חתך ברגל בגלל דריכה על ברזל

להלן פסק דין בנושא תביעת פיצויים בגין חתך ברגל: פסק דין 1. זוהי תביעה קטנה על-סך 16,000 ₪ שהגישה הגב' אנה בגון (התובעת) נגד חנות "ביג שופ" (הנתבעת) בגין תאונה שאירעה לתובעת בחנות ביום 23.4.08 בשעה 11:30, שבעטיה נחבלה בכף רגלהּ הימנית. 2. התובעת טוענת, כי בעת ביקורהּ בחנות יחד עם בעלהּ, נתקלה רגלהּ בפיסת ברזל שבלטה מרצפת החנות, וכתוצאה מכך נגרם חתך עמוק ומדמם לאחת מבהונות רגלה הימנית. לטענת התובעת, לאחר טיפול ראשוני שניתן לה על-ידי בעלה במקום, היא פנתה לרופא המשפחה שהיפנה אותה לטיפול רפואי דחוף, שם הוזרק לה חיסון אנטי טטנוס והיא נדרשה למנוחה בת 3 ימים. התובעת טוענת עוד, כי בשל העובדה שהתקשתה לתפקד במשך יומיים, נותר עמהּ בעלהּ בבית לסייע לה. באותה תקופה, הייתה התובעת בשבוע ה-15 להריונהּ. התובעת עותרת כי בית המשפט יחייב את הנתבעת לפצותה בסך של 15,000 ₪ עבור עוגמת נפש, כאב וסבל, ובסך של 1,000 ₪ בשל אובדן ימי עבודה של בעלהּ. התובעת ציינה, כי יומיים לאחר האירוע, שב בעלהּ לחנות הנתבעת וגילה, כי המפגע נותר במקום, למרות שביום התאונה, היפנו התובעת ובעלה את תשומת לב עובדי הנתבעת לאותו מפגע. הבעל צילם את המפגע, והתצלום צורף לכתב התביעה יחד עם מסמכים רפואיים של התובעת. 3. הנתבעת אינה חולקת, כי הנה אחראית לקרות התאונה, ואולם היא דוחה את גובה הפיצוי אותו התובעת דורשת בתביעתהּ כסכום בלתי סביר, שאינו מבוסס על אסמכתא כלשהי. בשל הכרתהּ באחריותהּ לתאונה, הנתבעת הציעה לתובעת סך של 1,500 ₪ על-מנת להביא לכלל סיום פרשה זו, ואולם התובעת סברה כי הצעת הנתבעת אינה מספקת. 4. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים הגעתי לכלל מסקנה, כי יש מקום לקבל את התביעה ולפסוק לתובעת פיצוי, אך לא בגובה לו היא עותרת. ראשית, אין מחלוקת בדבר אחריות הנתבעת לקרות האירוע; שנית, עלה בידי התובעת להוכיח את פציעתה וכי נאלצה להישאר בביתה במשך 3 ימים, וזאת לנוכח המסמכים הרפואיים שהגישה. אך מובן הוא, שתאונה מסוג זה מלווה בכאב וסבל מסוימים לאדם הניזוק; שלישית, יש לייחס משקל לעובדה, שהתובעת נאלצה להתחסן, הגם שנמצאה בשלבי היריון מוקדמים, על כל הסיכונים הנובעים מכך. 5. סוף דבר. נוכח כל האמור, אני מחליט לקבל את התביעה במובן זה, שאני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סכום כולל של 3,000 ₪. ברזלנזקי גוףתאונות (חתכים)רגליים