שבר פריקה בכתף

להלן פסק דין בנושא שבר פריקה בכתף: פסק דין 1. המערער יליד 1940 הוכר כנכה צה"ל בשיעור של 20% לפי סעיף 35 (1) ג. בשנת 2003 נפגע בתאונת דרכים בהיותו מתנדב במשטרת התנועה הארצית. בגין תאונה זו הוכרה ביום 7.11.04 נכות בשיעור של 35% בגין מצב אחרי שבר פריקה בכתף שמאל לאחר מספר ניתוחים. 2. בעקבות פניה מחודשת של המערער ועדה מחוזית מיום 29.11.05 קבעה למערער 35% נכות זמנית בכתף שמאל לתקופה של 6 חודשים, דהיינו עד לחודש מאי 2006, לפי סעיף 41 (4) ד (דהיינו הגבלת תנועות בפרק הכתף עד 30 מעלות מהגוף). 3. בבדיקה חוזרת בפני הוועדה המחוזית מיום 25.6.06, קבעה הוועדה המחוזית כי מצב הנכות בגין כתף שמאל הוא 15% לצמיתות. נרשם בפרוטוקול הבדיקה: "בתום הבדיקה משתמש ביד שמאל בזמן הלבשה באופן חופשי ומרים את היד עד 50 מעלות לפחות". 4. ועדה רפואית עליונה מיום 22.3.07 דנה בענינו של המערער אשר ביקש לערער על קביעת הנכות המיוחסת לכתף שמאל. הוועדה שמעה את תלונות המערער. בבדיקת הכתף השמאלית נמצאה "אבדוקציה 40 מעלות (נרשם תחילה 30 מעלות ותוקן ל-40 מעלות ר.ל) פלקסיה בדמות 40 מעלות. סיבוב חיצוני מלא סיבוב פנימי אינו מגיע לעכוז". הוועדה עיינה בצילומים מיום 19.9.04, כמו כן הוועדה עיינה במכתב הרפואי של ד"ר פולמן מיום 11.3.04, באישור הרפואי של ד"ר דניאל משה מ-22.12.06. הוועדה קבעה כי לנוכח הממצאים הקליניים היא מקבלת את הערעור לגבי הכתף וקובעת את הנכות לשיעור של 25% לפי סעיף 41 (4) ג. 5. על קביעה זו של הוועדה הרפואית העליונה מערער המערער. תחילה טוען המערער, כי פרוטוקול הבדיקה תוקן שלא בהתאם לתקנות. המערער מפנה לסעיף 7 לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה) תשכ"ד-1964 הקובע, כי ועדה רשאית לתקן את נוסח החלטותיה אם תמצא בהן טעות סופר בולטת. עוד נאמר כי על תיקון כאמור יחתמו כל חברי הוועדה הנוכחים בישיבה, ואילו בפרוטוקול הבדיקה חתום ליד התיקון רק ד"ר מאושר. ב"כ המשיב טוען, כי השינוי בהתאם לתקנות נדרש לגבי החלטות הוועדה בלבד ולא לגבי נוסח הפרוטוקול הנכתב על ידה. כך לפי לשון תקנה 7. ואכן, ניתן להסביר דרישה זו לגבי החלטה בשל חשיבות נוסח ההחלטה. החלטה של הוועדה היא החלק האופרטיבי הקובע את המסקנה לגבי נכותו של הנבדק. ברור שכל שינוי בנוסח החלטה יכול להיות משמעותי בפן האופרטיבי. 