הוראת קבע אורנג

להלן פסק דין בנושא ביטול הוראת קבע אורנג': פסק דין בפני תביעה ע"ס של 3,160 ש"ח בגין חיוב עבור חיובים לחב' פרטנר וכן סך של 1,500 ₪ בגין הוצאות ועוגמת נפש. לטענת התובע חויב שלא כדין בגין הוראת קבע מבוטלת בשל 3 סכומים אשר פורטו בדף החשבון וזאת למרות שביטל את הוראת הקבע, אשר על כן תבע התובע הן את חב' פרטנר ספקית השירות וכן את הבנק הבינלאומי. מעדותו של התובע עולה כי השמיט את הקשר בינו לבין החיובים וכן בינו לבין מנשה וקנין המעודכן בכרטסת הלקוח אצל הספקית. החיובים הם נשוא מספר טלפון המסתיים בספרות 761 והתובע לא הוכיח כי ביטל את הוראת הקבע בגין מספר זה, לאחר שהחיובים בוצעו. למעשה מפרט התובע מערכת יחסים בינו לבין מנשה וקנין מבלי שלנתבעת 1 יש כל יד ועניין בדבר. ככל שסבור התובע כי על מר מנשה וקנין לחוב בחיובים אלה הרי עליו לנקוט באמצעים המתאימים כנגד מר מנשה וקנין. עיינתי בנספח המפרט את ביטול הוראות הקבע אך התובע לא הוכיח את הקשר בין החיובים אשר פורטו בכתב התביעה והמועדים אשר בוצעו תוך ביטול הקשר בינו לבין הוראות הקבע אשר נחתמו על ידו , הן ההוראה הקודמת והן ההוראה החדשה. אשר על כן לאחר שעיינתי במסמכים אשר הוגשו ע"י הנתבעת 1 הנני מוצאת לנכון לדחות את התביעה ולחייב את התובע בהוצאות הדיון בסך כולל של 1,000 ₪. הנני מודיעה לצדדים על זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מהיום. בנקהוראת קבעסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)