הפרת חוזה מצד אורנג

להלן פסק דין בנושא הפרת חוזה מצד אורנג': פסק דין לפני תביעה קטנה, חוזית, בגובה 16,084 ₪. לטענת התובע, הזמין מחשב נייד מאת הנתבעת, חב' פרטנר, עמה קשור התובע ביחסים חוזיים בנוגע למכשירי סלולר. בכתב התביעה נטען כי את המחשב הזמין ביום 16.9.09 עבור בתו, אשר יום הולדתה חל ביום 22.9.09. המחשב לא הגיע בזמן. גם למחרת לא הגיע. לאחר דין ודברים ממושך עם נציגי הנתבעת השונים, ביצעה נציגה אחרת של הנתבעת ביום 23.9.09 הזמנה חדשה למחשב תוך הבטחה שהמחשב יגיע למחרת. גם ביום 24.9.09 לא הגיע המחשב ורק זמן מה לאחר מכן, הודיע מנהל הסניף לתובע כי המחשב לא נשלח משום שאין התחייבות של כרטיס אשראי. התובע מבקש 6,084 ₪ - ערך המחשב, 10,000 ₪ עגמת נפש וכן הפסד ימי עבודה והוצאות. בכתב ההגנה נטען כי העסקה לרכישת המחשב בוטלה לבקשת התובעים, כי לא נגרם לתובעים נזק כספי מביטול העסקה וכי החברה הציעה שללת הטבות לפיצוי בגין עגמת הנפש שנגרמה לו, אך הוא לא היה מעונין בהם. עוד נאמר בכתב ההגנה, כי ביום 24.9.09 התברר שלא ניתן היה להשלים את העסקה משום שהתובעים לא מסרו במעמד ההזמנה פרטי כרטיס אשראי, אלא רק פרטים עליהם חתמו הוראת קבע לבנק. שמעתי את הצדדים לפני היום ועיינתי בכל החומר אשר בתיק. באתי לכלל מסקנה כי ראוי לקבל את התביעה בחלקה. לאחר ששמעתי את התובע השתכנעתי כי אבן הנגף להשלמת העסקה היתה אכן העובדה כי לא נלקחו ממנו פרטי כרטיס אשראי, ואולם מחדל זה רובץ לפתחה של הנתבעת. נציגי הנתבעת, שלא העידו לפני היום ולא הוצגה לי כל ראייה אחרת בנוגע למהלכיהם כלפי התובע, התרשלו ככל הנראה ולא נטלו מהתובע את הפרטים הנדרשים על מנת שהעסקה תוכל להתממש. ניתן להבין ללבו של התובע אשר לאחר מספר דחיות החליט לבטל את העסקה. יום ההולדת של בתו חלף עבר והוא לא היה מעונין עוד במחשב שיגיע בתאריך עתידי כלשהו. רשלנותה של הנתבעת היא שהביאה לביטול ההסכם ולכן מחייבת בפיצוי. עם זה, סכומי הפיצוי שמנה התובע בכתב תביעתו מופרזים. הכסף אשר התובע אמור היה למסור לנתבעת על מנת לרכוש את המחשב הושקע במחשב אחר והסכום בו נקב התובע כעגמת נפש הוא סכום מופרז ביותר שלא מקובל לפסוק בראש נזק זה. אני פוסק אפוא לתובע כפיצוי בגין הפרת החוזה על ידי הנתבעת, סך של 1,700 ₪. כללתי בסכום זה את הוצאותיו של התובע. סכום הכסף ישולם לתובע בתוך 30 יום מהיום. הפרת חוזהחוזהסלולר (תביעות)אורנג' (פרטנר)