שבירת שן במסעדה

להלן פסק דין בנושא שבירת שן במסעדה: פסק דין 1. בפניי תביעה לחיוב הנתבעת לשלם לתובע סך של 9,750 ₪ וזאת בשל כך, שבתאריך 28.5.06, סעד התובע במסעדה שברשות הנתבעת - בה היה מנוי בחדר הכושר- ובעודו אוכל, הרגיש כי שיניו נתקלו בעצם קשה התובע עותר לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 9,750 ₪ וזאת בגין עלות תיקון השן, שלטענתו נשברה בשל רשלנותה של הנתבעת. יצוין שסכום התביעה מורכב ממחיר עלות תיקון השן - 2,490 ש"ח; אובדן ימי עבודה - 2,250 ₪; וכן פיצוי בגין עוגמת נפש- 5,000 ₪. 2. אין מחלוקת בין הצדדים, כי בסלט אותו אכל התובע נמצא גלעין, הגם שאין מחלוקת באשר לכך שהתובע פנה לנתבעת וטען על האירוע נשוא התובענה ועם זאת, הנתבעת כופרת באחריותה. 3. התובע טען בכתב התביעה - כך גם בדיון - כי בתאריך 28.5.06, עת סיים את אימון הכושר, הזמין - מהמסעדה הנמצאת במקום - סלט ירקות אשר כלל בתוכו גם זיתים שחורים. לטענתו, משהחל לאכול, חש כי שיניו נתקלו בעצם קשה - ובדיעבד התברר לו כי מדובר בחרצן של זית. זאת ועוד, טען התובע כי לאחר שפנה לנתבעת, זו דאגה להציב שלטי אזהרה בהם צוין, כי ישנה אפשרות להימצאות חרצנים בזיתים. כתוצאה מהנגיסה נשברה שינו של התובע. עת הדיון, חזר התובע על האמור בכתב התביעה, והוסיף, כי הוצע לו פיצוי על ידי התובעת - ארוחת בוקר בשווי 25 ₪. 4. הנתבעת- אשר לא טרחה להגיע לדיון- טענה בכתב ההגנה, כי אינה אחראית לאירוע נשוא התובענה שכן, לא חלה עליה כל חובה ליידע את הלקוחות האם בסלט ישנם זיתים מגולענים אם לאו. לטענתה, הנחתו של התובע בדבר הימצאותם של זיתים מגולענים בסלט הינה שגויה. זאת ועוד, טענה הנתבעת כי הציבה שלטים המזהירים את קהל המנויים בדבר המצאות חרצנים בסלטים. 5. מהעדר ההופעה של הנתבעת לדיון ביום 18.5.2008 אני מניחה שהיא זנחה את הגנתה ומשהמציא התובע - על פי החלטה מיום 18.5.2008- חשבונית תשלום בגין תיקון השן ואישור מהמרפאה לגבי מספר הפעמים שהתייצב במרפאה לצורך תיקון השן, אני מקבלת את התביעה ומחייבת את הנתבעת לשלם לתובע את הסכומים שלהלן: סך של 2,490 ₪ בגין תיקון השן - כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מיום מתן החשבונית- 29.5.06 ועד מועד התשלום בפועל. סך של 500 ₪ בגין כאב וסבל ועוגמת נפש. סך של 500 ₪ - בגין הוצאות המשפט, כשלסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית צמודה כחוק מהיום ועד מועד התשלום בפועל. העתירה לחייב את הנתבעת לשלם פיצוי בגין הפסד ימי עבודה נדחית, שכן לא הוכח שנזק זה נגרם בפועל. אוכל (תביעות)שבירת שינייםשיניים