לא התייצב לדיון ולא טען לעצמו לעונש. היום לאחר שגזר הדין כתוב ועובר להקראתו, מבקש הנאשם לטעון לעונש. בדבריו, מאז הארועים חלה התדרדרות במצבו הבריאותי ואף במצבו הכלכלי, אך איני שומעת בדבריו כל מילת חרטה על מעשיו. ח. ב"כ התביעה וב"כ הנאשמים מגישים פסיקה התומכת בטיעוניהם. 3. דיון א. העבירות אותן ביצע הנאשם רבות במספר, הן מתפרשות על פני תקופה של שתי שנות מס והיקפן הכספי גדול ביותר. לא זאת אף זאת, מדובר בעבירות אשר בוצעו באופן שיטתי, שלב אחר שלב, כשהנאשם אינו עוצר באף אחד מן השלבים עד להשלמתן של העבירות. בבסיסן של העבירות הכנסתה של תוכנית מפורטת הכרוכה במעשי מרמה ועורמה, תכנון מתוחכם, אשר כל מטרתו לרמות את שלטונות המס. מהדרך בה פועל הנאשם נלמד כי אין מדובר במעידה מקרית או חד פעמית, אלא בשיטת פעולה הנמשכת לאורך זמן כשהמטרה היא להתחמק מתשלום מס אמת. הנאשם בחר לכפור בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום, לא הקל על הצדדים בצמצום הראיות, וכך נאלצו לעלות על דוכן העדים שורה ארוכה של עדים אשר איתורם היה קשה, לרבות עדים טכניים שניתן היה לשקול לוותר על עדותם, מה שגרם להתארכות הדיונים ולהתמשכות שמיעתו של התיק. זכותו של אדם לכפור באמור בכתב האישום, אך שמיעת העדויות מא' עד ת' מביאה בפני בית משפט את התמונה במלואה, לרבות אותן עובדות המלמדות על הנאשם ומעלליו, על השיטה ועל הדרך בה הלך. במעשיו חטא הנאשם והחטיא, הן את פקידתו אשר נאלצה לשקר עבורו, הן את הנאשם 2 אותו הפך לעושה דברו, והן את ספקי הבשר מדרום הארץ אשר מן הראיות עולה חשד כי הם מספקים סחורה ללא תיעוד ערוך כחוק. הנאשם מנצל את חולשתו הגופנית והנפשית של הנאשם 2 ובסכומים קטנים, "בנזיד עדשים" כמאמר ב"כ התביעה, רוכש לו את עזרתו של נאשם זה והופך אותו למי שסר למשמעתו ומבצע את הוראותיו ללא עוררין, גם בשלב ביצוע העבירות וגם בשלבי החקירה, כאשר הוא מורה לנאשם זה ל"העלם" מהשטח לתקופה מסוימת על מנת להקשות על החקירה. ביצוען של העבירות קל, יחסית. בעזרת חשבוניות מזויפות אשר אין כל אמת בבסיס הנתונים שבהן יוצר לו הנאשם, עבריין מס, מסמכים הנחזים להיראות כשרים, ובאמצעותם הוא פועל בעורמה לרמות את רשויות המס. גילוי העבירות קשה, גוזל משאבים רבים וגורם לבזבוז כוחות חקירה וזמנם של כל העוסקים במלאכה. כך נמצא כי במשך תקופה ארוכה שולח הנאשם ידו אל קופתו של הציבור במטרה לשדוד את אותה קופה, ולעשות לביתו שלו על חשבון כלל הציבור. יגעתי ולא מצאתי כל סיבה להקל בעונשו של נאשם זה, ואני קובעת כך גם לאחר שמיעת דבריו היום. הן החוק והן הפסיקה רואים בחומרה יתרה את סוג העבירות בהן הורשע הנאשם, והפסיקה אף מציינת כי מדובר ב"רעה חולה", "מכת מדינה", בבחינת אבי אבות הטומאה אשר מי שניזוק מהשימוש בהן היא קופת המדינה, הווה אומר, מדינת ישראל וכל אזרחיה. בתי המשפט חוזרים ומדגישים, לאורך השנים, כי יש להטיל עונשי מאסר כבדים על אותם עבריינים מתחום עבריינות המס. עבריינות המס גורמת לנזק רב למשק ולכלכלה, מערערת את השוויון בין משלמי המס, ופוגעת באותם אזרחים הנושאים בנטל חובות המס על פי חוק. יש לזכור כי עד היום לא הסיר הנאשם את המחדל, לא כולו ולא חלקו, ועובדה זו מלמדת על מי שממשיך ומזלזל בחוק. ב"כ הנאשם טוען כי "היתה מחשבה להשתמש בסכום ההכנסה..." אשר אמורה היתה להתקבל מהסחר בכבשים אשר נגנבו, אך במחשבה אין די, ולא אוסיף. ב. באשר לנאשם 2, קבעתי בהכרעת הדין כי בעת ביצוע העבירה מצבו הנפשי והגופני היה בכי רע, תלותו בסם היתה מלאה, וכדרכו של נרקומן היה מוכן למכור נשמתו לכל דורש כדי שיוכל לרכוש את מנת הסם הבאה. הנאשם מושיב את הנאשם 2 במשרדו, מספק לו כוסות קפה וסכומי כסף לא גדולים, וקונה את שותפותו לדבר עבירה. נאשם זה מקבל עליו את ההסדר בנפש חפצה, והוא מוכר את עצמו לחברו בהכרה מלאה ובידיעה ברורה על תוצאות מעשיו. כפי שקבעתי בהכרעת הדין, מדובר במי שהיה איש עסקים בעברו והוא מבין כי יצירת חשבוניות פיקטיביות מאפשרת לנאשם להתחמק מתשלום מס, ובכך נמצא עוזר לזולת לעבור עבירות מס בהיקף כספי ניכר. הוא מושיט עזרתו לחברו גם בשלב החקירה, ועוזר לעכב אותה ולחבל בה. הסיבה היחידה בשלה לא אחמיר בדינו של נאשם זה היא כי בסופו של יום התפכח, תרתי משמע, ומעת שעלה על דוכן העדים קרע את המסכה מעל פניו של הנאשם, ואפשר לגלות את האמת מאחורי מעשיו. על סמך האמור לעיל אני מטילה על הנאשמים את העונשים הבאים: על הנאשם 1: 1. מאסר למשך 50 חודשים, מתוכם 36 חודשים יהיו לריצוי בפועל. היתרה - 14 חודשים תהיה על תנאי לתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר, והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה על הוראות הסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975. 2. קנס בסך 100,000 ₪ או 120 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 6 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, שהראשון שבהם - ביום 20.06.09. לא ישולם תשלום אחד במועדו - יבוא הקנס כולו לידי פירעון מיידי. על הנאשם 2: 1. מאסר למשך 20 חודשים, מתוכם 8 חודשים יהיו לריצוי בפועל. היתרה - 12 חודשים תהיה על תנאי לתקופה של שלוש שנים מיום שחרורו, והתנאי הוא כי לא יעבור כל עבירה על הוראות הסעיף 117 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו - 1975. 2. הנאשם יחתום על התחייבות על סך 50,000 ₪ להימנע מכל עבירה מהעבירות שבהן הורשע. ההתחייבות תהיה לתקופה של שנתיים מהיום, ואם לא יחתום הנאשם על ההתחייבות ירצה תקופה של 30 ימי מאסר תמורתה. והודע לנאשמים על זכותם לערער תוך 45 יום מהיום. משפט פלילימיסיםעבירות מסחשבונית פיקטיביתחשבונית