נזק בגלל הפסקת חשמל

להלן פסק דין בנושא נזק בגלל הפסקת חשמל: פסק דין 1. בפניי תביעה ע"ס 1,900 ₪ בגין נזק שנגרם למזגן התובע כתוצאה מהפסקת חשמל וחיבור הזרם מחדש. 2. בכתב התביעה נטען, שביום 20/12/05 בסמוך לשעה 18:00 ארעה הפסקה בזרם החשמל, שנמשכה כחצי שעה, ובסיומה נעשו מספר נסיונות להפעיל את הזרם מחדש, דבר שהסב נזק למזגן שהותקן ע"י התובע כ- 3-4 שנים לפני כן בביתו. 3. התובע צירף לכתב תביעתו, בין היתר, חשבונית מס מטעם "קירור נוי 2000", בה כתוב כי הוחלף כרטיס אלקטרוני למערכת מיזוג אויר. עוד נכתב בה כי "לאחר בדיקת הכרטיס נמצא שג'וק הגנת מתח נשרף עקב מתח גבוה". 4. בכתב ההגנה ביקש ב"כ הנתבעת לדחות את התביעה, מחמת העדר הוכחת הנזקים הנטענים, אי-צירוף חוו"ד מומחה מטעמו, העדר קשר סיבתי בין ניתוק וחיבור החשמל ובין הנזק שנגרם למזגן, העדר רשלנות מצד הנתבעת וקיומה של רשלנות מצד התובע שלא התקין מיגון למכשירי החשמל שבביתו. 5. בדיון שהתקיים ביום 10/7/06 טענו הצדדים את טענותיהם, ובסיומו נענה התובע להצעת בית המשפט לדחות את המשך הדיון למועד מאוחר יותר בכדי להמציא חוו"ד מומחה בדבר הקשר הסיבתי שבין הפסקת החשמל והנזק הנטען, ואכן הדיון נדחה על אף התנגדות ב"כ הנתבעת. 6. ביום 11/9/06 המציא התובע לתיק בית המשפט מסמך האמור להוות חוות דעת מומחה. המכתב נושא את הלוגו של "קירור נוי 2000", וממוען "לכל מאן דבעי". כותרתו: "תיקון מזגן מרכזי 5 כ"ס ברח' הנורית 11 ורדייה", ותוכנו כך: "אני אלי רביבו מנהל בחברת קירור נוי 2000 מזה 15 שנה, הגעתי לקריאת שרות בדירה ברח' הנורית 11 ורדייה. להלן אופן האבחון והשתלשלות השיחה ביני לבין מר ארליך שייקה: ...5. מנסיוני הרב נתקלתי בהמון תקלות מהסוג הנ"ל, 100% היו כתוצאה מעבודות חשמל בין אם חשמלאי במקום או מתח גבוה לאחר הפסקת חשמל. 6. מר ארליך סיפר לי שהיו מס' נסיונות לחדש את החשמל לאחר ההפסקה ולכן - מכל אלה - צירוף המקרים של ההפסקה - הפעלה מחדש - הכרטיס השרוף - כל אלה באותו הזמן ממש, מצביעים על הגורם לנזק שנגרם". 7. המכתב הנ"ל אינו כולל את פירוט השכלתו ונסיונו של הכותב, אינו ערוך בהתאם לדיני הראיות, ולמעשה - המדובר במכתב כללי של בעל מקצוע שביצע את העבודה בפועל בבית התובע. אינני יכול לקבל את המכתב כחוות דעת מומחה, ואיני יכול לסמוך על מכתב זה כאל הוכחה לקיומו של קשר סיבתי בין הפסקת החשמל וחיבורו מחדש, ובין הנזק שנגרם למזגן. 8. יתרה מכך, התובע לא זימן את כותב המכתב לבית המשפט, ובכך נמנעה מהצד השני האפשרות לחוקרו נגדית ולברר עד תום את הכתוב במכתבו. 9. הפסקות חשמל הינם ארוע המתרחש מדי פעם, ועל כל אדם לצפות להפסקות כאלה, ולהיערך בהתאם למניעת תקלות למכשירים המחוברים לחשמל בשל ההפסקה בזרם וחיבורו מחדש. הפסקת החשמל הינה מאורע סביר, ועל התובע להוכיח רשלנות מצידה של הנתבעת. נסיון חוזר לחיבור החשמל, כפי שטען התובע, הגם שהדבר מוכחש על הנתבעת, עדיין נכנס לתחום הסביר, ואין בו כדי להצביע על רשלנות מצד חברת החשמל, שהרי ברור שבתום ההפסקה יחובר הזרם בשנית, וברור שאם הזרם יופסק שוב - יהא חיבור נוסף. 10. האמנתי לתובע, וליבי עימו, אך רגשות לחוד וקביעה משפטית לחוד, ומשלא עלה בידו להוכיח את תביעתו במידה הנדרשת, לא נותר לי כל מנוס אלא לדחות את התביעה. 11. בנסיבות העניין אין צו להוצאות. 12. זכות הצדדים להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 15 יום. חשמל