החלפת רצועה ברכב

להלן פסק דין בנושא החלפת רצועה ברכב: פסק דין לפני תביעה כספית על סך 17,800 ₪ בגין נזקים שלטענת התובע נגרמו לרכבו עקב תיקון לקוי שבוצע על ידי המוסך הנתבע. התובע הוא הבעלים של רכב מסוג רנו קנגו. אשת התובע פנתה למוסך הנתבע על מנת שיתקן בעיית ציפצוף אשר נשמעה ממנוע הרכב. במוסך הנתבע הציעו, לאחר בדיקה יסודית, לתקן מס' מכללים ובהם להחליף רצועה ומותחן לרצועת המכללים. עקב בעיה תקציבית החליטה אשת התובע להחליף רק את רצועת המכללים ומותחן הרצועה. לאחר כשלושה שבועות בהם נסע הרכב ללא בעיה, במהלכה של נסיעה בדק התובע את לוח השעונים ומצא אותו תקין. לאחר נסיעה נוספת של כרבע שעה הריח התובע ריח חזק של שמן שרוף והוא ראה שעשן ושמן יוצאים מהרכב. עוד הוא ראה שמד החום של הרכב המריא אל-על. לפיכך, עצר התובע את הרכב בשולי הדרך והזמין גרר. התובע הורה לגרור את הרכב למוסך עמית שם מטופל הרכב בדרך כלל. במוסך עמית נקבע, לאחר בדיקה, שמקור התקלה הוא בכך שרצועת המכללים והמותחן נפלו. כתוצאה מכך עלה חום המנוע ונגרם לו נזק כבד ואין מנוס אלא להחליף את המנוע במנוע משופץ. לאור אבחנה זו יצר התובע קשר עם מוסך הנתבעת והאחרון שאל מדוע לא הובא הרכב אליו. התובע השיב שלא ידע מה מקור התקלה והוא גרר את הרכב למוסך שם הוא מטופל בדרך כלל. אולם, לאור דברי המוסך הנתבע הוא הורה למוסך עמית שלא לתקן את הרכב והוא גרר אותו למוסך הנתבע. בדיקה שבוצעה על ידי המוסך הנתבע העלתה שאכן נגרם נזק כבד למנוע ואין אלא להחליפו. אולם, המוסך הנתבע סרב להכיר באחריות מכיוון שהרכב לא הובא אליו ישירות. לפיכך, שב התובע ותיקן את הרכב במוסך עמית. המוסך הנתבע טוען שאין עליו לשאת באחריות מכיוון שגם אם נפלו רצועת המכללים והמותחן לרצועה הרי שנורת חום המנוע היתה נדלקת. לפיכך, האשם רובץ לפיתחו של התובע שלא בדק את לוח השעונים ועצר את הרכב עם הדלקות מנורת האזהרה. לשיטת המוסך הנתבע, אם היה התובע בודק את לוח השעונים ועוצר את הרכב עם הדלקות נורת האזהרה היה נמנע הנזק נשוא התביעה. עוד טוען המוסך הנתבע כי התחממות יתר של מנוע הרכב נשוא התביעה יכולה להגרם משורה ארוכה ונוספת של גורמים המנויים בכתב ההגנה כגון מצנן מים סתום, רשת מסנן מלוכלכת וכדומה. באשר למקור התקלה אשר גרמה להתחממות המנוע ולנזק נשוא התביעה - מקובלת עלי טענת התובע שמקורה בנפילת רצועת המכללים והמותחן לה. התובע העיד שהרכב נבדק במוסך עמית ושם זוהה מקור הבעיה ברצועת המכללים והמותחן שנפלו. יודגש כי מיד בסמוך לארוע נשוא התביעה נגרר הרכב ממוסך עמית למוסך הנתבע ושם ניתן היה לבדוק באם רצועת המכללים והמותחן קיימים או שמא הם נפלו. עוד ניתן היה לבדוק במוסך הנתבעת באם מנוע המכונית התחמם עקב האפשרויות השונות להתחממות מנוע שהועלו בכתב ההגנה. לא די להעלות לחלל האוויר טענות בעלמא. אם מבקש מוסך הנתבע לסתור את טענת התובע עליו להביא ראיות לשם כך, מה גם שיכול היה לעשות כן שכן הרכב היה בחזקתו. באשר לטענת המוסך הנתבע כי יש להטיל על התובע אשם תורם בשעור של 100 אחוזים מכיוון שלא הקפיד ובדק את לוח השעונים, הרי שהתובע העיד שכך עשה רבע שעה לפני שהתקלה ארעה. נכון הדבר שהנהג סביר וזהיר לבדוק את לוח השעונים תוך כדי הנסיעה על מנת לוודא שאין תקלות במנוע, אולם, בראש ובראשונה עיניו של הנהג אמורות להיות מופנות כלפי הדרך על מנת לשמור על נסיעה זהירה ובטוחה. אשר על כן, נדחית, בנסיבות העניין, הטענה בדבר רשלנות תורמת של התובע. באשר לנזקי התובע - הוא המציא מטעמו חוות דעת שמאי אשר קובע שיש להחליף את המנוע של הרכב נשוא התביעה. השמאי מבחין בין הוצאות לשיקום המנוע בעלות של 15,000 ₪ לבין רכישת מנוע משומש בעלות של 13,000 ₪. התובע צרף חשבון זמני מיום 18.10.04 ממנו ניתן ללמוד שעלות התיקונים הגיעה ל-13,434 ₪. כלומר, סכום התואם את אמדן השמאי. ערב התקלה נשוא התביעה עשה רכבו של התובע כ-230,000 ק"מ. לכל הדעות מדובר ברכב ישן. לאחר שהוחלף המנוע במנוע משופץ שיפר התובע את מצבו. לשאלת בית המשפט השיב השמאי, מבלי שערך בדיקה מעמיקה על כך, שהתובע שיפר את מצבו ב-20 עד 30 אחוז נוכח החלפת המנוע הישן במנוע משופץ. המורם מן המקובץ הוא כי המוסך הנתבע אחראי לנזקי התובע. אולם, אין לאפשר מצב בו התובע ישפר את מצבו בכך שהמוסך הנתבע ישא בעלות מלוא המנוע המשופץ שעה שערב הארוע נשוא התביעה, המנוע שהיה מותקן ברכב היה ישן ועשה כ-230,000 ק"מ. לפיכך יש לקזז כ-25% מעלות הנזקים שנגרמו לתובע. המוסך הנתבע ישלם לתובע את הסך של 13,434 ₪ שהם עלות המנוע המשופץ והתקנתו בניכוי 25% כאמור לעיל ובסך הכל ישלם המוסך הנתבע לתובע סך של 10,075 ₪. עוד ישלם המוסך הנתבע לתובע את עלות חוות דעת השמאי בסך 1,500 ₪ וכן את הוצאות התובע כולל הוצאות משפט בסך 2,000 ₪. כל הסכומים נושאי הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל. רכבתקלות ברכב