הצעת בית משפט - תאונת עבודה

הצעת בית המשפט בפשרה - תאונת עבודה: להלן הצעת בית המשפט לסיום המחלוקות בתיק, בפשרה: נתונים * תובע יליד 2.12.79, בן 25 בעת התאונה, עובד תברואה ותחזוקה על בסיס יומי אצל הנתבעת. כיום - עובד הנתבעת על בסיס קבוע. * תאונה מיום 27.9.04. לגרסת התובע נפגע כתוצאה מ"קפיצת" חוט תיל מלופף כגליל, התובעת לא סיפקה לו אמצעי מיגון, לא הדריכה אותו + החוט = דבר מסוכן. לגרסת הנתבעת לא חלה עליה חובת אספקת אמצעי מיגון בנסיבות, מדובר בעבודה פשוטה שאינה דורשת מיומנות + אשם תורם מכריע של התובע + התובע "נפגע סדרתי". * הפגיעה - חדירת החוט לאוזנו השמאלית של התובע + פגיעה בשרשרת עצמות השמע. * גורם מטפל - בית חולים שיבא, מח' א.א.ג. אובחנו סחרחורות, צפצופים, נקב טראומטי ברבע אחורי עליון. 9 ימי אשפוז. הנכות הרפואית - מומחי הצדדים * תובע, ד"ר הורוביץ - נכות צמיתה : 5% בגין ליקוי שמיעה + 10% בגין טנטון = 14.5% משוקלל. נכות זמנית - 20% ל - 6 חודשים. * נתבעת - מגישה תחשיב לפשרה על יסוד 14.5% נכות רפואית. אי כושר 46 יום [מוסכם]. נתוני השתכרות לפי תלושי משכורת 5/04 - 4,996 ₪ 6/04 - 4,220 ₪ 7/04 - 4,462 ₪ (בהפחתת דמי הבראה שנתיים ששולמו בחודש זה בסך 389 ₪) = 4,073 ₪. 8/04 - 5,375 ₪ 9/04 - 5,604 ₪ דמי הבראה חודשיים = 389 : 12 X 5 = 162 ₪ ויש להוסיף סכום זה ל - 5 המשכורות. ממוצע- 4,886 ₪. שכר עדכני - 5,000 ₪. לפי נתוני מל"ל, הרוויח שכר רבע שנתי 14,060 ₪ : 3 = 4,686 ₪ לחודש. בית המשפט רשאי לחשב הפסדים לפי נתונים רחבים מאילו המשמשים את מל"ל ואשר הובאו לפניו. הצעת בית המשפט נזק מיוחד חב הוכחה לקיומו ולשיעורו [ע"א 355/80]. הפסדי השתכרות לעבר א. לתקופת אי הכושר [46 יום] תובע קיבל שכר מלא לתקופת אי הכושר אך לטענתו שילמה לו הנתבעת ע"ח ימי מחלה צבורים. תובע לא המציא נוסחת פדיון. בנסיבות יחסי העבודה בין הצדדים ראוי כי הנתבעת תמציא לתיק בית המשפט כבר עתה נוסחת פדיון אם קיימת. לאחר מכן - תושלם הצעת בית המשפט. ב. לתקופה מתום תקופת אי הכושר - לא הודגמה בתלושי המשכורת היעדרות של 30 יום נוספים, אין אינדיקציה לאי כושר. לא מוצע סכום. הוצאות רפואיות לעבר קיים כיסוי בחקיקה הסוציאלית להוצאות - חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד - 1944 [ע"א 5777/95] + חוק המל"ל בהיות התאונה בגדר תאונת עבודה. מוצע להכיר לפשרה בהיעדר סיבסוד מלא למשככי כאבים. מוצע לפשרה 500 ₪. הוצאות נסיעה ועזרת הזולת לעבר תובע לא צירף קבלות. לא פירט העזרה וטיבה, תובע יתקשה להראות כי עזרה חרגה ממקובל ביחסי משפחה תקינים, היינו, ניתנה דווקא בתמורה. מוצע להכיר לפשרה בצורך בנסיעות בסמוך לתאונה . מוצע לפשרה - 1,000 ₪. נזק כללי הפסדי השתכרות / כושר השתכרות לעניין בסיס השכר לחישוב - התובע יתקשה להראות כי אלמלא התאונה היה שכרו מגיע לרמת השכר הממוצע במשק. התובע שב לאחר התאונה לעבודה סדירה ואף אושרה לו קביעות בעבודתו אצל הנתבעת. אין הפחתה ברמת שכרו כיום לעומת רמתה עובר לתאונה. יחד עם זאת, אין מדובר בנכות של מה בכך, היא עשויה להשליך בעתיד על כושר עבודתו של התובע, ועל יכולתו להשתלב בשוק עבודה אם ייפלט. מוצע לחשב לפי 6% X 5,000 ₪ X היוון עד גיל 67 = 100,000 ₪ + 10,000 ₪ בגין אובדן תנאים סוציאליים/ פנסיה, סה"כ - 110,000 ₪. הוצאות ועזרת הזולת לעתיד קיים כיסוי להוצאות בחקיקה סוציאלית, מוצע להכיר לפשרה בצרכי התובע - 5,000 ₪. כאב וסבל מוצע לפי שילוש הפלת"ד [9 ימי אשפוז + 14.5% נכות] = 26,000 ₪ X 3 = 78,000 ₪. סה"כ - 189,500 ₪. בניכוי שאלת חבות/ אשם תורם = 10% = 170,550 ₪. בניכוי מענק נכות מהמל"ל [אך ללא ניכוי דמי פגיעה לאור היעדר הצעה בראש נזק הפסד השתכרות לעבר] = 22,519 ₪. סה"כ מוצע לפשרה - 149,000 ₪ + שכ"ט + הוצאות הצעת פשרהתאונת עבודה