6. כבר כאן אציין, כי בעוד שמגבלת תנועה של עד 30 מעלות מהגוף מאפשרת נכות של 35% לפי תקנה 41 (4) ד, הרי שמגבלת תנועה של עד 45 מעלות מתאימה ל-25% נכות לפי לתקנה 41 (4) ג. 7. בדיקת הנסיבות במקרה כאן מראה, כי לשינוי בפרוטוקול הבדיקה יש משמעות אופרטיבית מרחיקת לכת המשפיעה ישירות על קביעת הנכות. לא מדובר בשינוי טכני ושולי, אלא שינוי מהותי שהוא זה שמשנה את קביעת אחוז הנכות של המערער. יש לזכור, כי הוועדה היתה ערה לחשיבות ממצאי בדיקתה במיוחד נוכח העובדה שהיו מונחים בפניה המסמכים הבאים: מכתב פרופ' וולפין מיום 22.4.07 (מטעם משרד הבטחון) שמצא אבדוקציה ופלקסיה של 20 מעלות וסיבוב חיצוני 30 מעלות. מכתב ד"ר פולמן (מטעם המערער) מיום 11.3.07 שמצא אבדוקציה של 20 מעלות. מכתב ד"ר דניאל משה מיום 22.12.06 שמצא הרמת כתף עד 30 מעלות בלבד. 8. לפיכך, אין אמנם לומר שיש חובה חוקית מכוח התקנות שעל שינוי פרוטוקול הבדיקה עצמה יחתמו כל חברי הוועדה אבל בראיה מהותית, ובנסיבות ענין זה, יש לברר מהי סיבת השינוי של פרוטוקול הבדיקה, מתי נעשה השינוי, והאם השינוי מקובל על כל חברי הוועדה. 9. למערער טענות נוספות על כך שהוועדה לא קיבלה את תלונות המערער לגבי מגבלות תנועתו וכן על כך שלא אימצה את מסקנות התיעוד הרפואי שהיה בפניה. יאמר, כי בעקרון זוהי קביעה רפואית שההחלטה בה שמורה לוועדה הרפואית. וראו לענין זה רע"א 4652/04 אואקנין נ. משרד הבטחון - "הועדה הרפואית העליונה עיינה בחוות דעתו של המומחה מטעם המבקש, אך בחרה שלא לאמץ אותה. שיקוליה הם שיקולים רפואיים מקצועיים, ובית המשפט אינו אמור לשים עצמו בנעלי הועדה לנקוט עמדה בעניינים שבמקצוע הרפואה. החוק קבע מנגנון מקצועי מבוקר לצורך מתן ההחלטות המקצועיות בנושא זה ומעורבותו של בית המשפט מקובלת לבחינת תקינותם של ההליכים בפני הועדה הרפואית ולשאלות בעלות גוון משפטי העשויות לעלות אגב הליכים אלה". 10. למערער טענה נוספת על כך שהוועדה לא הזמינה לישיבתה מומחים על מנת לשמוע את חוות דעתם המקצועית. יצויין כי בוועדה הרפואית העליונה ישבו שני רופאים אורטופדים ורופא פנימי. תקנה 5 (י) לתקנות הנכים (ועדה רפואית עליונה תשכ"ד-1964) קובעת כי הוועדה רשאית להזמין מומחים לישיבותיה לשמיעת חוות דעת מקצועית אך ענין זה נתון לשיקולה המקצועי, דהיינו בבחינת רשות בלבד. וראו לענין זה: ע"א 4043/98 (מחוזי י-ם): "כנקודת מוצא בדיון שלפנינו יש לציין, והדבר אינו שינוי במחלוקת בין הצדדים, שהוועדה הרפואית העליונה לערעורים הינה גוף מעין שיפוטי... במשפט הישראלי מקובלת השיטה האדוורסרית שלפיה הערכאה השיפוטית אינה עוסקת ביוזמתה בהבאת ראיות או בגילוי אקטיבי של האמת אלא פוסקת לפי האמת המשפטית על סמך המסכת העובדתית הנרקמת על ידי הצדדים לפניה". 11. לפיכך דין טענותיו הנוספות של המערער בערעור זה להדחות למעט טענתו לענין תיקון פרוטוקול הבדיקה. תיקון זה ייבדק על ידי הוועדה אשר תפרט את נסיבות התיקון ותאמר את דברה לגבי ממצאיה בבדיקה. כתפייםשבר